AquaCity Poprad
Galéria(3)

AquaCity Poprad

Partneri sekcie:

Udržateľný rozvoj patrí dnes k najskloňovanejším diskusným témam, nech už ide o ktorúkoľvek oblasť nášho hospodárskeho a spoločenského života, cestovný ruch nevynímajúc. Vziať si dovolenku od stresu, každodenných pracovných povinností, ale aj od známych a okolia sú obligátne motivácie, ktoré nás dovedú v istej chvíli k rozhodnutiu, že práve teraz, v tomto okamihu potrebujeme na chvíľu „vypnúť“. Dovolenka je isto balzam, na tento účel ako stvorený. Keď ten deň príde, chceme mať všetko, čo nám len na um zíde a čo nás počas dní zaslúženého voľna rozptýli a zotaví. „Teraz platíme my, tak nech sa aspoň niekoľko dní starajú iní,“ povieme si. Málokedy si uvedomíme – veď prečo aj –, že rekreácia, ktorá nám osoží, môže inde napáchať ťažko napraviteľné škody. Obdobie emisií a ozónových dier si priam žiada vznik nového typu dovolenkára, ktorý okrem toho, že naplní vlastné potreby, neprispeje súčasne aj k tvorbe skleníkového efektu a ku globálnemu otepľovaniu. Ako sa to dá dosiahnuť? Jednoducho. Treba si len zvoliť vhodný dovolenkový cieľ. Na Slovensku je ním bez diskusií AquaCity Poprad.

Alternatívne zdroje

AquaCity používa ako svoj primárny energetický zdroj geotermálnu energiu. Prírodne zohriatu vodu (49 °C) zužitkuje na vykurovanie budov, ohrev teplej vody aj vody do vnútorných a vonkajších bazénov. Po úplnom dokončení bude na 98 percent energeticky sebestačné. Vďaka UV-technológii na čistenie vody znižuje potrebu použitia chlóru v bazénovej vode až o 90 percent.

Okrem vody zásobuje park energiou aj slnko. Na fasáde bazénov sú umiestnené fotovoltaické články s výkonom 25 kW, ktoré počas slnečných dní vyrobia 80 kWh elektrickej energie. Kogeneračná jednotka spaľuje zemný plyn a produkuje elektrickú energiu pomocou generátora. Vedľajším produktom spaľovania je teplo využívané vo vykurovacom systéme.

Ani to však ešte stále nie je všetko. Predmetom ďalších plánov sú zdroje pre celkovú energetickú sebestačnosť, ku ktorým patrí výroba bioplynu, kogeneračné jednotky, využitie veternej energie a stavba vodnej elektrárne.

„Sme hrdí na to, že sme najekologickejším dovolenkovým strediskom na svete,“ práve túto vetu nedávno vyslovil spolumajiteľ známeho vodného parku Ján Telenský. Mal na to dôvod. Tesne predtým si totiž osobne prevzal cenu World Travel Awards v uvedenej kategórii. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje najvýznamnejším svetovým a lokálnym organizáciám v oblasti cestovného ruchu od hotelov, leteckých spoločností cez požičovne automobilov až po organizácie poskytujúce hotelové rezervačné služby. Význam cien spočíva najmä v tom, že o hlasoch rozhodujú odborníci v turistickom priemysle z celého sveta. AquaCity bolo nominované hneď do troch kategórií – Najlepšie miesto rodinnej dovolenky, Najlepšie kúpeľné centrum a Najlepšie ekologické stredisko.

O tom, že jedného z „Oscarov cestovného ruchu“, ako toto ocenenie s obľubou nazýva odborná verejnosť, dostane práve tento, Slovákmi a stále viac aj zahraničnými turistami obľúbený vodný park, rozhodlo takmer 200-tisíc hlasov delegátov z vyše 190 krajín. AquaCity je historicky prvý slovenský dovolenkový rezort, ktorý o tieto prestížne cestovateľské ceny bojoval. Počas 13 ročníkov súťaže v nej Slovensko zatiaľ nemalo žiadneho zástupcu. Treba však povedať, že to rozhodne nebolo prvé uznanie, ktorého sa tento obľúbený turistický cieľ na medzinárodnej scéne dočkal.

Podstata úspechu

„Často sa hovorí o zvyšovaní emisií CO2 v spojení s využitím leteckej dopravy,“ upozorňuje Telenský a dodáva, „ľuďom trvá let do dovolenkovej destinácie v priemere dve hodiny a pobudnú tam celé dva týždne. Počas tohto obdobia nevypustí AquaCity do atmosféry približne 350 ton CO2.“ Vďaka využívaniu solárnej a geotermálnej energie predstavuje redukcia takmer 3 kg oxidu uhličitého na každých desať sekúnd. Za celý deň ide o úctyhodných 24 ton. AquaCity investovalo počas výstavby parku do najmodernejších ekologických technológií, ktoré nielen menej zaťažujú okolité životné prostredie, ale samotnému parku prinášajú v porovnaní s ostatnými strediskami vysoké úspory nákladov na energiu. Tie potom vedenie parku mohlo použiť na vybudovanie hotelov najvyššieho štandardu, na vyhrievané vonkajšie aj vnútorné kúpele a sauny, moderné konferenčné a kryoterapeutické centrum. Ochrana planéty sa teda môže prejaviť aj vo forme priaznivejších cien za rekreačný pobyt a vyšší poskytnutý štandard.

Cena za cenou

AquaCity Poprad sa môže pochváliť aj cenou Green Globe 21, ktorá je založená na štandardoch odsúhlasených vedúcimi predstaviteľmi sveta a súvisiacimi s emisiami uhlíka a trvalo udržateľným cestovným ruchom na rámcovej schôdzi Organizácie spojených národov, venovanej zmenám klímy v japonskom Kjóte. Je špeciálne určená pre turistický priemysel a jej udelením bol oficiálne uznaný príspevok parku k znižovaniu emisií uhlíka a skleníkových plynov, ako aj jeho angažovanosť v trvalo udržateľnom cestovnom ruchu a úroveň služieb, ktoré poskytuje svojim zákazníkom.

Ďalším významným ocenením je Zelené jablko, cena udeľovaná „zelenou organizáciou“ (The Green Organisation), nezávislou medzinárodnou skupinou pre životné prostredie, subjektom, ktoré preukázali vynikajúce a jedinečné trvalo udržateľné zaangažovanie sa za ochranu životného prostredia. AquaCity bola táto cena udelená v Anglicku v londýnskom parlamente v roku 2005 za to, že dosiahlo úsporu 1,5 milióna anglických libier na spotrebe plynu a 25-tisíc ton na emisiách CO2.

Okrem toho sa vodný park môže pýšiť aj titulom Zelený hrdina (The Green Hero), udeľovaným nezávislou medzinárodnou skupinou pre životné prostredie. Patrí tým, ktorí sa snažia uplatňovať najlepšie environmentálne praktiky na svete. O úrovni architektúry a kvality stavebného diela hovorí, naopak, fakt, že AquaCity sa prebojovalo medzi päť nominácií v súťaži Stavba roka 2007.

Peter Zeman
Foto: AquaCity Poprad