image 85399 25 v1
Galéria(4)

Nová riadiaca jednotka SmartX AS-B zaujme svojou kompaktnosťou a praktickosťou

Partneri sekcie:

Všetko potrebné v jednej jednotke!
Spoločnosť Schneider Electric uvádza na trh rad riadiacich jednotiek SmartX AS-B, ktorý dopĺňa mozaiku riešenia SmartStruxure. Riadiaca jednotka SmartX AS-B predstavuje svetovo jedinečný model kompaktného systému, určeného k riadeniu technológií v budovách. Vďaka svojmu praktickému prevedeniu je vhodný pre všetky typy budov.

SmartX Controller AS B closed front
SmartX Controller AS B open angle
vizualizace

Riešenie SmartStruxure
Schneider Electric pokračuje s investíciami do systémov technológií budov a neustále rozširuje svoje portfólio produktov a riešení na efektívne využívanie energií, znižovanie realizačných nákladov a zvyšovanie komfortu užívateľov. SmartStruxure – Building Management System (BMS), ponúka riešenie pre všetky typy budov, od riadenia jednoduchých prevádzok po rozsiahle projekty. Riešenie SmartStruxure tvoria tri hardvérové platformy:

• SmartX riadiace jednotky,
• SmartX snímače,
• SmartX akčné členy.

Schneider Electric, svetový špecialista na energetický manažment, poskytuje prostredníctvom radu SmartX kompletnú produktovú ponuku potrebnú na dosiahnutie najlepších výsledkov v hospodárnom využívaní budov a na ich najefektívnejšie riadenie.

Riadiaca jednotka SmartX AS-B: nový člen rodiny SmartStruxure
Riadiaca jednotka SmartX AS-B je najnovší prírastok v systéme SmartStruxure. SmartStruxure je architektúrou distribuovaných automatizačných serverov. SmartX AS-B je ďalším zo serverov v architektúre riešenia. Poskytuje kľúčové funkcie riadenia technologických procesov, zber údajov, trendov, správu poruchových hlásení a udalostí.
Ponúka zabudované vstupy a výstupy (V/V) a podporuje komunikáciu na sériovej zbernici a v sieťach ethernet.

Kompaktné a praktické riešenie: jednoduchšia a lacnejšia inštalácia
Jednotka so zabudovanými vstupmi a výstupmi (V/V) zaberá menej miesta v rozvádzači, čo môže byť v určitých situáciách dôležitým faktorom. Podľa počtu V/V, možnosti ručného ovládania V/V a možností komunikácie je riadiaca jednotka SmartX AS-B dostupná v ôsmich modeloch. Zákazník má teda možnosť vybrať si vhodný model podľa svojich preferencií.

Riadiaca jednotka SmartX AS-B: vhodné riešenie pre všetky typy budov
SmartX AS-B môže pracovať ako samostatná jednotka používajúca zabudované V/V a na technologických zberniciach umožňuje monitorovanie a riadenie ďalších zariadení. V prípade malých inštalácií funguje AS-B server ako jadro stand-alone systému. V stredných a veľkých inštaláciách je funkcionalita distribuovaná na viac serverov SmartStruxure, ktoré komunikujú pomocou TCP/IP.

Riadiaca jednotka SmartX AS-B

Riadiaca jednotka SmartX AS-B

Všestranný a flexibilný mix V/V bodov
AS-B ponúka flexibilný mix V/V bodov, ktorý je vhodný pri väčšine aplikácií systémov vykurovania, vetrania a chladenia (HVAC). Väčšina V/V bodov je veľmi flexibilná a môže byť nakonfigurovaná ako vstup aj výstup. K dispozícii
sú modely s 24 a 36 V/V bodmi. Užívateľ si môže nakonfigurovať tieto typy vstupov:

• digitálny,
• čítací (pulzný),
• bezpečnostný,
• napäťový,

Flexibilitu vstupov je možné využiť v rôznych aplikáciách, ako sú napr.: čítacie vstupy v aplikáciách merania energií, termistorové a RTD vstupy sú určené na snímanie teplôt. Bezpečnostné vstupy sú využiteľné pri aplikáciách, kde je dôležité vedieť, či je alebo nie je vodič prerušený alebo skratovaný. Univerzálne vstupy/výstupy podporujú aj
nastavenie ako analógový napäťový výstup. Reléové výstupy sú určené na priame zapojenie záťaží. Triakové výstupy môžu byť v aplikáciách použité na spínanie externých záťaží 24 VAC, ako sú akčné členy, relé alebo kontrolky.
V aplikáciách s polovodičovým relé umožnia riadenie šírkovou moduláciou. Triaky sú tichšie a majú dlhšiu životnosť oproti relé.

Ľahšie a pohodlnejšie testovanie a oživovanie systému
Modely AS-B s označením „H“ sú vybavené LCD displejom a tlačidlami na ručné prepísanie hodnôt vstupov a výstupov. Táto funkcia umožňuje ručne ovládať vstupy a výstupy na účely testovania, núdzovej prevádzky a údržby zariadení. Ovládanie, prepisovanie hodnôt je prístupné aj cez užívateľské prostredie StruxureWare Building Operation WorkStation, ktoré umožňuje pokročilejší monitoring a riadenie.

Rozmanité možnosti pripojenia
AS-B má integrované porty na komunikáciu s ďalšími SmartX servermi a zariadeniami tretích strán so širokou škálou protokolov a porty pre správu servera a pripojenie ovládacieho panela:

• dva 10/100 ethernetové porty,
• jeden RS-485 port,
• jeden USB hostiteľský port,
• jeden USB port pre správu servera.

Dva ethernetové porty sú pripojené do zabudovaného ethernetového switchu. Prvý port je určený na pripojenie do miestnej siete. Druhý môže byť použitý na pripojenie klientského rozhrania Work-Station programátora alebo pripojenie technologických sietí zariadení Modbus TCP či BACnet/IP zariadení. USB hostiteľský port slúži na komunikáciu s ovládacím panelom SmartX aj na jeho napájanie. USB port pre správu servera je určený na nastavenie parametrov komunikácie, aktuálizácie verzie AS-B pomocou nástroja Device Administrator.

StruxureWare Building Operation (SBO) – WorkStation: softvér na monitorovanie, správu a programovanie SmartX serverov
SBO – WorkStation je softvérový nástroj v podobe tenkého klienta určený na dohľad a správu systému, ako aj na programovanie a konfiguráciu systému SmartStruxure. Používateľ sa v rozhraní pracovnej stanice môže prihlasovať priamo na zariadenie SmartX AS-B do svojej pracovnej plochy, ktorú si vie zároveň aj prispôsobovať. Vo svojom rozhraní vie dohliadať a administrovať prevádzku systému. Od verzie SBO 1.8.1. je softvér lokalizovaný do českého jazyka.

Softvér SBO 1.8.1. na správu, monitoring a konfiguráciu – lokalizovaný do českého jazyka

Softvér SBO 1.8.1. na správu, monitoring a konfiguráciu – lokalizovaný do českého jazyka

Natívna podpora otvorených protokolov
Jedným zo základných kameňov systému SmartStruxure je podpora otvorených štandardov. AS-B môže natívne komunikovať s dvoma najpopulárnejšími protokolmi v prostredí riadenia budov BACnet a Modbus. AS-B komunikuje protokolmi BACnet/IP a BACnetMS/TP. Umožňuje integráciu celého radu zariadení BACnet od spoločnosti Schneider Electric a zariadení iných dodávateľov. Rovnako natívne komunikuje protokolom Modbus. Podporuje sériovú komunikáciu Modbus RTU/ASCII na sériovej zbernici RS-485 v úlohe master aj slave. Obdobne pri komunikácii Modbus TCP môže byť klientom aj serverom. Komunikácia Modbus umožňuje integráciu veľkej škály zariadení Schneider Electric, ako sú elektromery, UPS, ističe, systémy riadenia osvetlenia, ale aj zariadení tretích strán. Naviac podporuje otvorený štandard komunikácie webových služieb ako sú SOAP a REST na príjmanie údajov z prostredia IT.

Vhodný nástroj na facility management
Nový rad automatov SmartX spĺňa najvyššie nároky vlastníkov budov a facility manažérov. Jednoduchá inštalácia umožňuje skrátiť čas potrebný na uvedenie zariadenia do prevádzky, čím sa urýchľuje tiež návratnosť investície, či už ide o nové stavby, alebo o renovácie zariadení v existujúcich systémoch budov. Nadväznosť na systém SmartStruxure, prípadne aj na ostatné systémy, a integrácia do vizualizácie prináša užívateľovi kompletný prehľad o jeho budove a ponúka nové možnosti analýzy využívania budovy na ďalšie zlepšovanie jej hospodárnosti.

Viacej informácií a dokumentáciu k stiahnutiu nájdete na tomto linku.

Kontakt:
Schneider Electric SLOVAKIA, spol. s r.o.
Ing. Daniel Mihálik
Produktovo aplikačný inžinier pre BMS, HVAC, ACS
Zákaznícke centrum tel.: + 421 2 4552 4010
E-mail: daniel.mihalik@schneider-electric.com

www.schneider-electric.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Schneider Electric SLOVAKIA, spol. s r.o.