Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

KMB SENDWIX Jednoduché, inšpiratívne, presné, úsporné…

image 79963 25 v1

To sú vlastnosti murovacieho systému Sendwix, ktorý vyrába najväčší český výrobca betónovej strešnej krytiny a už spomínaných vápennopieskových murovacích prvkov, spoločnosť KM Beta. Tento unikátny certifikovaný systém viacvrstvového muriva spĺňa technické požiadavky zodpovedajúce súčasným aj budúcim potrebám. So systémom KMB Sendwix možno ľahko dosiahnuť parametre potrebné pre energeticky úsporný až pasívny dom.

Ak staviate zo Sendwixu, môžete si obytnú plochu rozšíriť, bez toho aby sa zväčšila zastavaná plocha. Tento luxus umožňuje práve stavebný systém KMB Sendwix. Dokonalé tepelno-technické, akustické a statické parametre dosahuje sendvičové murivo KMB Sendwix pri výrazne menších hrúbkach stien (murovací prvok SENDWIX 8DF pre nosné steny je široký len 240 mm, murovacie prvky SENDWIX 12DF-LD a 6DF-LD majú hrúbku len 175 mm!), vďaka čomu dochádza k významným úsporám zastavanej plochy – napr. pri stometrovom dome sa zväčší obytná plocha až o 8 štvorcových metrov.

Murovací prvok KMB SENDWIX je zhotovený z vápna a prírodného kremičitého piesku a je vytvrdený účinkom pary pri vysokom tlaku. Nosnú konštrukciu obvodového plášťa tvoria mimoriadne pevné vápennopieskové kvádre. Z vonkajšej strany sa murivo zateplí tepelnou izoláciou v rôznych variantoch. Systém doplňujú murovacie a škárovacie malty, lepidlá, potery a omietky, ktoré spoločnosť KM Beta vyrába pod produktovou značkou Profimix.

Vysoká pevnosť materiálu zaisťuje kvalitu nosnej časti stavby a umožňuje výstavbu aj sedempodlažných budov z nosných kvádrov v hrúbkach 175, 240 a 290 mm. Výborné akustické vlastnosti prinášajú užívateľovi vysoký akustický komfort, vysoká tepelná akumulácia materiálu prináša stabilnú vnútornú teplotu prostredia v zimnom aj letnom období a prispieva tak k úsporám nákladov na vykurovanie alebo chladenie interiéru. Jednoduchosť konštrukcie obvodových aj vnútorných nosných stien vďaka presným tvarom tehál a presnému murovaniu na lepidlo umožňuje v priebehu stavby ľahkú kontrolu správnosti a kvality prác aj pre investora. KMB Sendwix je koncipovaný tak, aby tepelné vlastnosti muriva vysoko prekračovali hodnoty odporúčané normou.

Systém KMB Sendwix je certifikovaný od vnútornej omietky po vonkajšie murivo vrátane lepidiel. Pozostáva z troch základných typov obvodových konštrukcií, ktoré sa navzájom líšia použitými materiálmi a aj výsledným vzhľadom fasádnej vrstvy: KMB SENDWIX L je systém s lícovou prímurovkou, v systém KMB SENDWIX M ako izolant slúži minerálna vlna s povrchovou úpravou v podobe ušľachtilej omietky a v systéme KMB SENDWIX P je použitý ako izolant fasádny polystyrén.
Súčasťou systému sú tiež prvky na murovanie priečok, preklady, vencovky, lícové a komínové murivo a pomocný materiál. Lícové prvky sú vyrábané v prírodnej bielej farbe alebo vo farebných odtieňoch.

Vápenno-piesková tehla je ideálnym materiálom na stavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.

Viac informácií nájdete na www.km-beta.sk

KM BETA, spol. s r.o.               
Dolná 861/18                              
969 01 Banská Štiavnica         

ZDROJ: PR článok spoločnosti  KM BETA, spol. s r.o. 

KategórieTehly, tvárnice