Partner sekcie:
  • SCHELL
  • P.M.H.
  • systemair

TZB Haustechnik č. 1/2016: Obnoviteľné či tradičné?

image 80834 25 v1

Od 24. marca je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik č. 1/2016, v ktorom sa venujeme na veľkom priestore veľtrhu Aquatherm Nitra 2016 a novinkám či oceneniam, ktoré priniesol. Jedným z nich bolo aj Čestné uznanie SSTP za najlepší realizovaný projekt v roku 2015, ktorý získala spoločnosť Racen, s. r. o., za modernizáciu tepelného hospodárstva v Slovenskej Grafii, a. s. Túto zaujímavú investíciu predstavujeme v rubrike Realizácia. 

Úvod časopisu patrí aj profilu firmy Tatramat – ohrievače vody, s. r. o., ktorej história pod Tatrami sa začala písať pred viac ako 170 rokmi.

Ďalším špeciálom čísla je téma energie, ktorá sa zaoberá napríklad vykurovaním budov s nízkou potrebou energie či ekonomickým a ekologickým hodnotením jednotlivých zdrojov tepla v bytových domoch. Samostatný priestor dostávajú aj slnečné energetické systémy či kotly spaľujúce biomasu. Rieši sa aj aktuálna téma súčasného stavu tepelnej energetiky u nás.

Aktuálne číslo si môžete zakúpiť aj v JAGASTORE.sk