ASB Články na tému

riadené vetranie

Vetranie a prísun čerstvého vzduchu sú pre naše zdravie veľmi dôležité a mali by sme im venovať dostatok pozornosti. Slovenskou aj európskou hygienickou legislatívou sú zároveň nadradené energetickým a technickým parametrom budov.

Zámerom tohto príspevku je vyzdvihnúť význam vetrania v moderných budovách. Vetranie sa chápe v najširšej predstave ako výmena znečisteného, vydýchaného vzduchu v uzavretom priestore za čerstvý. Dôvodov na vetranie môže byť celý rad, pričom nevyhnutnosť vetrať treba brať ako základnú požiadavku na udržanie, resp. zachovanie napríklad hygieny, zdravia, bezpečnosti, výrobných postupov, kvality, systému kvality, ale aj ako podmienku na prevádzku technických zariadení budov. Preto považujeme vetranie za jednu zo základných súčastí stavby. 

Prvým a najdôležitejším krokom pri zlepšovaní kvality ovzdušia v interiéri je odstrániť alebo obmedziť zdroje znečistenia na minimum [1]. To možno dosiahnuť používaním materiálov s nízkymi emisiami. Nie je však možné odstrániť všetky zdroje znečistenia, preto musí byť ďalším krokom návrh prirodzeného alebo núteného vetrania. 

Vetranie a prísun čerstvého vzduchu sú pre naše zdravie veľmi dôležité a mali by sme im venovať pozornosť. Slovenská aj európska hygienická legislatíva to potvrdzuje ich nadradením nad energetické a technické parametre budov.

Účinne vyvetrá, uľavuje alergikom, ľahko sa montuje a výsledkom je zdravá domácnosť bez plesní. Reč je o lokálnej vetracej jednotke s rekuperáciou s názvom recoVAIR VAR 60 značky Vaillant. Toto „malé riešenie s veľkým efektom“ je určené na vetranie apartmánov alebo jednotlivých izieb v rodinných domoch či bytových jednotkách.