ASB Články na tému

práškové farby

Lakované plochy s hlbokým priestorovým metalickým efektom boli doteraz realizovateľné len za použitia viacvrstvového lakovania tekutými farbami. Táto technológia lakovania je však v oblasti architektonických projektov z dôvodu jej finančnej náročnosti a neistej procesnej stability využívaná skôr ojedinele a štandardom sa stalo lakovanie práškovými farbami.

Práškové farby "TIGER" poskytujú dokonalú kombináciu farebnosti, odolnosti proti poveternostným vplyvom a vizuálnej rozmanitosti. Nájdete ich na mnohých dielach svetových architektov, ako napr. Zahy Hadid, Normen Fostera alebo architektonického ateliéru Coop Himmelb (l) au.