image 101276 25 v1

Vplyv obnoviteľných zdrojov na kvalitu vnútorného prostredia nZEB

Zmeny európskeho staviteľstva prebiehajú už niekoľko rokov pod tlakom na znižovanie spotreby energie v budovách. Implementácia smernice 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov má vplyv nielen na vlastnú energetickú hospodárnosť budov, ale aj na kvalitu vnútorného …
image 96762 25 v1

Kingspan si drží pozíciu na klimatickom „A-zozname“ organizácie CDP

Spoločnosť Kingspan je svetovou jednotkou v oblasti výroby vysokoúčinných izolácií, stavebných materiálov a solárnych integrovaných opláštení budov. Dodávame vysokoúčinné, nízkonákladové a nízkoemisné stavebné riešenia v mnohých oblastiach trhu. Izolačné materiály Kingspan z radov Kooltherm, Optim-R a Quadcore …
image 91975 25 v1

Technické zariadenia do budov s takmer nulovou potrebou energie

Európska smernica o energetickej náročnosti budov definuje všeobecné požiadavky na výstavbu všetkých nových budov tak, aby spĺňali kritériá budov s takmer nulovou potrebou energie. Tieto požiadavky sú v Českej republike zakotvené v zákone č. 406/2000 …