Partneri sekcie:

Systém hydroizolácie a zateplenia spodnej stavby

image 95523 25 v1

Podklad musí byť pevný, bez akýchkoľvek nečistôt (prach, hrdza), bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zamrznutý alebo pokrytý inovaťou. 

Nové omietky a betónový podklad musia byť vyzreté. Nerovnosti je potrebné vyplniť opravnou stierkou. Na pripravený podklad sa nanesie penetračný náter.

Info o materiáloch:

» Gumoasfaltová penetrácia – vodou riediteľná bitúmenová emulzia, modifikovaná syntetickým kaučukom s veľkým obsahom asfaltu alebo
» Gumoasfaltová penetrácia – bitúmenová emulzia, modifikovaná syntetickým kaučukom s veľkým obsahom asfaltu a živice určená na okamžité použitie

 

01 | Penetrácia podkladu
Na pevný, rovný, očistený podklad sa pomocou maliarskej štetky alebo kefy nanesie celoplošne v jednej vrstve penetračný náter zriedený s vodou v pomere 1 : 9 (penetračný náter : voda), ktorý sa nechá zaschnúť (približne 3 hodiny).

02 | Prvá hydroizolačná vrstva
Na zaschnutú penetráciu sa nanesie celoplošne prvá hydroizolačná vrstva (použitím lepidla na polystyrén) v hrúbke minimálne 1 mm. Hrúbka nanášanej vrstvy sa kontroluje množstvom spotrebovaného materiálu.

03 | Dôkladné zaschnutie prvej vrstvy
Nanesená hydroizolačná vrstva sa nechá dôkladne zaschnúť približne 24 hodín (teplota 23 °C a relatívna vlhkosť 55 %).

04 | Druhá hydroizolačná vrstva
Na dôkladne preschnutú prvú hydroizolačnú vrstvu sa nanesie oceľovým hladidlom celoplošne druhá hydroizolačná vrstva, a to v kolmom smere na prvú vrstvu. Nechá sa opäť dôkladne zaschnúť.

05 | Lepidlo na polystyrén
Pomocou murárskej lyžice sa na tepelnoizolačnú dosku na báze EPS bodovo nanesie lepidlo na polystyrén (10 až 12 bodov/0,5 m2).

06 | Nalepenie polystyrénu
Tepelnoizolačná doska na báze EPS s naneseným lepidlom sa pritlačí na pripravený podklad tak, aby nebola v úplne tesnom styku s podkladom. Jednotlivé tepelnoizolačné dosky sa kladú tesne k sebe na vzájomnú väzbu.

07 | Korekcia polohy
Nalepené tepelnoizolačné dosky sa dostatočne pritlačia a skoriguje sa ich poloha. Rovinnosť uložených dosiek sa zistí vodováhou. Priestor medzi polystyrénom a stenou sa nesmie tesne uzatvoriť.

Čo budete potrebovať:

Gumoasfaltová penetrácia
Gumoasfaltová penetrácia DenBit DISPER AS
spotreba: približne 0,2 až 0,3 kg/m2, plastové vedro, 5 kg 13,40 €
alebo
Gumoasfaltová penetrácia DenBit DISPER A
spotreba: približne 0,2 až 0,3 kg/m2, plastové vedro 5 a 10 kg, 5 kg 10,92 €

Hydroizolácia a lepidlo na polystyrén
Lepidlo na polystyrén DenBit DISPER STYRO LT
spotreba: približne 0,6 až 1,2 kg/m2 (na 1 mm hrúbky, hydroizolácia proti vlhkosti), približne: 0,8 až 2 kg/m2 (na 1 mm hrúbky, bodové lepenie tepelnej izolácie), plastové vedro 5 a 10 kg, 5 kg 19,61 €

Tepelná izolácia
Polystyrén EPS

Náradie a pomôcky
kefa, dechtová kefa, štetec, stierka, oceľové zubové hladidlo, murárska lyžica, vodováha, ochranné rukavice

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Den Braven
FOTO: Den Braven

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2017