image 68491 25 v1

Vnútorná klíma po zateplení

Partneri sekcie:

Aký je vplyv kontaktného tepelnoizolačného systému na vnútornú klímu?

Ak sa chystáte zatepliť dom a chcete sa poradiť s odborníkom nielen o farebnom riešení svojej fasády, napíšte nám!

VIAC INFO O SÚŤAŽI

Kontaktným zateplením objektu dosiahneme okrem iných výhod aj zvýšenie povrchovej teploty stien, čím sa snažíme splniť hygienické kritérium: každé miesto vnútorného povrchu s ji ≤ 80 % musí byť bezpečne nad teplotou rosného bodu.
Ďalej platí vzťah pre tepelnú pohodu:

ti + tp ≥ 38 °C
kde ti je priemerná teplota vnútorného vzduchu,
tp – priemerná teplota vnútorných povrchov.

Ak je povrchová teplota stien nízka, na dosiahnutie tejto podmienky tepelnej pohody musíme zvyšovať teplotu vnútorného vzduchu.
Ak je povrchová teplota stien vyššia, na dosiahnutie tejto podmienky tepelnej pohody môže byť teplota vnútorného vzduchu nižšia.
Z predchádzajúceho vzťahu vyplýva, že optimálna teplota vnútorných povrchov stien by mala byť > 18 °C.
Druhá podmienka tepelnej pohody je najväčší dovolený rozdiel teploty vnútorného vzduchu a teploty na vnútornom povrchu konštrukcie: Δθsi ≤ 6 K (zvislé konštrukcie).

Na vaše otázky súvisiace so zatepľovaním bytových domov odpovedal Ing. Miroslav Stano zo spoločnosti Baumit, spol. s r. o.

FOTO: Baumit