Správna technológia výmenníka tepla dokáže zvýšiť energetickú účinnosť

Udržateľnejší svet, v ktorom efektívne uspokojujeme rastúce energetické nároky a zároveň znižujeme emisie CO2 , si vyžaduje optimalizáciu svetovej spotreby energie a schopnosť vyrábať viac z menšieho množstva.

Jedným z hlavných nástrojov na dosiahnutie Parížskej dohody je energetická účinnosť. V spoločnosti Alfa Laval strávili desaťročia vývojom technológií doskových výmenníkov tepla, ktoré pomáhajú podnikom optimalizovať využívanie energie v ich procesoch.

Tieto zariadenia sa používajú vo všetkých oblastiach – od ťažkého výrobného priemyslu cez dátové centrá až po vykurovanie či chladenie domácností a v mnohých ďalších. Vďaka jedinečným technológiám na prenos tepla možno ušetriť obrovské množstvo energie, a tým znížiť emisie uhlíka.

Znižovanie emisií

Zníženie emisií uhlíka si bude vyžadovať úplnú transformáciu globálneho energetického systému. Na zvrátenie súčasného vývoja sú potrebné investície do energetickej účinnosti, do obnoviteľných zdrojov energie a do technológií zachytávania a ukladania uhlíka (CCU/S).

Vzhľadom na obmedzené možnosti dekarbonizácie v odvetviach, ako je ropný a plynárenský priemysel, energetika, rafinéria, petrochémia a cementársky priemysel, budú mať CCU/S rozhodujúci význam pre budúcnosť trhu s energiou.

Spoločnosť Alfa Laval bola neoddeliteľným partnerom pri vývoji mnohých dostupných zariadení CCU/S. Vďaka širokému portfóliu výmenníkov tepla pomáha zákazníkom splniť požiadavky tohto energeticky náročného procesu, maximalizovať zachytávanie CO2 a zároveň minimalizovať spotrebu pary a požiadavky na médiá.

V odvetví kompresorového chladenia a výroby tepelných čerpadiel dochádza k odklonu od tradičných chladív smerom k prírodným chladivám s nulovými emisiami. Spoločnosť Alfa Laval vyvinula širokú škálu výmenníkov tepla špeciálne navrhnutých na zvládnutie náročných požiadaviek pri práci s týmito chladivami, ako sú oxid uhličitý, amoniak a propán.

Rekuperácia odpadového tepla

Dobre navrhnutá technológia výmenníka tepla Alfa Laval umožňuje zachytávať a opätovne využívať prebytočné teplo zo súčasných procesov na iné účely, napríklad na vykurovanie alebo výrobu elektriny.

Okrem toho dokáže zachytávať a opätovne využívať aj teplo s nižším potenciálom. Tak je to napríklad pri spätnom získavaní tepla z dátových centier alebo z odpadových a geotermálnych vôd, kde sa prebytočné teplo môže pomocou tepelných čerpadiel využiť napríklad v systémoch CZT.

Ušetrite o 25 % viac energie vďaka správnej technológii výmenníka tepla

Čas návratnosti investície do rekuperácie odpadového tepla závisí najmä od účinnosti výmenníkov a súvisiacich nákladov na ich životný cyklus. Preto pri výpočte potenciálnych úspor zohráva veľkú úlohu to, aký výmenník tepla si vyberiete. Aké sú teda vaše možnosti?

Náklady na jednotku
Rozdiel medzi účinnosťou doskového a rúrkového výmenníka tepla | Zdroj: Alfa Laval

Graf znázorňuje úroveň rekuperácie tepla v závislosti od počiatočných nákladov. Výťažnosť kompaktných výmenníkov tepla je až o 25 % vyššia ako pri rúrkovom výmenníku pri porovnateľných nákladoch. Na dosiahnutie rovnakej úrovne rekuperácie tepla sú riešenia s rúrkovými výmenníkmi často niekoľkonásobne drahšie.

Nahraďte rúrkové výmenníky za výrazne efektívnejšie doskové výmenníky tepla a získate:

• 5× vyššiu účinnosť prenosu tepla,

• nižšie náklady na CAPEX a údržbu,

• menšiu pôdorysnú plochu.

Riešenia spoločnosti Alfa Laval dokážu ušetriť celosvetovo 50 GW ročne, čím prispievajú k zníženiu emisií CO2 až o 25 miliónov ton, a tým pomáhajú maximalizovať energetickú účinnosť. Okrem toho spoločnosť ponúka riešenia budúcnosti pre ekologickú výrobu vodíka, palivové články, zachytávanie uhlíka a skladovanie energie, čo urýchľuje prechod na čistú energiu.

Podpora cirkulárnej ekonomiky je rovnako jedným z pilierov v rámci udržateľných riešení. Preto Alfa Laval spolupracuje s partnermi a zákazníkmi na zabezpečení toho, aby sa využíval a opätovne používal každý prírodný zdroj čo najefektívnejším spôsobom.

Zistite, ako riešenia a podpora, ktorú vám spoločnosť Alfa Laval na základe dlhoročných skúseností ponúka ako partner, môžu pomôcť vášmu podniku rásť, a tým dosiahnuť plný udržateľný potenciál.

Prečítajte si viac na: www.alfalaval.sk/udrzatelne-riesenia

Zdroj: PR článok ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.