Partneri sekcie:

Kedy ani bytové domy nepotrebujú dodatočné zateplenie?

Pri výstavbe viacpodlažných stavieb, obzvlášť bytových domov, je primárnou požiadavkou na stavebný materiál únosnosť muriva. Budova okrem toho ale musí vyhovovať aj prísnym tepelnotechnickým požiadavkám a zároveň byť trvalo udržateľná. Nové tehly Porotherm TB Profi …

Ako stavať parkovacie domy efektívne

Intenzívna výstavba retailových a rezidenčných projektov po celom Slovensku so sebou prináša aj potrebu riešiť parkovacie kapacity pre tisíce automobilov, ktorých počet na cestách stále stúpa. Dostupné a efektívne riešenie tohto akútneho dopytu predstavujú parkovacie domy postavené …
Vysušenie mokrého muriva 03

Mokré murivo? Vyriešime!

Najčastejšie riešime nedostatočnú alebo poškodenú zvislú či horizontálnu izoláciu, kde postupne dochádza k degradácii fólií a izolačných vrstiev.
03 | Tmelenie škár a hrán skrutiek

Ako inštalovať sadrokartón (pracovný postup)

V súčasnosti sú sadrokartónové dosky jedným z najvhodnejších a najrýchlejších riešení suchej výstavby. Dajú sa využiť ako pri rekonštrukciách, tak aj pri novostavbách. Odborník z Hornbachu radí, ako na inštaláciu.

Malta HELUZ SIDI uponáhľa stavbu

Špeciálna systémová malta pre tenkú škáru HELUZ SIDI je určená na murovanie vnútorných aj vonkajších nosných stien a bola vyvinutá pre stavbu nízkoenergetických aj pasívnych domov z brúsených tehál HELUZ. Malta HELUZ SIDI sa nanáša …
iStock 1244947026

Prehľad rýchlotuhnúcich poterov

Pri požiadavke na minimalizáciu obmedzenia prevádzky v rekonštruovaných priestoroch je vhodné použiť rýchlotuhnúce potery, ktoré sú pochôdzne dokonca už po 3 hodinách.