image 70156 25 v1

Montáž pohľadového dreveného stropu

Moderná architektúra, ktorá sa zakladá na jednoduchosti a strohosti, kladie na tvar a vzhľad drevených dielcov špeciálne požiadavky. V tomto kontexte je preto vhodnejšie použiť napríklad namiesto trámového stropu čistý doskový strop. Dielce, z ktorých sa stavba realizuje, tak …
dom z drevenych hranolov v japonsku

Dom z drevených hranolov v Japonsku

Japonský architekt Sou Fujimoto mení spôsob, akým architektúru vytvárame a vnímame. Tvorí obydlie predstavivosti, ktoré je miestom, kde sa stretáva vedomé snívanie s podvedomým vnímaním. Navrhol drevený bungalov ako malý objekt, zvonku zdanlivo v primitívnom, základnom tvare kocky.
realizacia rodinneho domu drevenou stlpikovou sustavou

Realizácia rodinného domu drevenou stĺpikovou sústavou

K tradičným dreveným stavbám na Slovensku patria zrubové konštrukcie. V súčasnosti sa dostávajú do pozornosti aj panelové drevené konštrukcie. Stĺpikový konštrukčný systém je typický skôr pre oblasť severnej Ameriky a u nás sa vyskytuje zriedkavo. Napriek tomu, a možno práve …
priklady sanacii historickych drevenych krovov a stropov

Príklady sanácií historických drevených krovov a stropov

Pri rekonštrukcii historicky významných drevených objektov treba brať ohľad aj na požiadavky pamiatkarov. Po podrobnom prieskume treba vykonať sanačné opatrenia v súlade s ich požiadavkami. Dôraz sa kladie najmä na ­zachovanie čo najväčšieho množstva pôvodných drevených prvkov. …
Zaistenie murovaných stavieb proti vplyvom technickej seizmicity

Zaistenie murovaných stavieb proti vplyvom technickej seizmicity

Technická seizmicita môže spôsobovať vážne problémy napríklad aj v oblastiach s malým prirodzeným seizmickým zaťažením. Rozumieme ňou otrasy vyvolané indukovanou seizmicitou alebo umelým zdrojom, ako sú: stroje, ťažká doprava, cestná alebo železničná doprava, údery ťažkých mechanizmov, kostolné …
Drevené interiérové obklady

Drevené interiérové obklady

Drevo a materiály na báze dreva sa stále využívajú nielen pri zariaďovaní interiéru, výrobe nábytku a bytových doplnkov, ale aj pri zhotovovaní obkladov. Nie je dôležité, či ide o drevostavbu, alebo murovaný dom – vhodne zhotoveným obkladom sa …