Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Xella

Polomontovaný keramický strop

image 100215 25 v1

Polomontované keramické stropy sú súčasťou komplexného systému na hrubú stavbu. Sú vhodné na použitie v bytovej a občianskej výstavbe, ale využitie nachádzajú aj v priemyselných a poľnohospodárskych budovách. Sú variabilné a možno ich použiť aj na členité a nepravidelné pôdorysy so svetlou šírkou 8 m. 

Po doplnení výstuže sa dajú využiť aj ako spojité nosníky alebo na zhotovenie konzol, napríklad balkónov a schodiskových podest. Nehodia sa do stavieb, ktoré sú dynamicky namáhané. Keramický trámikový strop tvoria keramické stropné vložky a keramobetónové stropné nosníky vystužené zváranou priestorovou výstužou.

Komentáre