Kingspan si drží pozíciu na klimatickom „A-zozname“ organizácie CDP

image 96762 25 v1

Spoločnosť Kingspan je svetovou jednotkou v oblasti výroby vysokoúčinných izolácií, stavebných materiálov a solárnych integrovaných opláštení budov. Dodávame vysokoúčinné, nízkonákladové a nízkoemisné stavebné riešenia v mnohých oblastiach trhu. Izolačné materiály Kingspan z radov Kooltherm, Optim-R a Quadcore predstavujú energeticky najúčinnejšie formy izolácie pre rôzne typy stavebných konštrukcií. 

Spoločnosť Kingspan už tri roky po sebe obhájila miesto v klimatickom „A-zozname“, ktorý každoročne vyhlasuje organizácia CDP. CDP je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá meria vplyv tisícok spoločností po celom svete na životné prostredie. Svojím pôsobením povzbudzuje vlády i súkromné spoločnosti, aby znižovali emisie skleníkových plynov, chránili vodné zdroje a lesy. Každoročne motivuje spoločnosti, aby zverejňovali svoj dosah na životné prostredie a zodpovedne tento vplyv znižovali. V roku 2017 tak prostredníctvom CDP zverejnilo svoje environmentálne dáta už viac než 6 300 spoločností, ktorým patrí približne 55 % svetového trhu. K nim sa pripojilo viac než 500 miest i 100 štátov a regiónov, ktoré zverejnením svojich údajov prostredníctvom platformy CDP pomáhajú vytvoriť jeden z najbohatších zdrojov informácií o tom, ako spoločnosti a vlády pristupujú k environmentálnym zmenám. CDP, predtým Carbon Disclosure Project, je zakladajúcim členom koalície „We Mean Business Coalition“.

O klimatickom „A-zozname“

Tzv. klimatický A-zoznam označuje spoločnosti, ktoré cez program CDP zverejňujú svoje dáta o vplyve vlastnej produkcie na životné prostredie v predchádzajúcom roku a celosvetovo vo svojich činnostiach razia cestu k znižovaniu emisií a zmierňovaniu klimatických zmien. Kingspan sa ocitol na zozname spoločne s ďalšími globálnymi lídrami na trhu, ako sú Unilever, Microsoft alebo Toyota. Z 827 uchádzačov o miesto medzi elitou pritom na métu „A-zoznamu“ dosiahne len 5 %. 

Tvárou v tvár zodpovednosti

Zapísaním spoločnosti Kingspan do „A-zoznamu“ organizácie CDP potvrdzuje, že jej konanie v poslednom vykazovanom roku viedlo k znižovaniu emisií a zmierneniu klimatických rizík. „Gratulujeme všetkým, ktorí sa tento rok dostali na klimatický A-zoznam,“ hovorí CEO organizácie CDP Paul Simpson. „Je inšpirujúce vidieť to množstvo firiem, ktoré si osvojili naše princípy, podnikli odvážne kroky na zmiernenie rizík nastávajúcich klimatických zmien a chopili sa príležitostí, ktoré prichádzajú s prechodom na udržateľné hospodárstvo. Pre koncept udržateľného rozvoja je pritom podnikateľský sektor zásadný.” V roku 2016 prešla spoločnosť Kingspan polovičnú cestu k plánovanému cieľu – dosiahnuť štandardy konceptu „takmer nulovej spotreby energie“ (Net-zero Energy) do roku 2020, pričom obnoviteľná energia vlani predstavovala 57 % z celkovej spotreby energie výrobných závodov koncernu Kingspan. NZE je koncept definovaný použitím opatrení na energetickú úspornosť a účinnosť, ako aj na využívanie miestne dostupných a obnoviteľných zdrojov energie, ktoré pokryjú 100 % cieľovej spotreby energie budovy, spoločnosti alebo sídla. V posledných piatich rokoch pomohli produkty spoločnosti Kingspan zákazníkom znížiť ich celkovú ročnú spotrebu energie o viac než 600 miliónov megawatthodín, čo zodpovedá viac než 372 miliónom barelov ropy.

 „Na A-zozname CDP sme už tretí rok a som hrdý na to, že sme dosiahli tento náročný štandard,“ hovorí Gene Murtagh, CEO spoločnosti Kingspan. „Naše doterajšie úspechy jasne dokazujú, že sme rázne vykročili za energetickou úspornosťou, znížením uhlíkovej stopy a využitím obnoviteľnej energie v našich prevádzkach. Tieto ciele sa nám pritom darí dosahovať aj vďaka hojnému využitiu vlastných produktov a riešení. Stavebný sektor sa na celosvetových ročných emisiách skleníkových plynov podieľa zhruba 30 %, čo znamená, že hrá zásadnú úlohu pri pomoci štátom, aby dosiahli ciele stanovené Parížskou dohodou.

Inteligentné izolácie Kingspan sú na dosiahnutie cieľov smernice „nulovej spotreby“ nesmierne dôležité, keďže stavebný sektor má až 30 % podiel na celosvetových ročných emisiách skleníkových plynov a predstavuje 40 % celosvetovej spotreby energie. Ak vlády a spoločnosti neurobia ďalšie kroky, OSN predpovedá, že sa emisie skleníkových plynov v najbližších 20 rokoch zdvojnásobia.

Cesta za čistejšou planétou

Spoločnosť Kingspan zvolila trojstupňový prístup k znižovaniu energetickej stopy, ktorý sa dá definovať týmito základnými krokmi:

  • Ušetriť viac energie. Opatrenia týkajúce sa energetickej účinnosti zavedené spoločnosťou Kingspan znížili celkové náklady spoločnosti na svietenie a vykurovanie o viac než 30 %, dosiahlo sa takmer štvornásobné zníženie úrovne emisií oxidu uhličitého. Použitie vlastných výrobkov Kingspan vrátane vysokovýkonnej izolácie, osvetlenia strechy a LED diód hrá pri zaisťovaní týchto úspor kľúčovú úlohu.
  • Generovať viac obnoviteľnej energie. Generovanie obnoviteľnej energie v prevádzkach Kingspan sa zvýšilo zo 6,6 GWh v roku 2012 na 32,2 GWh v roku 2016, a to vďaka využívaniu solárnych a veterných zdrojov energie a technológií na biomasu. Vďaka tomu sa dnes týmto spôsobom tvorí 7,6 % celkovej energetickej spotreby spoločnosti, pričom ďalšie projekty sú v súčasnosti vo výstavbe. Napríklad, v roku 2015 sa realizovala inštalácia najväčšieho írskeho solárneho PV panela v zariadení Kingspan Portadown, ktorý zaisťuje 30 % energetických potrieb výrobného závodu. Spoločnosť Kingspan rovnako využila vlastnú technológiu solárnych panelov a veterných turbín na zvýšenie kapacít výroby energie.
  • Nakupovať viac energie z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť Kingspan podnikla kroky, aby zaistila, že tam, kde nemožno vyrábať obnoviteľnú energiu priamo na mieste, sa získava z úplne certifikovaných zdrojov. V roku 2016 bola všetka elektrina použitá vo výrobných závodoch v Severnej Amerike získaná z certifikovaných obnoviteľných zdrojov. Celosvetovo v roku 2016 skupina spotrebovala 164,2 GWh elektriny z obnoviteľných zdrojov, takmer šesťnásobne viac než v roku 2011 (čo zodpovedá spáleniu 55 mil. ton uhlia).

Klimatický „A-zoznam“ a celkové firemné skóre sú k dispozícii na internetových stránkach CDP: https://www.cdp.net/en/scores-2017. Ďalšie informácie o politike čistej nulovej energie spoločnosti Kingspan nájdete na www.kingspan.com/group/what-we-do/sustainability/net-zero-energy.

PR článok spoločnosti Kingspan Izolácie.