Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Fotovoltická elektráreň v obci Hodonice

Fotovoltická elektráreň v obci Hodonice

Prinášanie informácií o nových fotovoltických elektrárňach v Českej republike sa na stránkach nášho časopisu stalo­ pomaly už tradíciou. Tentoraz sa začalo s využívaním fotovoltiky v obci Hodonice pri Znojme, kde bola koncom­ mája tohto roka otvorená nová fotovoltická elektráreň s výkonom 2,15 MWp. Treba len veriť, že prijatie zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa aj na Slovensku prejaví v podobných investíciách.

V Hodoniciach pri Znojme sa 26. mája 2009 otvárala nová fotovoltická elektráreň s výkonom 2,15 MWp. Na slávnostnom otvorení elektrárne sa zúčastnil aj námestník ministra životného prostredia ČR Karel Bláha a svojich zástupcov tu malo aj ministerstvo životného prostredia nemeckej spolkovej krajiny Sasko.

Fotovoltická elektráreň zaberá plochu 5,9 ha, čo zodpovedá rozlohe asi deviatich futbalových ihrísk­. Pri jej výstavbe sa použilo celkom 10 848 monokryštalických a polykryštalických modulov, ktoré sa umiestnili na drevené konštrukcie. Prevod jednosmerného prúdu na striedavý zabezpečuje 222 meničov. Kontrolu činnosti celej elektrárne a takisto aj činnosti každého meniča umožňuje monitorovací systém elektrárne.

Celkový pohľad na fotovoltickú elektráreň

Množstvo elektrickej energie vyrobené vo fotovoltickej elektrárni pri Hodoniciach postačuje v priemere na zásobovanie 700 domácností. Ročnou výrobou energie sa pritom ušetrí až 2 476 ton emisií CO2. Očakáva sa, že investícia by sa mala vrátiť do 10 rokov, pričom životnosť technológie sa udáva na 25 rokov.

Použitá technológia
Investor sa rozhodol pre technológiu modulov SolarWorld aj napriek vyšším obstarávacím nákladom, ktoré sa však v dlhodobom pohľade zaplatia vyššími výnosmi.

Elektráreň je špecifická aj tým, že sú tu vedľa seba v absolútne porovnateľných podmienkach umiestnené monokryštalické aj polykryštalické panely a možno teda sledovať rozdiel vo výnosoch týchto dvoch technológií.

Elektráreň je z dôvodu zníženia celkových nákladov postavená na drevenej konštrukcii s úpravami na predĺženie jej životnosti.

Použité moduly SolarWorld (SW 210 Poly) sa stali víťazom testu, ktorý uskutočnil nezávislý nemecký časopis Photon. Test spočíval v meraní výnosov 16 rozličných typov fotovoltických modulov umiestnených na pozemku bez akéhokoľvek zatienenia počas celého roka 2008. Ročný výnos víťazného modulu (na 1 inštalovaný kW) dosiahol 1 063,01 kWh. Priemerný výnos testovaných modulov presiahol 1 000 kWh na kilowatt výkonu, pri osvite 1 170 kWh/m2 na sklonenú rovinu modulov.

Každý testovaný typ prezentovali tri moduly z dôvodu získania neskreslených výsledkov. Moduly boli orientované na juh so sklonom 28°a boli umiestnené vo výške približne 2,5 m nad terénom, aby sa dobre odvetrávali. Vďaka technike merania mohli moduly asi 90 % energie dodávať do siete. Takto sa testovali v reálnych podmienkach, nie v permanentnom pripojení naprázdno, v ktorom by sa zvyšovala ich teplota. Výsledky sa porovnali podľa štandardných testovacích podmienok (STC).

Zaujímavosťou je skutočnosť, že celkový víťaz testu vynikal nad ostatnými len počas piatich mesiacov v roku, pričom ani raz nešlo o letný mesiac, teda obdobie s najvyšším osvitom. Výsledky tak potvrdili predpoklad, že kvalitné fotovoltické panely možno identifikovať práve v období s nižším osvitom. Moduly by mali počas roka podávať čo najstabilnejší výkon. Moduly, ktoré krátkodobo vynikajú v letnom období, tento náskok často stratia počas jesene a zimy, teda pri prevládajúcej difúznej radiácii.

Uvedenie do prevádzky a pripojenie k sieti
Elektráreň bola uvedená do prevádzky vo dvoch fázach. Prvá polovica sa pripojila k sieti už v apríli 2009, druhá sa potom plánovala na jún 2009. Vďaka veľmi dobrej organizácii a spolupráci všetkých zúčastnených subjektov sa však podarilo pripojiť zostávajúci 1 MW takmer o mesiac skôr, než udával pôvodný harmonogram – teda v máji 2009. Urýchlenie bolo možné aj vďaka kvalitnej príprave, ktorá trvala približne dva roky.

Prvé skúsenosti z prevádzky
V súčasnosti – po viac než dvoch mesiacoch plnej prevádzky – možno povedať, že fotovoltická elektráreň v Hodoniciach napĺňa očakávania investora a plánované výnosy dokonca prevyšuje. Z doterajšej prevádzky tiež vyplýva, že polykryštalické moduly produkujú viac energie než monokryštalické. Značný je aj vplyv poveternostných podmienok na výkon modulov – najmä osvitu a teploty. Každá technológia má však svoje špecifiká a celkový záver tak bude možné urobiť až po dlhšom časovom období, najskôr po prvom roku prevádzky.

Neveselou skúsenosťou bolo aj odcudzenie niekoľkých modulov krátko po uvedení elektrárne do prevádzky. Vďaka jednoznačnej identifikácii modulov od výrobcu a spolupráci s políciou ČR sa však podarilo moduly v krátkom čase vypátrať a vrátiť späť na pôvodné miesto.

Fotovoltická elektráreň v obci Hodonice
Začiatok výstavby: november 2008
Začiatok prevádzky: máj 2009
Celkový výkon: 2,15 MW
Plocha: 5,9 ha
Použité moduly: monokryštalické a polykryštalické moduly SolarWorld
Dodávateľ modulov: Soleg GmbH
Meniče: SMA
Projektant: Aqua Projekt CZ, s. r. o.
Financovanie: Česká spořitelna, a. s.

(sf)
Foto: Soleg

Spracované z podkladov spoločnosti Soleg

Literatúra
1. Düpont, R. – Siemer, J.: Was Sie über ein Solarmodul wissen sollten. In: Photon, 2009, č. 2, s. 54 – 61.

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

KategórieFotovoltaika