Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA
  • P.M.H

Pracovný postup: Montáž sálavého vykurovacieho panela

Sklo je materiál, ktorý je veľmi estetickým a nadčasovým doplnkom a je preto určený nie len pre vykurovanie rodinných domov a bytov, ale aj rôznych reprezentatívnych priestorov, hál, alebo moderných kancelárií.

Krok 9: Vyznačenie otvorov na stene

Vzájomná vzdialenosť otvorov na ukotvenie nosných konzol závisí od vybraného typu a polohy (na výšku alebo na šírku) panela (od 260 do 800 mm). Vždy sa treba riadiť pokynmi výrobcu. Otvory musia byť vo vodorovnej rovine.

09 Vyznačenie otvorov na stene
09 Vyznačenie otvorov na stene 

Krok 10: Vyvŕtanie otvorov

Na vyznačených miestach sa akumulačnou vŕtačkou s vrtákom s potrebným priemerom vyvŕtajú do steny otvory.

10 Vyvŕtanie otvorov
10 Vyvŕtanie otvorov 

Krok 11: Rozperky do steny

Do vyvŕtaných otvorov sa vložia a pomocou kladiva zatlčú rozperky (tzv. hmoždinky), ktoré sa volia s ohľadom na hmotnosť panela a druh steny (materiál, stavebná konštrukcia).

11 Rozperky do steny
11 Rozperky do steny 

Krok 12: Závesné konzoly

Konzoly sa pevne upevnia na stenu cez pripravené otvory so zabudovanými rozperkami (tzv. hmoždinkami) pomocou skrutiek.

12 Závesné konzoly
12 Závesné konzoly 

Krok 13: Zapojenie panela

Do inštalačnej krabice sa pripojí elektrická zásuvka, do ktorej sa zastrčí napájací vodič panela a/alebo sa zapojí bezdrôtový nástenný prijímač na spínanie vykurovania a snímanie teploty podlahy.

13 Zapojenie panela
13 Zapojenie panela 

Krok 14: Centrálna riadiaca jednotka

Centrálna riadiaca jednotka sa spáruje s bezdrôtovým snímačom. Centrálna jednotka sa prepne do režimu RF init stlačením tlačidla RF na 5 sekúnd. RF LED svieti nazeleno. Prijímač je v režime konfigurácie rádiovej komunikácie a čaká na konfiguračný príkaz termostatu.

14 Centrálna riadiaca jednotka
14 Centrálna riadiaca jednotka