ASB Stavebníctvo Základy a hrubá stavba

Základy a hrubá stavba

Partneri sekcie:

Potrebujete odhlučniť? Riešením sú akustické tvarovky Durisol od spoločnosti Leier Baustoffe SK pre bytovú výstavbu. Či už sú to hluční susedia alebo rušná cesta pri vašom dome, to všetko dokáže negatívne vplývať na vaše zdravie a psychickú pohodu. Už pri výstavbe preto treba myslieť na to, ako sa týmto vonkajším vplyvom vyhnúť.

Kvalitné zateplenie domu môže veľmi výrazne znížiť náklady na vykurovanie. Je však dôležité nepodceňovať výber správnej hrúbky izolačného materiálu, vďaka ktorému sa minimalizujú tepelné straty domu. Okrem toho kvalitná izolácia pomôže zlepšiť celkový komfort bývania a v neposlednom rade šetrí aj životné prostredie. Akú hrúbku izolačného materiálu zvoliť na optimálne zateplenie rôznych častí domu a prečo sa oplatí investovať do materiálu s väčšou hrúbkou?

Ako optimálny doplnok systému ponúka spoločnosť Xella Slovensko pre svoje vápenno-pieskové tvárnice Silka lepiacu maltu Silka. Inovatívny výskum túto maltu neustále zdokonaľuje tak, aby ju bolo možné ľahko a spoľahlivo spracovávať s vápenno-pieskovými tvárnicami Silka.

OZ ZPZ pôsobí vo vymedzenej oblasti činnosti zameranej na podporu obnovy budov s využitím efektívnej tepelnej ochrany pomocou ETICS. V rámci svojej činnosti OZ ZPZ každoročne venuje pozornosť podpore spracovania národných technických noriem a spracovaniu publikácií využívaných širokou odbornou verejnosťou.

Ak ste sa rozhodli postaviť dom svojpomocne, určite to neznamená, že so všetkým si poradíte úplne sami. Hoci činnosti ako murovanie zvládnete aj vlastnými rukami, pri niektorých krokoch je dobré obrátiť sa na skúsených odborníkov.

Redakčná úprava -

Výrobca stavebných materiálov CEMMAC sa v súlade s ekologizáciou výroby cementu zameral nielen na technologické inovácie vo výrobnom procese, ale zároveň kontinuálne hľadá možnosti na optimalizáciu produktov. Po rozsiahlej investícii v objeme 4 mil. eur v minulom roku investoval viac ako 1 mil. eur do zmeny produktového portfólia. V tomto roku rozširuje výrobu o 4 nové druhy cementu, ktoré dokážu znížiť emisnú stopu z výroby až o 47 %.

Spomedzi všetkých typov izolácie je pravdepodobne najznámejšia minerálna vata, používaná na tepelnú, akustickú a protipožiarnu ochranu v priemyselnom, dopravnom a stavebnom sektore. Pojem minerálna vata zastrešuje dva typy materiálov – sklenú vatu a kamennú vatu. Obe formy materiálu ponúkajú výborné tepelno-izolačné, protipožiarne a protizvukové riešenia.

Aby nedochádzalo k prenikaniu vlhkosti do muriva, k jeho vlhnutiu a následnému poškodzovaniu omietky či degradácii samotnej stavebnej konštrukcie, je potrebné odstrániť príčinu vlhkosti, najčastejšie už nefunkčnú, prípadne úplne chýbajúcu hydroizoláciu, a to vhodnou sanačnou metódou. Medzi účinné a efektívne metódy patrí chemická injektáž. O jej výhodách sme sa porozprávali s Ing. Jánom Liškom, osetreniestavieb.sk.

V príspevku sa venujeme najvyššej obytnej budove na Slovensku, 36-poschodovej Klingerke, a budúcej najvyššej budove EUROVEA so 46 nadzemnými podlažiami. Cieľom príspevku je ukázať návrh nosného systému a zakladania železobetónových konštrukcií týchto výškových objektov. Príspevok uvádza aj niektoré porovnania prístupu k navrhovaniu a realizácii jednotlivých konštrukčných častí z pohľadu vývoja navrhovania a skúseností s realizáciou.