Nové cementy na vlne dekarbonizácie

Výrobca stavebných materiálov CEMMAC sa v súlade s ekologizáciou výroby cementu zameral nielen na technologické inovácie vo výrobnom procese, ale zároveň kontinuálne hľadá možnosti na optimalizáciu produktov. Po rozsiahlej investícii v objeme 4 mil. eur v minulom roku investoval …

Kamenná vata – PETRALANA

Spomedzi všetkých typov izolácie je pravdepodobne najznámejšia minerálna vata, používaná na tepelnú, akustickú a protipožiarnu ochranu v priemyselnom, dopravnom a stavebnom sektore. Pojem minerálna vata zastrešuje dva typy materiálov – sklenú vatu a kamennú vatu. …

Sanačná metóda musí odstrániť príčinu vlhkosti

Aby nedochádzalo k prenikaniu vlhkosti do muriva, k jeho vlhnutiu a následnému poškodzovaniu omietky či degradácii samotnej stavebnej konštrukcie, je potrebné odstrániť príčinu vlhkosti, najčastejšie už nefunkčnú, prípadne úplne chýbajúcu hydroizoláciu, a to vhodnou sanačnou metódou. Medzi účinné a efektívne …

Výhody výstavby s jednovrstvovým murivom

Po dlhé roky sa v stavebníctve hromadne zatepľovali obálky budov, aby mohli dosiahnuť lepšie tepelnoizolačné parametre. Tehliarsky priemysel však technologickým vývojom dospel tehlovému bloku, ktorý žiadnu dodatočnú tepelnú izoláciu nevyžaduje. Vynikajúci tepelný odpor však zďaleka …

Betón v ekologickom samorozpustnom vreci

Inovácia, ktorá tu ešte nebola! Bezodpadové a ekologické riešenie vyvinula spoločnosť Baumit a po dvoch rokoch vývoja uzrel svetlo sveta nový produkt – ALL IN Betón pre dom a záhradu v samorozpustnom vreci.
10 | Betonáž

Zhotovenie malej protihlukovej steny (stavebný postup)

Protihlukové steny zo štiepkocementových ekologických tvaroviek možno vytvoriť ako prefabrikované stavebné diely osadené do oceľových alebo železobetónových stĺpov alebo sa zhotovia na mieste z tvaroviek na základovom páse, z ktorého je vyvedená zvislá čakacia výstuž.