image 70156 25 v1
Galéria(11)

Montáž pohľadového dreveného stropu

Partneri sekcie:

Moderná architektúra, ktorá sa zakladá na jednoduchosti a strohosti, kladie na tvar a vzhľad drevených dielcov špeciálne požiadavky. V tomto kontexte je preto vhodnejšie použiť napríklad namiesto trámového stropu čistý doskový strop. Dielce, z ktorých sa stavba realizuje, tak môžu plniť nosnú a zároveň aj pohľadovú funkciu. To so sebou prináša urýchlenie stavebných procesov, avšak zároveň kladie vyššie nároky na kvalitu realizácie a celkové zaobchádzanie s výrobkami, a to od chvíle, keď opustia výrobu, až po uloženie do finálnej polohy na stavbe.

02Filip
01Filip
10Filip
09Filip
08Filip
07Filip
06Filip
05Filip

Na realizáciu pohľadového dreveného stropu je vhodné použiť drevené kolíkované dosky. Dielce sa vyrábajú z drevených hobľovaných KVH fošní s obdĺžnikovým prierezom so šírkou približne 60 mm a s variabilnou výškou 80, 100, 120, 140, 160, 180 a viac mm. Dĺžka KVH fošní môže byť až 13 m. Lamely sa dlhšou stranou prierezu prirazia k sebe, stlačia a prevŕtajú. Do vyvŕtaných otvorov sa vtlačia drevené kolíky z tvrdého vysušeného dreva so zvyškovou vlhkosťou 8 %. Po vyrovnaní vlhkosti so smrekovým drevom lamiel so zvyškovou vlhkosťou 12 až 15 % sa rozperky napučia, čím sa lamely pevne spoja. Takto sa vytvárajú dielce so šírkou 600 mm, ktoré sa na stavbe prirážajú k sebe, a vytvára sa nimi súvislý doskový strop. Na uvedenej konkrétnej stavbe rodinného domu ide o strop nad 2. NP s pôdorysným rozmerom 6,2 × 14,5 m.

Statickým výpočtom sa pri danom zaťažení a maximálnom rozpätí 5 m určila výška prierezu stropu na 160 mm. Strop sa v závislosti od rozmiestnenia nosných stien ukladal sčasti priečne a sčasti pozdĺžne. Dĺžka dielcov bola 7 m – na celú šírku domu. Po dokončení montáže kolíkovaného stropu je hotová nosná konštrukcia, to znamená, že strop je ihneď pochôdzny a zároveň je dokončená aj jeho povrchová úprava.

Pripravenosť stavby na montáž stropu

Pred montážou stropu musia byť dokončené všetky podporné konštrukcie stropu – vnútorné nosné a obvodové steny. Zároveň musí byť vyriešené napojenie vzduchotesnej vrstvy medzi obvodovou konštrukciou a stropom. Predovšetkým ide o miesta, ktoré už po montáži stropu nebudú prístupné.

Pred montážou

Každý panel je označený číslom, ktoré zodpovedá jeho príslušnej pozícii nad pôdorysom stavby. Panely sú už z výroby zoradené tak, aby sa na stavbe nemuseli prekladať.

Montáž

Potom, ako je v mieste budúceho stropu všetko pripravené na montáž, uchytia sa jednotlivé panely do závesného zariadenia a žeriavom sa premiestia na miesto uloženia. Prvý dielec sa osadí na nosné a obvodové steny a pripevní sa na ne samoreznými skrutkami. Dĺžka a priemer skrutiek závisia od dĺžky stropného panela. Po upevnení prvého dielca sa do drážky dielca vloží pero. Následne je všetko pripravené na osadenie ďalšieho dielca. Ďalší dielec sa najskôr osadí zboku k už upevnenému dielcu. Potom sa musí k tomuto dielcu natesno pritiahnuť tak, aby zo spodnej strany nebola viditeľná škára medzi panelmi. To sa realizuje napríklad pomocou sťahovacích gurtní. Niekedy je potrebné panel trochu potlačiť palicou. Keď je dielec osadený na svojom finálnom mieste, pripevní sa skrutkami na podkladovú konštrukciu. Dielce sú medzi sebou spojené krížovými skrutkami vo vzájomnej vzdialenosti 60 až 90 cm.

02 | Dodanie panelov
Pozícia dielcov v strope je presne určená. Pred prevezením na miesto realizácie sa vypracuje plán kladenia a každý stropný dielec sa v súlade s ním označí číslicou. Zároveň sa jednotlivé stropné dielce zoradia tak, aby sa na stavbe už nemuseli prekladať.

01 | Pripravenosť stavby
Pred osadením stropných dielcov musia byť dokončené všetky podporné konštrukcie – obvodové a vnútorné nosné steny. Zároveň sa musí vyriešiť napojenie vzduchotesnej vrstvy medzi obvodovou konštrukciou a stropom. Predovšetkým ide o miesta, ktoré už po montáži stropu nebudú prístupné.

10 | Hotový strop
Po dokončení montáže je kolíkovaný strop okamžite pochôdzny. Finálny strop nie je potrebné povrchovo upravovať.

09 | Vzájomné spojenie dielcov
Osadený stropný dielec sa pripevní skrutkami k podkladovej konštrukcii. Následne sa dielce spoja medzi sebou krížovými skrutkami vo vzájomnej vzdialenosti 60 až 90 cm. Potom sa opakuje postup z krokov 1 až 9 až po osadenie celého stropu.

08 | Pritiahnutie dielcov
Následne sa musí k tomuto dielcu natesno pritiahnuť tak, aby zo spodnej strany nebola viditeľná škára medzi jednotlivými stropnými dielcami. To možno realizovať napríklad použitím sťahovacích gurtní. Ak je to potrebné, priklepne sa dielec pomocou palice.

07 | Druhý dielec
Ďalší dielec sa osadí najskôr zboku k už upevnenému dielcu tak, aby pero a drážky do seba tesne zapadli.

06 | Vloženie pera do drážky
Po upevnení prvého stropného dielca na obvodové a nosné steny sa do drážky dielca vloží pero.

05 | Prvý dielec
Prvý stropný dielec sa uloží na nosné a obvodové steny a pripevní sa k nim samoreznými skrutkami pomocou akumulačného skrutkovača. Dĺžka a priemer skrutiek závisia od hrúbky stropného panela. Poloha sa koriguje drevenými klinmi.

04 | Preprava na miesto osadenia
Zavesené stropné panely sa následne pomocou žeriava prepravia na miesto osadenia. Žeriavnik by sa mal vyhnúť prudkým pohybom.

03 | Prichytenie do závesov
Stropné dielce sa zavesia na zdvíhacie závesy. Pri napínaní závesného zariadenia sa musí dbať na rovnomerný ťah. Stropné panely je potrebné zdvíhať pomaly.

Riešenie detailu

Vyhotovenie vzduchotesnej vrstvy v mieste napojenia stropu na obvodovú konštrukciu. Strop je vsadený do vzduchotesnej roviny. Realizácia tesnenia pomocou pások tak už nebude po montáži stropu možná. Preto je potrebné pásky nalepiť ešte pred montážou stropu.

Info o materiáli:

  • Drevené kolíkované dosky – stropné dielce vyrobené z drevených hobľovaných KVH fošní s obdĺžnikovým prierezom širokým približne 60 mm; variabilná výška 80, 100, 120, 140, 160 a 180 a viac mm; dĺžka až do13 m

Čo budete potrebovať:

  • Stropný dielec; Stropný dielec z drevených kolíkovaných dosiek; šírka prierezu približne 60 mm, výška 80, 100, 120, 140, 160 a 180 a viac mm, dĺžka až do 13 m
  • Drevené perá
  • Závesné zariadenie na panely (cena zahrnutá v cene panelov + vratná záloha)
  • Samorezné skrutky
  • Náradie; sťahovacie gurtne; kladivo; palica; akumulačný skrutkovač alebo akumulačná vŕtačka drevené kliny

Pozor!

Projekt
Hrúbku stropnej konštrukcie, ­profiláciu škár medzi lamelami a dĺžku dielcov je potrebné určiť projektom.

Skrutky
Priemer a dĺžka skrutiek na pripevnenie stropných dielcov k podkladovej konštrukcii a medzi sebou, ako aj vzdialenosti medzi nimi sa musia určiť statickým výpočtom.

TEXT: Ing. Petr Filip
FOTO: Chytrý dům

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.