Partneri sekcie:

Vonkajšie a vnútorné zateplenie, ktoré dýcha

image 98676 25 v1

Znižovanie energetickej náročnosti budov posúva ďalej aj vývoj zatepľovacích materiálov. Novými kritériami na ich výber je teraz okrem tepelnoizolačných vlastností aj súbor praktických kritérií, ako je životnosť zateplenia, vplyv na zdravie a v neposlednom rade aj estetická stránka. Tá sa týka najmä zatepľovania historických budov, kde zateplenie často prináša devalváciu architektonickej hodnoty objektu. Výrobca stavebného systému Ytong už niekoľko rokov ponúka vlastné riešenie pomocou minerálnych dosiek Multipor, ktoré je vhodné aj na vnútorné zateplenie a umožňuje zachovať vzhľad fasády.

Multipor je masívna izotropná hmota, vyrábaná v doskách s hrúbkou 50 až 200 mm. Jeho minerálna anorganická podstata mu dodáva niekoľko veľmi cenných vlastností. Je tvarovo stály, odolný proti UV žiareniu, chemikáliám a aj vysokým či extrémne nízkym teplotám. Zároveň je odolný proti vlhkosti a jeho aplikácia je vhodná aj do vlhkých prevádzok, ako sú kúpeľne a umyvárne. Nízka objemová hmotnosť do 115 kg/m3 a ľahká opracovateľnosť prinášajú ďalšiu výhodu pri jednoduchej aplikácii na konštrukciu. Hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λ = 0,042-0,045 W/mK, μ = 3 a absorpčný koeficient Aw = 0,0032 kg/m2.s0,5 sú dôkazom toho, že výrobca vyvinul unikátnu tepelnú izoláciu.

Dosky sa vyrábajú z čisto prírodných surovín a ich zloženie je podobné ako pri pórobetóne. Veľkou výhodou tohto zatepľovacieho materiálu je jeho nehorľavosť, ktorá patrí do triedy A1 – pri pôsobení ohňa z okolia nie je príčinou vzniku dymu a ani neodkvapkáva. Zvyšuje sa tak požiarna odolnosť konštrukcií. Dosky neobsahujú vlákna, a preto pri spracovaní nedráždia. Multipor je zdravotne neškodný, netoxický, antialergénny. Je šetrný voči životnému prostrediu, čo je doložené aj ekologickými certifikátmi Nature plus. Po prípadnom doslúžení stavby je plne recyklovateľný.

Pri vonkajšom zateplení oceníte jeho tvarovú stálosť, nehorľavosť a odolnosť proti všetkým biologickým škodcom a plesniam. Napríklad neduní pri poklepe, preto doň neďobú vtáky. A určite oceníte jeho odolnosť aj v prípade, keď si o fasádu opriete bicykel a nezostane na ňom poškodenie od kormidla. Rovnako nevadí, keď sa do fasády deti trafia loptou, čo mnohé iné zatepľovacie materiály nevydržia.
Multipor je unikátny tým, že je paropriepustný a prispieva tak k zdravej klíme v budove. Ak je materiál vystavený vode, napríklad pri povodni, po opätovnom vysušení sa obnovia jeho pôvodné tepelnoizolačné vlastnosti. Môže sa použiť aj na zateplenie starších budov, je však nutné dbať na rovnosť a prídržnosť podkladu – pôvodnej fasády. Jeho veľkou výhodou je, že časom nedegraduje. Používajú ho investori, ktorí majú predchádzajúcu pozitívnu skúsenosť so systémom Ytong a hľadajú ucelené riešenie stavby. Oba materiály sú plne kompatibilné a vďaka podobným vlastnostiam vytvárajú zdravú vnútornú klímu v budovách.

Vnútorné zateplenie budov

Zateplenie pomocou Multipor  tepelnoizolačných minerálnych dosiek sa používa tam, kde je potrebné zachovať pôvodný vzhľad fasády alebo riešiť len niektoré chladnejšie miestnosti. Hlavným dôvodom, prečo sú najpoužívanejším materiálom na vnútorné zateplenie, sú vynikajúce sorpčné schopnosti. Vnútorné zateplenie týmito doskami nie je potrebné dopĺňať parozábranou, konštrukcia vie s vlhkosťou pracovať. Schopnosť kapilárne odvádzať vodu z miesta kondenzácie umožňuje navrhovať trvalo bezpečné funkčné riešenia. Výnimkou nie sú ani historické objekty, keď sa majitelia rozhodli pre citlivú rekonštrukciu rodinného domu či chalupy. Na nové budovy býva aplikovaný napríklad v komerčných administratívnych budovách pri garážach, ukážka takéhoto využitia sa nachádza v polyfunkčnom komplexe Panorama City v Bratislave.

Zdroj: PR článok spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o.