Nové požiadavky STN pre výťahové šachty

výťahové šachty

Pokrok a vývoj v oblasti konštrukcií, bezpečnostných komponentov a systémov vedie k čoraz vyšším nárokom na bezpečnosť a komfort prevádzky výťahov. 31. augusta 2017 skončila platnosť normy STN EN 81-1+A3 a od 1. septembra 2017 vstúpila do platnosti norma STN EN 81-20. Tá definuje dodatočné technické požiadavky na konštrukciu a montáž výťahov. Teda pri uvádzaní nových výťahov do prevádzky je nutné rešpektovať požiadavky tejto novej normy.

Okrem zmien bezpečnosti samotných zariadení výťahov (pevnejšia kabína aj dvere, vyššia intenzita osvetlenia v kabíne, núdzové osvetlenie, atď.) sa zmeny dotýkajú aj požiadaviek na steny výťahových šácht, ktoré výrazne sprísňujú požiadavky na ich pevnosť.

Podľa nových požiadaviek musia steny výťahových šácht, ktoré nie sú zo skla, odolávať horizontálnej sile 1000 N vyvodenej na plochu 300 x 300 mm bez spôsobenia trvalej deformácie väčšej ako 1 mm (pružná deformácia môže mať hodnotu do 15 mm).

VÝŤAHOVÉ ŠACHTY RIGIPS

Pre steny výťahových šácht má značka Rigips odskúšané viaceré varianty podkonštrukcií aj opláštení. Podkonštrukcie sú možné z viacerých typov profilov Rigips:
• R-CW50 + R-UW50
• UA50 + R-UW50
• R-CD + R-UD

Opláštenia sú možné doskami:
Habito 12,5
RigiStabil 12,5
Rigidur 12,5

Kombinácie podkonštrukcií, opláštení a podmienky spracovania sú popísané v technickej informácii na stránke Rigips.

Pre rôzne typy podkonštrukcií a opláštení vykonal Rigips 8 rôznych skúšok, z ktorých bolo vystavených 8 inšpekčných certifikátov o výsledku posúdenia zhody výrobku v rozsahu požiadaviek špecifikovaných v čl. 5.2 1.8.2 STN EN 81-20:2015 a vyhodnotených podľa kritérií čl. 2.4 STN EN ISO/IEC 17000 a IP č. 02 pre technickú dokumentáciu a technické vyhotovenie.

VYNIMOČNÉ RIEŠENIE ŠACHTY RIGIPS

Pre najbežnejšie konštrukcie výťahov do rozmeru konštrukcie výťahovej šachty 1800 mm sa podarilo Rigipsu navrhnúť a skúšobne overiť podľa novej normy STN EN 81-20 použitie podkonštrukcie z R-CD profilov opláštenými doskami Habito alebo Rigistabil.

Podarilo sa tak naplniť potrebu stavebnej praxe minimalizovať celkovú hrúbku konštrukcie šachty pri zachovaní požiadaviek novej normy. Konkrétne je pri tomto riešení celková hrúbka konštrukcie aj s opláštením iba 40 mm.

Taktiež je obrovskou výhodou, že sa v ňom používajú iba štandardné R-CD profily v kombinácii s taktiež všade dostupnými bežnými R-UD profilmi. Maximálna osová vzdialenosť R-CD profilov je 313 mm. Vďaka výnimočným vlastnostiam dosiek Habito a Rigistabil sa podarilo aj napriek takejto subtílnej podkonštrukcii dosiahnuť výsledky vyhovujúce prísnym požiadavkám novej európskej normy.

Zvlášť pri rekonštrukciách bytových domov, kde mnohokrát požiadavky na šírku schodiskového ramena nedovoľujú jeho zmenšenie pod 1100 mm je toto riešenie záchranou pre realizátora, ktorý tiež isto ocení jeho ekonomickú výhodnosť!

Zdroj: Tento článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Saint-Gobain, divíziou Rigips.