24 | Škárovanie

Priečka z cementovláknitej dosky do vlhkého až mokrého prostredia

Partneri sekcie:

Ďalší diel seriálu: Hrubá stavba v detaile

Demontáž a búracie práce

Všetky práce, ktoré súvisia s odpojením existujúcich inštalácií (voda, plyn, kanalizačné rúrky, elektrorozvody), rozobratím a odstránením pôvodných dielcov a materiálov, musia vychádzať predovšetkým z platných bezpečnostných predpisov a, samozrejme, nesmie prísť k narušeniu statiky existujúceho objektu. Na likvidáciu pôvodného materiálu (stavebnej sutiny) treba využiť komunálne služby, respektíve objednať kontajner.

Čo budeme potrebovať:

 • Cementovláknitá doska fermacell® Powerpanel H2O 2 600 × 1 250 × 12,5 mm, m2 21,10 €
 • Vodiaci profil UW 50 × 50 × 0,6 mm C3/C5 M alebo 50 × 75 × 0,6 mm C3/C5 M
 • Zvislé stojky profil CW 50 × 50 × 0,6 mm C3/C5 M alebo 50 × 75 × 0,6 mm C3/C5 M
 • Izolačná páska na báze minerálnej vlny  Izolačné dosky na báze minerálnej vlny
 • Skrutky Skrutky fermacell® Powerpanel H2O 3,9 × 35 mm nehrdzavejúca oceľ, spotreba 20 ks/m2, balenie 500 ks 25,73 €
 • Škárovacie lepidlo fermacell® Škárovacie lepidlo kartuša, 310 ml 10,74 €
 • Plošná stierka Plošná stierka fermacell® Powerpanel spotreba približne 1,2 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy, 20 kg 24,77 € alebo
 • Jemný finálny tmel Jemný finálny tmel Powerpanel vedro, 10 l 38,73 €
 • Revízne dvierka Revízne dvierka Powerpanel 300 × 300 mm alebo podľa požiadavky
 • Hĺbková penetrácia fermacell® Hĺbková penetrácia spotreba: približne 0,1 až 0,2 kg/m2, kanister 5 kg 53,43 €
Zaznam na celu obrazovku 27. 12. 2021 122950.bmp
Detail skladby montážnej priečky | Zdroj: Adam Mravík
 • Tekutá fólia fermacell® Tekutá fólia spotreba: približne 0,8 až 1,2 kg/m2, plastové vedro 5 a 20 kg, 5 kg 36 €
 • Tesniaca páska spotreba: 1 m/bežný meter škáry, kotúč 5 a 50 m, 5 m 12,90 €
 • Tesniaca manžeta rozmer: 120 × 120 mm, 2 ks 11,01 €  Tesniace rohy 2 ks vnútorný roh, 2 ks vonkajší roh, súprava 12,90 €
 • Škrabka na lepidlo Fermacell škrabka na odstraňovanie lepidla zaguľatené hrany, náhradná čepeľ 100 × 100 mm, galvanicky pozinkované, 1 ks 93,96 €
 • Cementové lepidlo fermacell® Flexibilné lepidlo papierové vrece, 25 kg 28,11 €
 • Zatĺkacie rozperky (kotvy)
 • Príslušenstvo na montáž sanitárneho zariadenia
 • Náradie okružná píla s diamantovými hrotmi, elektrický, príp. akumulačný skrutkovač alebo sponkovač, škrabka na lepidlo, oceľové hladidlo, ručný valček, valček na dlhej rúčke, široká štetka, zubové hladidlo, špachtľa, ceruzka, vedro, vodováha, rezač na obklad, ručná vytláčacia pištoľ
Detail skladby montážnej priečky
Detail skladby montážnej priečky | Zdroj: Adam Mravík

01 | Nosná konštrukcia

Podlahové a stropné vodiace profily UW sa upevnia na podlahu a strop, stojky CW do postranných stien. Stojky z profilov CW sa skrátia na požadovanú dĺžku a zasunú sa do stropných a podlahových vodiacich profilov v osovej vzdialenosti maximálne 62,5 cm.

01 | Nosná konštrukcia
01 | Nosná konštrukcia | Zdroj: Adam Mravík

02 | Opláštenie jednej strany

Nasleduje opláštenie jednej strany priečky stavebnými doskami s hrúbkou 12,5 mm. Zvislý styk dosiek sa lepí. Upevnenie stavebných dosiek na profily CW možno realizovať rýchloreznými skrutkami s rozmerom 3,9 × 35 mm v osovej vzdialenosti ≤ 25 cm.

02 | Opláštenie jednej strany
02 | Opláštenie jednej strany | Zdroj: Adam Mravík

 

03 | Inštalačné rozvody

Do jednostranne opláštenej priečky sa osadia potrebné inštalatérske rozvody (voda, odpad) a elektroinštalatérske rozvody (káble), ktoré sa montujú do vopred vytvorených priestupov v stojkách CW.

03 | Inštalačné rozvody
03 | Inštalačné rozvody | Zdroj: Adam Mravík

04 | Izolovanie priečky

Do dutín montážnych stien možno podľa potreby vkladať izoláciu na báze minerálnej vlny, napríklad v tvare dosiek. Zlepšia sa tým akustické vlastnosti priečky.

04 | Izolovanie priečky
04 | Izolovanie priečky | Zdroj: Adam Mravík

05 | Opláštenie druhej strany

Nasleduje opláštenie druhej strany priečky. Do dosky sa vyrežú potrebné otvory na koncovky prívodov. Prvá doska sa naskrutkuje na stĺpikový profil CW, začína sa na otvorenej prírube profilu. Medzi susediacou stenou a doskou, podlahou a doskou, ako aj stropom a doskou je potrebné nechať 5-milimetrovú dilatačnú škáru.

05 | Opláštenie druhej strany
05 | Opláštenie druhej strany | Zdroj: Adam Mravík

06 | Upevnenie dosky

Na kovovú podkonštrukciu sa dosky upevňujú priamo a bez predvŕtania použitím špeciálnych rýchlorezných skrutiek s rozmerom 3,9 × 35 mm v osovej vzdialenosti ≤25 cm. Na upevňovanie možno použiť elektrické vŕtacie skrutkovače alebo bežné vŕtačky so skrutkovacími nadstavcami a dorazmi.

06 | Upevnenie dosky
06 | Upevnenie dosky | Zdroj: Adam Mravík

07 | Prirezanie dosky

Vrchná doska sa prireže presne podľa požadovaného rozmeru. Rozmer sa vyznačí na doske pomocou pravítka a ceruzky. Doska sa zreže priamočiarou či okružnou pílou. Výyhodou je použiť vodiace pravítko.

07 | Prirezanie dosky
07 | Prirezanie dosky | Zdroj: Adam Mravík

08 | Horizontálna hrana

Na stred hrany dosky sa aplikačnou pištoľou nanesie škárovacie lepidlo (v tvare húsenice s použitím špeciálnej špičky, ktorá sa dodáva spolu s lepidlom). Dosky orezané pri montáži musia mať ostré hrany a musia byť absolútne rovné.

08 | Horizontálna hrana
08 | Horizontálna hrana | Zdroj: Adam Mravík

09 | Lepidlo na škáre

Po pritlačení obidvoch hrán dosiek k sebe musí lepidlo úplne zaplniť škáru (musí ho byť v škáre vidno). Prilepená doska sa nakoniec ešte samoreznými skrutkami upevní o podkonštrukciu.

09 | Lepidlo na škáre
09 | Lepidlo na škáre | Zdroj: Adam Mravík

10 | Vertikálna hrana

Pri lepení škár je vždy nevyhnutné dbať na to, aby na hranách dosiek nebol prach a aby sa lepidlo nanášalo na stred hrany, nikdy nie na nosnú konštrukciu. Vertikálne spoje dosadajú vždy na nosnú konštrukciu.

10 | Vertikálna hrana
10 | Vertikálna hrana | Zdroj: Adam Mravík

11 | Druhá doska

Po nanesení lepidla sa na stred hrany dosky pripevní zvyšok zrezanej dosky. Horizontálne spoje sa realizujú bez preloženia škáry s posunom 400 mm. Šírka škáry medzi doskami by nemala byť väčšia ako 1 mm.

11 | Druhá doska
11 | Druhá doska | Zdroj: Adam Mravík

12 | Hotové opláštenie priečky

Podkladová plocha sa pred začatím finálnej úpravy povrchu musí vizuálne skontrolovať. Plocha vrátane škár musí byť úplne suchá, pevná, bez fľakov a prachu.

12 | Hotové opláštenie priečky
12 | Hotové opláštenie priečky | Zdroj: Adam Mravík