Partneri sekcie:
  • STAVMATSTAVEBNINY
  • Vaillant
  • Peikko
  • Mapei
Obr. 1 Pohľad na budovu kotolne v Dukovanoch

Hybridné riešenie v praxi

Konkrétne príklady z praxe potvrdzujú výhody návrhu a realizácie projektov s plastovým flexibilným potrubím. Prípadové štúdie, ktoré pripravila spoločnosť NRG flex pre investorov, ukazujú „papierovo“ jasné výhody využitia plastových predizolovaných potrubí v maximálnej možnej miere. …