Križovatka Prešov, západ pred úplným dokončením

Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh vytvorí podmienky na odklon tranzitnej dopravy mimo zastavaného územia mesta Prešov s cieľom zlepšiť životné prostredie a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov tohto mesta, ako aj poskytnúť vyšší dopravný komfort …
SO 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysu, nad železničnou traťou a cestou I/6

Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh je súčasťou trasy Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina). Zároveň je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E 50, na ktorú je napojená medzinárodná …
Východný portál tunela Prešov

Betóny pre konštrukcie mostov na D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Betónové konštrukcie patria medzi najdôležitejšie súčasti diaľničných mostov. Požadovaná kvalita a trvanlivosť hotových mostov preto do veľkej miery závisia od parametrov použitých betónov. Na dosiahnutie očakávaných vlastností betónových konštrukcií sa musia použiť vhodné materiály, technológie …
SO 212-00

Výstavba mostov na úseku D1 Budimír – Bidovce z pohľadu geodeta

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce tvorí spoločne s časťou úseku R2/R4 súčasť základného komunikačného systému Slovenskej republiky a zároveň siete diaľnic a rýchlostných ciest na našom území. Spolu s rýchlostnou cestou R2/R4, úsek Šaca – Košické Oľšany, vytvorí predpoklad …
image 101710 25 v2

Betonáž Estakády na D1 v Dolnom Hričove

Estakáda na D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou základného ťahu celoštátnej cestnej siete. Pri jej betonáži bolo potrebné hĺbkovo založiť niekoľko desiatok veľkopriemerových pilót a postaviť pevné piliere, ktoré na sebe nesú …
image 97855 25 v2

Realizácia sekundárneho ostenia tunela Žilina

Tunel Žilina je súčasťou diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Výstavba tunela sa začala v novembri 2014 razením severnej tunelovej rúry zo západného portálu. Razenie tunela sa ukončilo vo februári 2017. V súčasnosti …