Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia škôl z Plánu obnovy

Koncom augusta vyhlásilo Ministerstvo školstva štyri výzvy v celkovej hodnote vyše 170 miliónov eur, ktoré sa budú čerpať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Z týchto financií sa budú rozširovať kapacity v školách a škôlkach a zlepšovať podmienky v školských zariadeniach. Za touto informáciou sa pritom skrýva niekoľko ďalších dobrých správ.

Cieľom jednotlivých výziev Ministerstva školstva je rozšírenie alebo vybudovanie nových kapacít v materských a základných školách a vybudovanie bezbariérového prístupu do škôl. Peniaze sú určené na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, prístavbu alebo nadstavbu, teda na všetko, čo pomôže vytvoriť priestory pre viac detí v školách a škôlkach, ale aj na lepšie vybavenie tried či jedální.

Súčasne je podmienkou, aby sa pri stavebných úpravách zvýšila energetická úspornosť prevádzky budov, pričom sa ušetrí aspoň 30 % primárnej energie. Jedným z dôležitých kritérií Plánu obnovy je, aby zrekonštruované budovy boli energeticky efektívnejšie a menej nákladné na prevádzku.

Prvou dobrou správou je, že do školských budov budú smerovať investície, ktorých úlohou je nielen vytvoriť nové pracovné miesta v základných a materských školách, ale zároveň aj zlepšiť prostredie, v ktorom deti a učitelia trávia mnoho hodín denne.

Zdroj: Shutterstock

Práve na tento typ stavebných úprav ponúka riešenia KNAUF – popredný svetový výrobca stavebných materiálov. V prvom rade sú to sadrokartónové systémy najnovšej generácie, ktoré urýchľujú, zjednodušujú a zefektívňujú výstavbu. Ide o ľahké systémové konštrukcie, pri ktorých sa výborné zvukovo-izolačné parametre spájajú s nízkou hmotnosťou a mimoriadnou variabilitou.

Sú ideálne na rekonštrukcie, prístavby a nadstavby. Ich prednosti sa uplatnia aj pri novej výstavbe a výstavbe s použitím modulárnych jednotiek. Použitie stavebného systému KNAUF umožňuje mimoriadne rýchlu realizáciu, pri ktorej sa dosiahne vysoká kvalita za výhodnú cenu a súčasne sa získa maximum využiteľného priestoru a zdravá a komfortná klíma pre užívateľov.

Zdroj: KNAUF Bratislava

Dobrým príkladom je rekonštrukcia základnej školy na Plickovej ulici v Bratislave, na ktorej spoločnosť KNAUF Bratislava podieľala dodaním materiálov na suchú výstavbu. Pri návrhu nových konštrukcií a optimalizácii pôvodných skladieb a detailov bol pritom kladený veľký dôraz práve na dosiahnutie špičkových stavebno-fyzikálnych parametrov.

plickova8
ZŠ Plickova | Zdroj: KNAUF Bratislava

Použitie izolačných materiálov na báze nehorľavej minerálnej vlny či drevovláknitých dosiek Heraklith® z ponuky KNAUF Insulation zároveň umožňuje splniť zásadnú podmienku energetickej úspornosti (zníženie spotreby primárnej energie aspoň o 30 %).

Navyše sa pomocou stavebných konštrukcií s využitím systémovo fungujúcich materiálov dajú dosiahnuť ideálne akustické podmienky, ktoré sú v učebniach, jedálňach a ďalších školských priestoroch mimoriadne dôležité. Vďaka vyskúšaným komplexným riešeniam môže byť výstavba rovnako rýchla aj ako kvalitná, bezpečná, zdravá a udržateľná, aby vo výsledku platilo známe: Pre deti len to najlepšie.+

ZS Plickova
ZŠ Plickova | Zdroj: ZS Plickova

Dobrou správou je aj to, že pri výzvach nebude nutné spolufinancovanie a je v nich aj zahrnutá aj inflačná doložka. Vďaka nej sa bude výška výzvy zvyšovať, ak sa zvýšia ceny stavebných materiálov.

To určite zjednoduší situáciu obciam a všetkým zriaďovateľom základných a materských škôl, ktorí môžu o tieto peniaze žiadať až do roku 2025 alebo do vyčerpania prostriedkov, a to aj na už rozbehnuté projekty.

Viac informácií o výzvach nájdete na stránke ministerstva.

Zdroj: PR článok KNAUF Bratislava, s.r.o.