Partner sekcie:
  • Stavmat

Murujeme plot z betónových tvaroviek (Pracovný postup)

Aj v prípade výstavby jednoduchej konštrukcie, akou je plot, treba dodržiavať určité stavebné zásady. Nedostatky pri stavbe sa skôr či neskôr prejavia vznikom trhlín na stenách plotových tvárnic. Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu je spracovaná projektová dokumentácia v súlade s platnými technickými normami a predpismi.

08 | Ďalšie rady tvárnic
Za jeden deň sa odporúča vymurovať max. 3 až 4 rady, aby sa nezaschnutá malta vplyvom zaťaženia nevytláčala spod tvaroviek.

09 | Osadenie krycích platní
Po vymurovaní múru sa krycie platne osadia do stavebného lepidla. Horná hrana výplňového betónu stĺpových tvárnic má byť pri poslednom rade aspoň 10 mm pod úrovňou hornej hrany tvárnice, čím vznikne medzi strieškou a výplňovým betónom vzduchová medzera.

10 | Škárovanie krycích platní
Škárovacia malta sa nanesie aj na styčnú plochu krycích platní, čím sa zjednoduší ich škárovanie. Šírka styčnej škáry by mala byť 7 až 10 mm.

11 | Rovinnosť krycích platní
Pri osádzaní krycích platní sa kontroluje rovinnosť pomocou vodováhy a prípadné nerovnosti sa korigujú poklepaním gumeným kladivom.

Pozor! Maximálna výška múru

Vyšku stĺpov a múrov nad 1 m treba riešiť s projektantom statiky. Odporúčaná maximálna výška z plného múru je 7 radov a krycia platňa. Odporúčaná maximálna výška stĺpu zo stĺpových tvaroviek je 10 radov a krycia platňa.

Osová vzdialenosť

Maximálna osová vzdialenosť stĺpov je 2,80 metrov.

Osadenie brány

Na stĺpy sa neodporúča zavesiť ťažké brány z kovovej konštrukcie. Vhodným riešením je vytvoriť pre dvojkrídlovú bránu samostatný oceľový stĺp, ktorý bude osadený vedľa stĺpu z betónových tvárnic. Otvory pre výstuž sa neodporúča predvŕtať do betónovej základovej konštrukcie. Oceľovú výstuž sa odporúča osadiť pred betonážou.

TEXT: spracované z podkladov firmy Semmelrock stein+design
FOTO: Semmelrock stein+design

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.