Vinylová podlaha

V Estónsku menia popol na surovinu pre výrobu podláh

Environmentálna spoločnosť prišla s riešením, ktoré premieňa popol z ropných bridlíc na surovinu pre výrobu vinylových podláh.

V Estónsku sa na výrobu energie posledných 50 rokov spaľovala ropná bridlica. Krajina takto pokrývala až 90 % svojej spotreby elektrickej energie. Ropné bridlice sú usadené horniny, ktoré vznikli v minulosti ukladaním zvyškov rastlín, živočíchov a ďalších sedimentov na dnách jazier a morí. Pod vplyvom tepla a tlaku sa premenili do dnešnej podoby.

Najväčšie zásoby ropných bridlíc sú v USA, Číne, Brazílii, Rusku, Mexiku a Jordánsku. V súčasnosti je známych viac ako 600 ložísk vo vyše 30 krajinách sveta. Používanie roponosnej bridlice má svoje negatívne stránky a je porovnateľné s hnedým uhlím. Výsledkom je, že v estónskej prírode sa zlikvidovalo viac ako 600 miliónov ton popola z ropných bridlíc. To má vážny vplyv na životné prostredie.

Švédska environmentálna spoločnosť Ragn-Sells prišla s patentovaným riešením, ktoré pomocou technológie zachytávania uhlíka premieňa popol na užitočné minerálne plnivá pre vinylové podlahy. Očakáva, že uhličitan vápenatý, ktorý bude produkovať, bude vytvárať uhlíkovo negatívnu stopu. (Uhlíkovo negatívny znamená, že výrobok počas svojho životného cyklu ukladá viac skleníkových plynov, ako uvoľní.)

Partnerstvo so švédskou firmou nadviazal výrobca Tarkett, ktorý je známy svojimi inovatívnymi a udržateľnými riešeniami podláh a športových povrchov. Tento výrobca spotrebuje pri produkcii svojich vinylových podláh každoročne niekoľko stoviek tisíc ton minerálnych plní, väčšinou ide o uhličitan vápenatý.

„Dnešná spoločnosť je založená na neudržateľnom využívaní prírodných zdrojov. Spoločnosť Ragn-Sells sa zaväzuje prinavrátiť späť do cyklu viac zdrojov. Aby sme tieto slučky uzavreli, musíme spolupracovať s inými zainteresovanými stranami v hodnotovom reťazci,” uviedol Pär Larshans, riaditeľ pre udržateľnosť v Ragn-Sells Group.

SKGBC, red