Systémová a regulačná technika v River Parku

systemova aregulacna technika vriver parku

Vyhovieť požiadavkám na túto časť TZB bolo v takom rozsiahlom a reprezentatívnom komplexe veľkou výzvou. Stavba, ktorej cieľom bolo vytvoriť živý a atraktívny priestor pri Dunaji, zabodovala – bratislavský multifunkčný komplex River Park si získal najväčšie sympatie verejnosti v súťaži Stavba roka 2011. Čo sa skrýva v jeho útrobách? So spoločnosťou Herz, s. r. o., nahliadneme, ako sa tu s jej produktmi systémovej a regulačnej techniky realizoval systém vykurovania a chladenia.

Multifunkčné centrum s celkovou plochou 32 000 m² sa rozprestiera na ploche viac ako 2,5 hektára na ľavom brehu Dunaja medzi bratislavským Parkom kultúry a oddychu a Novým mostom, len pár krokov od hradu a historických uličiek Starého mesta. Okrem luxusných bytov či apartmánov a hotela siete Kempinski obsahuje komplex aj množstvo osobitých reštaurácií, obchodov a oddychovú zónu so zelenými plochami, alejami a promenádou.

River Park
Miesto: Bratislava, k. ú. Bratislava-Staré Mesto, Dvořákovo nábrežie
Developer:  J&T REAL ESTATE, a. s.
Investor: Bratislavské nábrežie, s. r. o.
Začiatok výstavby: 05/2006
Koniec výstavby: postupne počas druhého štvrťroka 2010
Celkové náklady: 250 miliónov eur
Spracovateľ realizačného projektu vykurovania, chladenia, VZT: KLIMA KONZULT, spol. s r.o.
Dodávateľ vykurovania, chladenia, VZT: Klimak, s. r. o.
Dodávateľ systémovej a regulačnej techniky: Herz, spol. s r. o.

Projekt ako výzva
Možnosť zabojovať o účasť v takom rozsiahlom a reprezentatívnom komplexe bola veľkou výzvou, na ktorú spoločnosť Herz, s. r. o, odpovedala jedným z najdôležitejších argumentov, a to komplexnou ponukou produktov. Technické riešenie multifunkčného komplexu v sebe zahŕňalo priestory s odlišným účelom využitia – administratíva, obchody, byty rôznych kategórií, hotelové priestory, ale aj podzemné garáže. Ich rôznorodosť a požiadavky investora preto vyžadovali riešiť vykurovanie a chladenie v týchto priestoroch diferencovane. Vo výslednom návrhu sa tu preto možno stretnúť s riešením vykurovania vzduchotechnikou, s využitím fancoilov na vykurovanie a chladenie, ale aj s vykurovaním vykurovacími telesami, prípadne podlahovými konvektormi či priamo s podlahovým vykurovaním. Komplexná ponuka produktov spoločnosti dokázala pokryť potreby všetkých spomínaných technických riešení. Či už išlo o regulačné armatúry na rozvody vykurovania alebo chladenia, vzduchotechnické jednotky, ale aj na malé vykurovacie telesá, alebo išlo o plasthliníkové rozvody. Našli sa aj riešenia pre priestory s nízkymi nárokmi na dizajn ventilov a s jednoduchým, ale funkčným riešením, ale ponúkli sa aj riešenia pre priestory, kde sa kládli vysoké nároky práve na estetické riešenie.

river park,reality,byty,vykurovanie

Ďalším dôležitým argumentom bolo poskytnutie nadštandardných záručných lehôt (na všetky produkty 10 rokov) a pre investora dôležitého akceptovateľného pomeru kvality a ceny produktov. Samozrejme, veľmi dôležitým bolo dodržanie cenovej úrovne dodávky počas celej realizácie, ktorá trvala niekoľko rokov.

Tretím pilierom, na ktorom stála ponuka, bola pridaná hodnota produktov spočívajúca v technickej podpore zo strany zástupcov spoločnosti. Išlo najmä o intenzívnu prácu s projektantom pri príprave projektu, ale aj o efektívnu spoluprácu dodávateľa Herz produktov s dodávateľom celej technológie vykurovania a chladenia. Spolupráca na takejto báze fungovala počas celej realizácie a pokračuje aj naďalej, v rámci porealizačného servisu zo strany spoločnosti.

Multifunkčný komplex
Multifunkčný komplex tvoria štyri nadzemné objekty – bloky, ktoré sa odlišujú charakterom a funkciami. Nadzemné časti všetkých blokov majú spoločnú spodnú časť garáží s troma podzemnými podlažiami.
River Park 1 (Blok 1) je situovaný v západnej časti komplexu (pri bývalom PKO), obsahuje rezidencie obrátené k Dunaju, administratívne priestory a obchodné prevádzky.

J&T River House (Blok 2) tvorí hlavnú vizuálnu dominantu komplexu. Nachádzajú sa tu najluxusnejšie rezidencie River Parku a v severnej časti administratíva. Objekt sa nachádza v strede súboru, je osadený priečne k promenáde a presahuje aj nad tok Dunaja.

Kempinski Hotel River Park (Blok 3) v pôdorysnom tvare L spolu s J&T River House obkolesuje námestie komplexu. Päťhviezdičkový hotel ponúka 231 luxusných izieb a apartmánov vrátane prezidentského, kongresové sály, reštaurácie, bary, oddychovú časť s bazénmi, fitnes a wellness.

River Park 2 (Blok 4) je najrozsiahlejší blok, najbližšie k centru mesta. Aj tu sa nachádzajú rezidencie a kancelárske priestory. V parteri sú zariadenia občianskej vybavenosti a služby.

Na parkovanie sú vyhradené 3 podzemné podlažia rozprestierajúce sa pod celým River Parkom. V suterénoch sa nachádza aj technické vybavenie celého komplexu.

 Technické riešenie
Ako teda nakoniec vyzerá technické riešenie systémovej a regulačnej techniky naviazanej na systém vykurovania a chladenia multifunkčného centra River Park? Každý blok komplexu má samostatný zdroj tepla a chladu. Zdrojom tepla je plynová kotolňa a chlad sa pripravuje v samostatnej strojovni chladenia. Na hlavnom rozdeľovači, ktorý je pri každom zdroji, sú v hlavných vetvách vykurovania a chladenia osadené vyvažovacie ventily v prírubovom alebo závitovom vyhotovení (tieto ventily sú opakovane použité aj v iných častiach centra). Hlavné ležaté rozvody vykurovania a chladenia prebiehajú ďalej k jednotlivým zvislým rozvodom (stúpacím potrubiam), ktoré sú na päte vybavené opäť vyvažovacími ventilmi v závitovom vyhotovení. Na tento hlavný rozvod sa potom ďalej napája vykurovanie a chladenie jednotlivých priestorov v objekte.

Vykurovanie a chladenie v administratívnych a obchodných priestoroch zabezpečujú fancoilové jednotky zapojené 4-rúrkovým spôsobom. Na každej jednotke sú na strane vykurovania okrem iných armatúr osadené už spomínané vyvažovacie ventily v závitovom vyhotovení. Fancoily sú pripojené plasthliníkovým potrubím. Vetranie priestorov a ohrev čerstvého vzduchu zabezpečujú VZT jednotky, ktoré majú vo svojich regulačných setoch osadené tie isté vyvažovacie ventily v závitom vyhotovení.

Každý byt má zo zvislého (stúpacieho) potrubia vysadenú samostatnú odbočku, na ktorú sú osadené vyvažovacie ventily v závitovom vyhotovení. Rozvod ďalej pokračuje potrubím k bytovej stanici. V bytoch sa už vykurovací systém riešil podľa individuálnych požiadaviek jednotlivých majiteľov.

V prípade voľby vykurovania vykurovacími telesami je na každom vykurovacom telese osadený v prívodnom potrubí termostatický ventil s možnosťou prednastavenia s termostatickou hlavicou. Vo vratnom potrubí z vykurovacieho telesa je osadený ventil do spätného potrubia s možnosťou prednastavenia, vypustenia, uzavretia a napustenia. Aj v prípade pripojenia dizajnovo náročných vykurovacích telies sa podarilo vyhovieť špeciálnym požiadavkám investora. Na pripojenie týchto telies sa použili termostatické ventily, ventily zo spätného potrubia a termostatické hlavice z dizajnového radu spoločnosti. Vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom sú napojené na rozvodné potrubie pripájacou sústavou Herz 3000 a na integrovaný termostatický zvršok je namontovaná  termostatická hlavica. Rozvodné potrubie sa realizovalo systémom spoločnosti, ktorý v sebe obsahuje plasthliníkové potrubie a lisované závitové tvarovky.

V prípade voľby podlahového vykurovania sa v bytoch inštaloval systém podlahového vykurovania spoločnosti, zložený z plasthliníkovej rúrky pre podlahové vykurovanie a rozdeľovača pre podlahové vykurovanie.

river park,reality,byty,vykurovanie

river park,reality,byty,vykurovanie,bazén
 
river park,reality,byty,vykurovanie,hotel

Použité produkty
V celom komplexe sa použilo množstvo produktov systémovej a regulačnej techniky – od vyvažovacích ventilov cez termostatické ventily, rozdeľovače až po rozvodné systémy.  

Vyvažovacie ventily
Vyvažovacie ventily HERZ STRÖMAX GF a STRÖMAX GMF, osadené pri zdrojoch tepla a chladu a na hlavných rozvodných potrubiach, sú priame ventily v prírubovom vyhotovení vyrobené zo sivej liatiny. Dodávajú sa s dvomi meracími ventilčekmi, ktoré slúžia na meranie objemového prietoku a tlakovej diferencie pomocou meracieho prístroja počas prevádzky systému. Prednastavenie ventilov sa vykonáva obmedzením zdvihu prostredníctvom vnútorného vretena. Hodnota prednastavenia sa zobrazuje v okienku na ručnom ovládači, čo umožňuje jednoduché a rýchle nastavenie ventilu.

Vyvažovacie ventily ventil HERZ STRÖMAX M 4117 a HERZ STRÖMAX M 4017, použité na hydraulické vyváženie jednotlivých okruhov alebo koncových spotrebičov, sú šikmé ventily v závitovom vyhotovení vyrobené z mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku. Ventily  HERZ STRÖMAX M 4117 sa dodávajú s dvomi meracími ventilčekmi, ktoré umožňujú meranie tlakovej diferencie a objemového prietoku pomocou meracieho prístroja. Vyvažovací ventil HERZ STRÖMAX M 4017 má integrovanú meraciu clonu, ktorá spĺňa funkciu meracích ventilčekov. Základný rozdiel je v tom, že meracia clona má konštantnú hodnotou kv pre všetky prednastavenia ventilu, čo umožňuje veľmi presne merať tlakovú stratu a jednoducho a rýchlo vyvážiť sústavu. Navyše, usporiadanie ventilov na rýchle meranie s ručným kolesom na jednej strane výrazne uľahčuje montáž a zaisťuje dobrý prístup k týmto ovládacím prvkom aj pri zložitých montážnych podmienkach (strop, úzka šachta). Použitie týchto ventilov umožňuje vyregulovať aj koncové spotrebiče s malým objemovým prietokom, ako sú napríklad fancoilové jednotky. Oba ventily majú plynulé prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, ktoré sa vykoná pomocou bežne dostupného skrutkovača.
 
Rozvodný systém
V objektoch komplexu sa použil rozvodný systém HERZ PipeFix. Základom tohto systému je plasthliníková rúrka, ktorá sa dodáva v kotúčoch alebo tyčiach v dimenziách od DN 10 do DN 63. Rúrka je vhodná na rozvody vykurovania, podlahového vykurovania, chladenia a rozvodov pitnej vody. Vyznačuje sa vysokou kvalitou, bezpečnosťou a dlhou životnosťou a možno ju úplne recyklovať. Súčasťou systému sú lisované tvarovky (kolená, T-kusy, redukcie a spojky) a lisované závitové tvarovky (lisované kolená a prechodky so závitovým pripojením, lisované T-kusy so stredovým závitovým pripojením a podobne). Všetky tvarovky sú vyhotovené z mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele. Predstavujú rýchle a absolútne bezpečné spoje s plasthliníkovými rúrkami, čo dokazuje aj 10-ročná záruka na tento systém.
 
Pripojenia v službách dizajnu
Pri napojení vykurovacích telies na rozvodný systém bolo treba vyhovieť nielen prísnym technickým kritériám, ale zároveň aj náročným dizajnovým požiadavkám. Priesečníkom týchto potrieb sa stal typový rad na pripojenie vykurovacích telies HERZ DeLuxe, ktorý zjednocuje dizajn a techniku, čím dokáže splniť nároky kladené na luxusné pripojenie vykurovacích telies.
 
Ekonomika a jedinečnosť
Počas realizácie stavby sa uskutočnili viaceré zmeny, všetky si však jednotne kládli za cieľ zlúčiť zdanlivo nezlučiteľné – ekonomiku a jedinečnosť –  a smerovali k cieľu vytvoriť funkčný, energeticky efektívny, ale súčasne aj po estetickej stránke príjemný priestor pre obyvateľov a návštevníkov tejto nevšednej stavby. Nemalou mierou k tomu prispel aj správny návrh riešenia technických profesií.
 
Ing. Adriana Vazanová
Foto: Dano Veselský

Autorka pôsobí v spoločnosti HERZ, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

KategórieVykurovanie