image 73329 25 v1
Galéria(6)

Rekonštrukcia starej školy na ekocentrum

Partneri sekcie:

Nové ekocentrum v obci Hrubý Šúr sa slávnostne otvorilo 13. februára 2015. V rámci Slovenska bude poskytovať ďalšie vzdelávanie a poradenské služby stavebníkom v oblasti ekologickej obnovy a výstavby a seminármi chce zároveň inšpirovať žiakov okolitých základných škôl a neodbornú verejnosť.

01 otvorenie centra
02
03
04
05

Oficiálnym otvorením sa ekocentrum stalo nielen lokálnym, ale aj celoslovenským a európskym vzdelávacím a osvetovým centrom prírodného staviteľstva, energetickej efektívnosti pri stavbe a obnove budov a celkovo udržateľného spôsobu bývania. Ekocentrum bude organizovať kurzy ďalšieho vzdelávania pre remeselníkov a architektov aj semináre a náučné dni pre žiakov okolitých základných škôl.

Unikátny príklad premeny starej vidieckej školy na centrum vzdelávania o udržateľnom bývaní a stavbách sa zrodil z nadšenia a odborných vedomostí členov združenia ArTUR (Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj). Toto občianske združenie zachránilo a pomocou zbierok a sponzorov kúpilo najstaršiu budovu obce – starú „štátnu ľudovú školu“, aby zachovalo jej spoločenskú a historickú hodnotu. „Išlo nám najmä o kontinuitu jej využitia a ukážkovú obnovu podľa udržateľných zásad. Školu sme za dva roky zvládli nielen sfunkčniť, ale aj zvýšiť jej komfort pri ponechaní jej pôvodného charakteru,“ hovorí Zuzana Kierulfová, architektka a predsedníčka občianskeho združenia ArTUR. Práce sa realizovali v partnerstve s odbornou firmou Obnova, s. r. o., súbežne sa robili aj formou vzdelávacích workshopov a kurzov. Mnohými materiálmi prispeli členské firmy združenia, zároveň sa však na diele podieľalo aj veľa nadšencov a dobrovoľníkov.

Centrálna VZT jednotka

Unikátny príklad obnovy

Odborná prestavba starej obecnej školy v obci Hrubý Šúr na vzdelávacie centrum predstavuje unikátny príklad obnovy. Patrí medzi prvé budovy na Slovensku, ktoré sú príkladom zateplenia historickej uličnej fasády ekologickými materiálmi zo strany interiéru a dôsledného využitia alternatívnych zdrojov. Vo veľkej miere sa zachoval aj pôvodný charakter stavby, jednoznačne bola snaha prispôsobiť sa starej dispozícii najviac, ako sa dalo. Všetko, čo bolo na budove funkčné, sa zachovalo –  či už išlo o steny, drevené podlahy, pôvodný krov, keramickú krytinu, ktorá sa po zateplení vrátila späť, alebo o pôvodné okná, ktoré sa zrepasovali. Budova sa zateplila rôznymi prírodnými materiálmi. Ponechalo sa aj pódium, ktoré bude okrem iného slúžiť ako špecializovaná knižnica o udržateľnom stavaní s využitím prírodných materiálov.

V interiéri vznikli pri prestavbe zaujímavé dekoratívne hlinené aj vápenné povrchy. Fasáda budovy získala zase pôvodný vzhľad. Šetrenie životného prostredia a prírodných zdrojov zohralo úlohu pri výbere vykurovania akumulačnými pecami, pri príprave teplej vody solárnym ohrevom, výmene vzduchu s rekuperáciou tepla, ale aj pri realizácii separačných, kompostovacích záchodov a pri čistení znečistenej vody v bezodtokovej koreňovej čističke.

Fungujúca decentrálna jednotka Inverter (bez krytky)

V čom spočívala rekonštrukcia

Na celú rekonštrukciu bol vypracovaný kompletný projekt pre stavebné povolenie spolu s rozpočtom. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť  9. mája 2012.

Investičné aktivity sa týkali rekonštrukcie budovy, dobudovania malej prístavby, zariadenia budovy a prenájmu sadu pri škole. Komplexne sa riešili:

 • kompletná rekonštrukcia budovy – odstránila sa vlhkosť, tepelne sa odizolovala podlaha, steny aj strecha,
 • repasovanie okien – okná sa utesnili a zdvojilo sa zasklenie, niekde sa vymenilo za dvojsklo; spravili sa otvory na južnú stranu s novými drevohliníkovými oknami pre pasívny štandard,
 • opätovné položenie starej strešnej krytiny,
 • nová elektroinštalácia,
 • zobytnenie podkrovia (pre účastníkov kurzov),
 • inštalácia centrálneho aj decentrálneho núteného vetrania s rekuperáciou,
 • zavedenie vody a umiestnenie hygienických zariadení, ktoré ňou šetria,
 • vykurovanie akumulačnými pecami a príprava TV solárnymi panelmi,
 • čistenie odpadovej vody v bezodtokovej koreňovej čističke s odparovacím akumulačným jazierkom; ukážka kompostovacích WC  so separáciou moču, ktorý sa zbiera v nádrži na neskoršie polievanie stromov,
 • realizácia dvoch veľkých učební s knižnicou na prízemí a ubytovanie pre účastníkov kurzov v podkroví,
 • južná prístavba dobre zateplenej verandy z predvyrobených slamených panelov, s oknami s trojsklom a schodmi do podkrovia, ktorá poslúži ako kuchynka a spoločenská miestnosť,
 • budovanie sadu pri škole ako vzoru permakultúrneho dizajnu.

Na ukážku je k dispozícii aj separačné WC (napravo)

Podpora a perspektíva

Projekt získal podporu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, vďaka ktorému mohli členovia združenia ArTUR rozbehnúť a realizovať svoje predstavy. Dôležitou súčasťou projektu však bola aj príprava technickej normalizačnej informácie na zhotovenie hlinených konštrukcií. Tento legislatívny dokument pomôže obnove tradičných domov, ako aj využitiu hliny v novostavbách.

Celý postup obnovy školy môžete nájsť na blogu združenia http://centrumartur.blogspot.sk a viac informácií je aj na webstránke združenia: www.ozartur.sk.

Sporák v kuchyni funguje výborne, používa sa každý deň, aj sa na ňom varí. Bez problémov vyhreje novú prístavbu zo slamených panelov

(sf)

Článok vznikol z podkladov Ing. arch. Zuzany Kierulfovej, predsedníčky OZ ArTUR.

Občianske združenie ArTUR
Združenie je celoslovenským dobrovoľným záujmovým združením jednotlivcov, odborníkov i firiem, ktorým záleží na udržateľnom stavaní, obnove a bývaní. Od svojho vzniku v roku 2001 sa aktívne podieľa na vytváraní učebných materiálov a kurzov v oblasti ekologického stavebníctva, vzdeláva remeselníkov, stavbárov aj svojpomocných staviteľov. OZ ArTUR sa stalo zástupcom Slovenska pre medzinárodné projekty, pravidelne organizuje akreditované kurzy MŠ SR pre hlinené omietky, vyvíja medzinárodne uznávaný kurz pre slamené stavanie, organizuje semináre, konferencie a výstavy. Spolupracuje s viacerými odbornými a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku (FA STU, iEPD, SKGBC) aj vo svete. V roku 2011 podpísalo združenie Memoradnum o porozumení ECVET – Earth Building s desiatimi partnermi z celej Európy.

Článok vznikol z podkladov Ing. arch. Zuzany Kierulfovej, predsedníčky OZ ArTUR.
Foto: ArTUR

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.