Manažment tepelnej energie a vyúčtovanie sú teraz jednoduchšie než kedykoľvek predtým

Partneri sekcie:

Spoločnosť Belimo, popredný výrobca pohonov klapiek, regulačných ventilov a snímačov pre vykurovaciu, vetraciu a klimatizačnú techniku, spája svety „regulácie energie“ a „certifikovaného merania a vyúčtovania energie“. Nový sortiment ventilov Belimo Energy Valve™ a meračov tepelnej energie v jednom zariadení integruje meranie energie, reguláciu energie a vyúčtovanie s podporou internetu vecí (IoT).

Spojenie certifikovaného ventilu Belimo Energy Valve™ a merača tepelnej energie umožňuje transparentný manažment tepelnej energie. Teraz prichádza k zlúčeniu dvoch svetov („regulácie energie“ a „certifikovaného merania a vyúčtovania energie“) do jedného zariadenia. Nový rad výrobkov meria a monitoruje prúdenia a spotrebu energie vo vykurovacích a chladiacich systémoch s priamym vyúčtovaním nákladov na báze internetu vecí (IoT).

Nové Belimo Thermal Energy Meter sú certifikované v súlade s normou EN 1434/smernicou 2014/32/EÚ o meradlách a sú pripravené na priame vyúčtovanie, resp. na vyúčtovanie na diaľku na báze internetu vecí (IoT). Sú schválené v súlade so smernicou 2014/32/EÚ o meradlách na meranie tepla v systémoch s čistou vodou.

Merač tepelnej energie
Merač tepelnej energie | Zdroj: BELIMO

Permanentné glykolové monitorovanie znamená, že sa môže aktivovať alarm, ak sa vo vode nachádza glykol, ktorý by inak mohol negatívne ovplyvniť odpočty energií. Patentované automatické glykolové monitorovanie a kompenzácia od spoločnosti Belimo v prípade variantov merača nespĺňajúcich smernicu 2014/32/EÚ zaručujú presnosť merania bez ohľadu na typ alebo koncentráciu glykolu.

Belimo Energy Valve™ 4 v reálnom čase reguluje tok (nezávisle od tlaku) a optimalizuje prívod energie k spotrebiteľovi. Prostredníctvom spojenia certifikovaného merača Thermal Energy Meter a pokročilého ventilu Belimo Energy Valve™ vstupuje spoločnosť Belimo do sveta integrovaného manažmentu tepelnej energie. Ponúka hladkú a priamu integráciu do centrálnych riadiacich systémov budov alebo do monitorovacích platforiem na báze internetu vecí (IoT) s monitorovaním na báze internetu vecí (IoT), nástrojmi na zvýšenie výkonu a fakturačnými údajmi.

Delta T manažér integrovaný vo ventile Belimo Energy Valve™ nepretržite meria teplotný rozsah a porovnáva ho s fixným limitom zadefinovaným používateľom. Kľúčovým faktorom na zaručenie najnižších možných nákladov na prečerpávanie je meranie a regulácia teplotného rozsahu medzi prívodom a spätným tokom na každom výmenníku tepla. Naša integrovaná logika zabraňuje výskytu nízkych hodnôt delta T na výmenníku tepla pri súčasnom zachovaní komfortu.

Belimo Energy Valve
Belimo Energy Valve | Zdroj: BELIMO

Ventily Belimo Energy Valve™ a merače tepelnej energie možno integrovať pomocou PoE. To umožňuje súčasné napájanie zariadenia a prenos dát cez ethernetový kábel. Zároveň to prináša zjednodušenie inštalácie, pomáha predchádzať chybám pri zapájaní a eliminuje potrebu lokálneho zdroja napájania. Rozhranie NFC (Near Field Communication) umožňuje jednoduchú konfiguráciu a údržbu priamo zo smartfónu.

Pripojenie ku cloudu Belimo ponúka nielen predĺženie záruky o dva roky na celkovo sedem rokov, ale aj veľké množstvo ďalších výhod. Vďaka uchovávaniu digitálnej dvojičky ventilu Energy Valve v cloude môžu autorizovaní používatelia priamo pracovať s údajmi, resp. vlastníci zariadení môžu autorizovať externé subjekty na účely vyúčtovania alebo dokonca poskytovania analytických služieb.

Možnosti sú nekonečné a neustále sa rozširujú. www.belimo.com/energy-valve

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.
Ghegastraße 3, 1030 Wien
www.belimo.at, www.belimo.com

Kontakt Slovensko:
Ing Ján Hudačko, mobil: +421 944 373 240, jan.hudacko@belimo.at, www.belimo.sk