Partneri sekcie:

Solárny desaťboj inteligentných budov

Solárny desaťboj inteligentných budov

Trúfli by ste si navrhnúť, postaviť a prevádzkovať najefektívnejší a najatraktívnejší dom napájaný výlučne slnečnou energiou? Potom je tu pre vás Solar Decathlon. Americké ministerstvo energetiky (U. S. Department of Energy) organizuje na jeseň tohto roka už piaty ročník tohto svetového podujatia. Miestom súťaže bude National Mall vo Washingtone D.C. Konštrukcia „solárnej dediny” sa začína týždňom stavby solárnych domov, potom nasleduje 10 dní intenzívneho súťaženia v solárnom desaťboji.

Solar Decathlon 2009,U. S. Department of Energy,solárny súbor,solárna dedinaAko to všetko začalo
Prvé veľké podujatie tohto druhu Solar Decathlon 2002 sa uskutočnilo na jeseň v roku 2002 za účasti 14 amerických univerzitných tímov. Prvým víťazom sa stal kombinovaný tím University of Colorado.

Na jeseň roka 2005 sa konalo druhé podujatie Solar Decathlonu za účasti 18 kvalifikovaných tímov. Pribudol tím z Kanady (reprezentovaný výberom Concordia University a University de Montreal) a Európy (reprezentovaný španielskym tímom z Universidad Politecnica de Madrid v spolupráci s Instituto de Energia Solar). Solar Decathlon 2005 potvrdil úspešnosť tímu z Colorada a priniesol toto poradie:

 1. University of Colorado (Denver a Boulder, Colorado, USA),
 2. Cornell University (Ithaca, New York, USA),
 3. California Polytechnic State University (San Luis Obispo, USA).

Od roku 2005 pokračovala súťaž v dvojročných intervaloch. Tretie podujatie Solar Decathlonu sa tak uskutočnilo na jeseň v roku 2007, a to za účasti 20 vybratých vysokoškolských tímov (bližšie informácie o súťaži sme vám priniesli v časopise TZB Haustechnik č. 4/2008). Šestnásť tímov bolo z USA, jeden z Kanady, jeden z Portorika a dva tímy boli z Európy. V súťaži Solar Decathlon 2007 sa okamžite presadil tím z Nemecka, za ním nasledovali domáce tímy z USA:

 1. Technische Universität Darmstadt (Darmstadt, Nemecko),
 2. University of Maryland (Maryland, USA),
 3. Santa Clara University (Santa Clara, USA).

Ostatné (štvrté) podujatie Solar Decathlonu prebehlo v októbri 2009 za účasti 20 vybraných kvalifikovaných vysokoškolských tímov. Pätnásť tímov bolo z USA, dva z Kanady, jeden z Portorika a dva tímy boli z Európy (španielsky z Universidad Politecnica de Madrid a nemecký z Technische Universität Darmstadt). Svoje víťazstvo tu už druhý raz potvrdil tím z Nemecka, za ním nasledovali opätovne tímy z USA:

 1. Team Germany (Technische Universität Darmstadt, Nemecko),
 2. University of Illionois at Urbana-Champaign (USA),
 3. Team California (Santa Clara University,

California College of the Arts, USA).

Ako to prebiehalo na Solar Decathlon 2009 vo Washingtone D.C., možno vidieť na fotografiách k tomuto článku.

Solar Decathlon 2009,U. S. Department of Energy,solárny súbor,solárna dedina,KanadaSolar Decathlon 2009,U. S. Department of Energy,solárny súbor,solárna dedina,Kentucky

Každý ročník súťaže Solar Decathlon pritiahol pozornosť viac ako 100-tisíc návštevníkov (ostatné ročníky aj viac ako 300-tisíc), ktorí si chceli pozrieť výstavu inteligentných súťažných domov. V rámci prehliadky mohli vidieť v každom súťažnom dome kuchyňu, obývačku, spálňu, kúpeľňu aj pracovňu. Po súťaži slúžia viaceré solárne domy ako výskumné laboratóriá alebo rezidencie pre študentov a návštevníkov ich univerzitných centier.

Solar Decathlon 2009 v číslach
Zozbierané údaje svedčia o obrovskom záujme o túto akciu – zatiaľ posledné podujatie solárneho desaťboja sprevádzalo:
 • viac ako 923 miliónov výtlačkov (impresií) v rámci odkazov Solar Decathlonu 2009,
 • viac ako 730 celoštátnych televíznych prenosov (reportáže, rozhovory),
 • viac ako 75 miliónov poslucháčov v 74 celoštátnych rozhlasových interview,
 • informovanie v 265 novinách a časopisoch sveta,
 • viac ako 3 milióny návštev webových stránok a 477 970 návštevníkov,
 • 307 502 návštevníkov „solárnej dediny“ počas 10 dní,
 • 32 workshopov pre špecialistov aj verejnosť.


(informácie sa získali zo zberu dát od 1. 8. do 30. 11. 2009)

Solar Decathlon 2009,U. S. Department of Energy,solárny súbor,solárna dedina

Ako a čo sa hodnotí

Každé podujatie sa boduje. Celkové hodnotenie nadchádzajúceho podujatia Solar Decathlon 2011 bude pozostávať z týchto desiatich disciplín:

1. Architektúra
Dáva sa dôraz na estetiku a výnimočnosť dizajnu. Premyslený dizajn by mal zahŕňať štrukturálnu integritu, funkčnosť, komfort a estetickú výzvu – budovaný solárny dom má byť atraktívny, pôvabný a integrujúci účinné solárne technológie. Oceňujú sa aj prekvapenia – nezvyčajné použitia obvyklých materiálov alebo použitia zvláštnych materiálov.

2. Prieskum trhu
Posudzuje sa, ako dobre a ľahko možno tímové domy určené na každodenné bývanie dnešnej rodiny priniesť na trh.

3. Inžinierska koncepcia
Hodnotí sa konštrukcia a implementácia (vnútor­né bytové riadenie, mechanické, elektrické a in­štalačné systémy) a celková energetická analýza.

4. Komunikácia
Decathlon nie je len súťaž, ale aj verejné po­dujatie – výstava spojená s prezentáciou pred širokým auditóriom: majiteľmi domov, profesionálmi v energetike a staviteľstve, školskou mládežou a médiami. Tímy predstavujú svoje projekty a skúsenosti aj pomocou webových stránok a verejných exkurzií.

5. Osvetlenie
Hodnotí sa hladina, kvalita a estetika osvetlenia. Dôležité je osvetliť priestranný interiér s čo najnižšou spotrebou elektriny a tiež myslieť na bezpečnostné osvetlenie exteriéru (vchodu) po celú noc.

Solar Decathlon 2009,U. S. Department of Energy,solárny súbor,solárna dedina,PortorikoSolar Decathlon 2009,U. S. Department of Energy,solárny súbor,solárna dedina,Darmstadt

6. Komfort
Z hľadiska komfortu sa posudzuje najmä vykurovanie, ventilácia a klimatizácia. Hodnotí sa efektívnosť solárnych domov z hľadiska poskytovania komfortu interiéru na základe meraní teploty a vlhkosti.

7. Horúca voda
Skúma sa efektívnosť solárno-termálnych systémov na prípravu teplej vody – dôležitá je spôsobilosť zásobovať teplou vodou typický dom, t. j. použiť ju na kúpanie, varenie, umývanie riadu a pranie.

8. Použiteľnosť
V tejto kategórii ide o efektívnosť a spôsobilosť solárnych domov napájať energiou domáce elektrospotrebiče – čiže chladničku, mrazničku, práčku a sušičku, sporák, umývačku riadu a televízor (6 hodín denne) a takisto počítač (8 hodín denne).

9. Efektívnosť solárnych systémov
Hodnotí sa efektívnosť solárnych systémov domu z hľadiska celkovej energetickej potreby, pričom sa požaduje použitie energie generovanej len počas súťaže.

10. Energetická rovnováha
V poslednej kategórii sa skúma celková energetická rovnováha projektu solárneho domu.

Študentské tímy teda súťažia v dizajne, výrobe a prevádzke vysoko energeticky efektívnych domov, zahrňujúcich výrobu integrovanej fotovoltiky. V jednotlivých kategóriách môžu získať maximálny počet 100 bodov. V minulých ročníkoch sa niektoré kategórie hodnotili vyšším počtom bodov, nadchádzajúci ročník sa bude niesť v znamení jednotnej dôležitosti kategórií.

Každý z vybraných súťažných tímov získava grant 100-tisíc amerických dolárov na dva roky na podporu zámerov výskumu a vývoja solárneho desaťboja, ktorými sú zníženie nákladov domov napájaných slnečnou energiou a rozvoj solárnej technológie.

Solar Decathlon 2009,U. S. Department of Energy,solárny súbor,solárna dedinaA novinka – Solar Decathlon v Európe
Prvé podujatie tohto druhu v Európe je výsledkom dohody medzi vládami Španielska a USA, podpísanej formou oficiálneho memoranda 18. októbra 2007 (počas Solar Decathlonu 2007). Španielsko sa zaväzuje hostiť najmenej dve edície (2010 a 2012) súťaže podobnej už tradičnému podujatiu Solar Decathlon, konanému dvojročne vo Washingtone.

Absolútna novinka – Solar Decathlon Europe 2010 – sa uskutočnila v dňoch 18. až 27. júna 2010 v Madride za účasti 19 vybraných solárnych tímov z 9 krajín (Brazília, Čína, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Mexiko, Španielsko, Veľká Británia a USA). Prvé európske meranie síl prinieslo tieto výsledky:

 1. Virginia Polytechnic Institute & State University (USA)    812 bodov,
 2. University of Applied Sciences Rosenheim (Nemecko)     811 bodov,
 3. Stuttgart University of Applied Sciences (Nemecko)    808 bodov.

Informácie o podujatí Solar Decathlon, novinky, kontaktné adresy účastníkov možno získať na http://www.solardecathlon.gov. Na tejto stránke možno sledovať aj reálne priebežné poradie počas súťaže. Hlavnými sponzormi súťaže Solar Decathlon sú: U.S. Department of Energy a National Renewable Energy Laboratory (NREL), čiastočnými sponzormi American Institute of Architects (AIA), National Association of Home Builders (NAHB), BP Solar a ďalší.

Foto: http://www.solardecathlon.gov

Článok bolý v časopise TZB HAUSTECHNIK

KategórieFotovoltaika