Rozšírte si vedomosti o domoch hromadnej výstavby s novou publikáciou Budovy na obnovu

V týchto dňoch vyšla publikácia s názvom BUDOVY NA OBNOVU. V akom dome bývam?, ktorú vydalo Združenie OZ ZPZ.

Publikácia je určená vlastníkom – stavebníkom, správcom bytových domov, autorizovaným inžinierom, projektantom, zhotoviteľom obnovy a ďalším účastníkom obnovy všetkých bytových domov a záujemcom ktorí si chcú rozšíriť vedomosti o typoch a detailoch domov hromadnej výstavby.

V publikácii na 96 stranách nájdete všetky potrebné informácie a podklady (opisy budov a stavebných konštrukcií, ich vlastnosti, pohľady, pôdorysy, rezy a detaily) a aj významné znaky bytových domov umožňujúce ich rozlíšenie podľa typov, konštrukčných systémov a stavebných sústav.

Zdroj: OZ ZPZ
Zdroj: OZ ZPZ
Zdroj: OZ ZPZ
Zdroj: OZ ZPZ
Zdroj: OZ ZPZ

Publikáciu si môžete objednať v časti Technické informácie