Partneri sekcie:

Stavebný otvor v obvodovom murive (pracovný postup)

Pri bežnom spôsobe montáže okenných rámov alebo zárubní do obvodového muriva vzniká pri tomto konštrukčnom detaile tepelný most. Na jeho odstránenie je vhodné použiť tepelnoizolačný materiál, ktorý by prerušil kontakt medzi keramickou tvarovkou a zabudovaným materiálom. Na vytvorenie tohto detailu sa odporúča použiť doplnkové tehly.

Okrem toho, že zabezpečujú vzájomnú preväzbu tehál, vhodné podmienky na kotvenie rámov dverí a okien či vodiacich líšt tieniacej techniky, majú zároveň vytvorené kapsy, ktoré možno vyplniť tepelnoizolačnými doskami z extrudovaného polystyrénu.

Vymurovanie parapetu a ostenia

Tehlové murivo sa zhotovuje väčšinou vo výškovom module 250 mm. Táto výška je stanovená súčtom výšky tehly a priemernou hrúbkou ložnej škáry. Pri murovaní z nebrúsených tehál je výška tehly 238 mm a ložnej škáry 12 mm. Pri použití brúsených tehál je výška tehly 249 mm a hrúbka škáry 1 mm, pričom sa muruje na špeciálnu tenkovrstvovú maltu.

Na vymurovanie steny s výškou 1 000 mm pod parapet je tak potrebné vymurovať štyri rady tehál. Pri zvyčajnej výške muriva 2 750 mm potom vychádza 11 radov tehál. Na vytvorenie posledného radu tehál pod parapet, na ktorý sa bude montovať okenná konštrukcia, sa použijú doplnkové tehly s kapsou.

Pri použití doplnkových tehál vychádza optimálna preväzba na polovicu tehly. Tehly sa kladú do vrstvy lepiacej malty pozdĺž natiahnutej murárskej šnúry tesne na zraz tak, aby kapsy smerovali nahor. Pri murovaní je potrebné dávať pozor na správnu orientáciu doplnkových tehál – dvojitá drážka má smerovať do exteriéru. Na dodržanie správnej preväzby muriva v mieste ostenia je vhodné použiť kombináciu doplnkovej tehly a doplnkovej tehly polovičnej.

Vyplnenie káps tepelnou izoláciou

Po vymurovaní tehál sa kapsy vyplnia extrudovaným polystyrénom. Pred montážou otvorovej výplne sa odporúča extrudovaný polystyrén prekryť armovacou vrstvou zo sklotextilnej sieťoviny s presahom minimálne 50 mm, optimálne 100 mm za obidva okraje tepelnej izolácie. Výstužná mriežka sa vtláča do 2 mm vrstvy stierkovacej a lepiacej malty.

Preklad nad otvorom

Pred montážou otvorovej výplne je potrebné zhotoviť vhodný stavebný preklad. Na preklenutie otvorov v nosnej a obvodovej konštrukcii sú určené nosné preklady. Rýchlou alternatívou na vytvorenie nosnej konštrukcie nad okennými alebo dvernými otvormi sú keramické preklady. Úplnú statickú únosnosť nadobúdajú po osadení do cementovej malty. Sú vhodné na umiestnenie do vonkajších aj vnútorných stien.

V obvodovom murive sa kombinujú s tepelnou izoláciou, čím sa odstránia tepelné mosty. S výškou 238 mm sú vhodné do modulového systému 250 mm. Minimálna dĺžka uloženia prekladu na murive je 125 mm pri preklade s dĺžkou do 1 750 mm, 200 mm pri preklade s dĺžkou do 2 250 mm a 250 mm pri preklade s dĺžkou 2 500 mm a viac.

Pri osadení prekladov do obvodového muriva sa väčšinou osadzuje jeden preklad z exteriérovej strany a tri preklady z interiéru – zvyšok priestoru sa vyplní tepelnou izoláciou. Z vonkajšej aj z vnútornej strany sa preklady osadzujú keramickou tvarovkou smerom von, aby sa vytvoril vhodný podklad pod omietku. Rovnako možno použiť aj nosný žalúziový a roletový preklad.

TIP: Poloha okna pri roletovom preklade
Ak sa na preklenutie otvoru nad oknom použije roletový a žalúziový preklad, je na bezpečné osadenie tieniaceho systému potrebné dodržať polohu okenného rámu voči vonkajšej hrane roletového prekladu (táto hrana musí byť rovnaká s lícom muriva). Pri vonkajších žalúziách je vzdialenosť okenného rámu od vonkajšej hrany žalúziového prekladu len 220 mm.

Čo budete potrebovať

 • Doplnková tehla s kapsou
  napr. Heluz Family 50-K brúsená
  rozmery (d. × š. × v.): 247 × 500 × 249 mm,
  ks 5,75 €
 • Doplnková tehla s kapsou polovičná
  Heluz Family 50-K-1/2 brúsená
  rozmery (d. × š. × v.): 125 × 500 × 249 mm,
  ks 3,43 €
 • Extrudovaný polystyrén na ostenie
  Extrudovaný polystyrén HELUZ XPS rezaný
  rozmery (d. × š. × v.): 30 × 150 × 1 250 mm,
  ks 2,39
 • Výstužná sklotextilná mriežka
  Lepiaca a stierkovacia malta
  napr. Cemix Lepidlo COMFORT (označenie: 135)
  spotreba: približne 2,2 kg/m2, papierové vrece,
  25 kg 10,70 €
 • Rámové rozperky
  napr. Rámová hmoždinka SXR
  alebo
 • Samorezné skrutky
  Samorezné kalené skrutky FSS so zápustnou hlavou alebo FFSZ s cylindrickou hlavou
 • Náradie a pomôcky
  plastová nádoba
  nízkootáčkové miešadlo
  murárska lyžica
  oceľové hladidlo
  akumulátorový skrutkovač
  príklepová vŕtačka
  vodováha
  gumené kladivo
Info o materiáli:
» Doplnková keramická tehla na zhotovenie konštrukčných detailov – rohov, ostenia, parapetov v obvodovom murive – s kapsou na vloženie tepelnoizolačných dosiek na báze extrudovaného polystyrénu, rozmer kapsy: 30 × 150 mm.

01 | Doplnkové tehly

Na vytvorenie posledného radu tehál pod parapet, na ktorý sa bude montovať okenná konštrukcia, sa použijú doplnkové tehly s kapsou. Tehly sa uložia do vrstvy lepiacej malty tesne na zraz tak, aby kapsy smerovali nahor a dvojitá drážka smerovala do exteriéru.

Doplnkové tehly
Doplnkové tehly | Zdroj: Heluz

02 | Ochrana pred dažďom

Vymurované parapety je potrebné chrániť pred dažďom ich prekrytím fóliou či asfaltovaným hydroizolačným pásom.

Ochrana pred dažďom
Ochrana pred dažďom | Zdroj: Heluz

03 | Vyplnenie káps izoláciou

Po vymurovaní parapetu a ostenia sa do pripravených káps vložia pásy tepelnej izolácie na báze extrudovaného polystyrénu s hrúbkou 30 mm a šírkou 150 mm.

Vyplnenie káps izoláciou
Vyplnenie káps izoláciou | Zdroj: Heluz

04 | Nadpražie okna

Na vrchnú stranu muriva ostenia otvoru sa nanesie vrstva murovacej tepelno­izolačnej malty min. v hrúbke 6 mm, do ktorej sa osadí jeden preklad z exteriérovej strany a tri preklady z interiéru. Do voľného priestoru medzi preklady sa vloží tepelná izolácia. Preklady sa zabezpečia stiahnutím viazacím drôtom.

Nadpražie okna
Nadpražie okna | Zdroj: Heluz