Stierkovanie hladenou stierkou (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Stierky neslúžia len na vytvorenie rovných hladkých plôch na stenách, ale sú určené aj na plošné prestierkovanie jemných trhlín a prasklín v podklade. Stierky na sadrovej báze sú určené na úpravu povrchov v priestoroch s bežnou hodnotou vzdušnej vlhkosti, ale možno ich použiť aj vo vlhších priestoroch, ako sú pivnice, domové kuchyne a kúpeľne.

Info o materiáli

» Prášková stierka na ručné spracovanie, na sadrovej báze, zušľachtená syntetickými prísadami, tuhnúca bez zmrašťovania. Inovatívna stierka umožňuje vďaka dodatočnému navlhčeniu znovu reaktivovať povrch stierky a v závislosti od hrúbky aplikovanej vrstvy znovu dohladiť jej povrch.

Čo budete potrebovať

  • Jemná hladená stierka: Murexin Durapid XS 40, spotreba: približne 0,8 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 20 kg 32,74 €
  • Hrubá hladená stierka: Murexin Durapid XL 25, spotreba: približne 0,8 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 25 kg 21,39 €
  • Náradie a pomôcky: maliarska štetka, priemyselný vysávač, nízkootáčkové elektrické miešadlo, plastová nádoba, oceľové hladidlo, plstené hladidlo, špachtľa.

Podklad, na ktorý sa bude stierka nanášať, má byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, bez prachu, voľných častí a ďalších nečistôt, ktoré by mohli znižovať priľnavosť stierky.

Príprava stierky

Do plastovej nádoby s predpísaným množstvom vody sa pomaly nasype obsah vreca, kým neostanú na povrchu suché ostrovčeky. Po približne po 1 až 3 minútach sa stierka premieša pomocou nízkootáčkového elektrického miešadla, až kým nevznikne homogénna pastovitá hmota bez hrudiek.

Spracovanie ako stierka

V prvom kroku sa nanesie čerstvá zmes stierky pomocou vhodného náradia na podklad a zarovná sa. Po približne 20 minútach sa natiahnutá plocha vyhladí hladidlom. Ak je to potrebné, v druhom kroku sa vyrovnajú ohraničené plochy.

Pri vysokých požiadavkách na kvalitu povrchu je možné naniesť aj tretiu tenkú vrstvu. Čas spracovania je približne 20 minút (hrubá hladená stierka), resp. 40 min. (jemná hladená stierka). Pred nanesením ďalšej vrstvy musí byť predchádzajúca vrstva preschnutá.

Po približne 60 až 70 minútach až do 24 hodín (podľa hrúbky vrstvy) sa dá stierkovaná plocha navlhčiť a následne dodatočne vyhladiť, a tak odpadá prácne brúsenie a miešanie ďalšieho materiálu na následné vyrovnanie nerovností povrchu. Vďaka navlhčeniu možno reaktivovať povrch stierky a dodatočne dokonale vyhladiť všetky nerovnosti.

Spracovanie ako tenká omietka

Čerstvá zmes stierky sa nanesie pomocou vhodného náradia celoplošne v jednej vrstve na podklad v hrúbke 2 až 10 mm (jemná hladená stierka), resp. 10 až 40 mm (hrubá hladená stierka). Po približne 20 minútach sa rovnakým náradím nanesená vrstva hrubej hladenej stierky stiahne a po približne 60 až 80 minútach sa vyhladí hladidlom.

Pri nanesení jemnej hladenej stierky sa nanesená vrstva stierky stiahne po 60 minútach a po 80 minútach sa vyhladí hladidlom. Ak sa požaduje hladký povrch, približne po 60 minútach po prvom vyhladení sa povrch vyhladí druhýkrát. Tomuto vyhladeniu predchádza ľahké navlhčenie povrchu.

Pri veľkých plochách a vysokých požiadavkách na kvalitu povrchu sa nanesie druhá tenká vrstva čerstvej zmesi stierky a povrch sa jeden- až dvakrát vyhladí. Pred nanesením ďalšej vrstvy stierky alebo povlaku či farby musí byť predchádzajúca vrstva dokonale suchá a bez prachu.

Penetrácia podkladu pred aplikáciou stierky

Na očistený povrch sa odporúča naniesť vhodný penetračný náter, ktorý zabezpečí rovnomernú nasiakavosť podkladu a naviaže zvyšný prach (po vysatí). Penetračný náter zároveň zabezpečí, že podklad bude mať celoplošne nízku nasiakavosť.

To zabráni vsiaknutiu veľkého množstva vody zo stierky do podkladu. Stierka by potom mala v týchto oblastiach veľmi malý obsah vody, aby sa dosiahli jej požadované vlastnosti, napr. pevnosť či výplňová schopnosť.

Pozor!

Pred nanesením krycej vrstvy

Pred nanášaním následných krycích vrstiev, napr. farby, je potrebné aplikovať vhodný penetračný náter.

Podklad pod obklad

Ak bude stierka slúžiť ako podklad pod keramické obklady, musí sa vyhotoviť v hrúbke minimálne 2 mm. Povrch stierky sa len stiahne latou a nevyhladzuje sa.

Krok 1: Zmiešanie s vodou

Do plastovej nádoby s predpísaným množstvom vody sa pomaly nasype obsah vreca, kým neostanú na povrchu suché ostrovčeky.

01 Zmiešanie s vodou
01 Zmiešanie s vodou |

Krok 2: Premiešanie stierky

Po približne 1 až 3 minútach sa stierka premieša pomocou nízkootáčkového elektrického miešadla, až kým nevznikne homogénna pastovitá hmota bez hrudiek.

02 Premiešanie stierky
02 Premiešanie stierky |

Krok 3: Vyplnenie nerovností

Diery a nerovnosti v podklade sa vyplnia čerstvou zmesou hrubej hladenej stierky.

03 Vyplnenie nerovností
03 Vyplnenie nerovností |

Krok 4: Nanesenie stierky do dier

Stierka sa nanesie do dier v podklade pomocou špachtle tak, aby boli úplne vyplnené.

04 Nanesenie stierky do dier
04 Nanesenie stierky do dier |

Krok 5: Menšie nerovnosti

Menšie nerovnosti sa rovnako opravia hrubou hladenou stierkou, ktorá sa nanesie pomocou oceľového hladidla.

05 Menšie nerovnosti
05 Menšie nerovnosti |