image 100632 25 v1
Galéria(5)

Nové typy dosiek CETRIS® AKUSTIC

Partneri sekcie:

Priestorová akustika hodnotí šírenie hluku v miestnostiach. Sledovanie vlastností priestorovej akustiky je dôležité hlavne v miestnostiach slúžiacich na prezentáciu hovoreného slova a hudby, v miestnostiach slúžiacich na záznam zvukového signálu a v ďalších vybraných priestoroch, napríklad na zhromaždenia a šport. Okrem toho je vhodné riešiť priestorovú akustiku i v priemyselných prevádzkach, kde môže správne riešenie pohltivosti priestoru prispieť k zníženiu hluku v interiéri.

akustic presbeton 1
akusticke desky CETRIS 2018
DSC 0009
Graf sk
CSI Zlin

Optimálne akustické parametre možno v miestnosti dosiahnuť použitím obkladu z cementotrieskovej dosky CETRIS® AKUSTIC, ktorý sa priaznivo podieľa na zlepšení priestorovej akustiky a pohlcovaní zvuku v interiéroch. 

www.cetris.cz/desky/bez-povrchove-upravy/deska-cetris-akustic/
V tomto roku uvádza výrobca cementotrieskových dosiek CETRIS®, spoločnosť CIDEM Hranice, a.s., na trh ďalšie varianty akustických dosiek, ktoré rozšíria segment perforovaných obkladov.

Základom je typ CETRIS® AKUSTIC A, kde perforácia vzniká vyvŕtaním pravidelných otvorov s priemerom 12 mm, pričom odstup týchto otvorov je v pozdĺžnom aj priečnom smere 32 mm. Ponuka dosiek s vyvŕtanými otvormi je rozšírená o tieto typy:

– Typ B – vyvŕtané otvory s priemerom 12 mm, raster vŕtania je znížený na odstup 16 mm v pozdĺžnom i priečnom smere. Zhustením vŕtania sa dosiahla perforácia 17,5 %.
– Typ C –kruhové otvory vyvŕtané s odstupom 32 mm, pričom dominuje priemer otvoru 12 mm, doplnené o otvory s priemerom 18 mm.
– Typ D –kruhové otvory vyvŕtané s odstupom 32 mm, pričom dominuje priemer otvoru 12 mm, doplnené o otvory s priemerom 18 a 24 mm.

Po novom sú v ponuke akustické dosky CETRIS®, ktorých perforácia vznikla vyfrézovaním drážok s jednotnou šírkou 10 mm:
– Typ E – 135 drážok dlhých 85 mm orientovaných vodorovne s dlhším rozmerom, perforácia
14,7 %.
– Typ F – 165 drážok dlhých 75 mm orientovaných vodorovne s kratším rozmerom, perforácia 15,8 %.
– Typ G – 56 drážok dlhých 60 – 263 mm orientovaných vodorovne s dlhším rozmerom, perforácia 16,2 %.
– Typ H – 64 drážok dlhých 63 – 256 mm orientovaných vodorovne s dlhším rozmerom, perforáciae15,7 %.

Dva typy z novoponúkaných druhov akustických dosiek boli otestované v Centre stavebného inžinierstva v Zlíne. V skladbe podhľadu (príp. obkladu steny) bol stanovený súčiniteľ zvukovej pohltivosti. Stupeň zvukovej pohltivosti vyjadruje pomer neodrazenej a odrazenej zvukovej energie. Pri úplnom odraze je α = 0, pri úplnom pohltení α = 1. Priebeh činiteľa zvukovej pohltivosti v závislosti od frekvencie je znázornený v grafe. Vysoké hodnoty pohltivosti dosahujú akustické dosky CETRIS® hlavne pri nízkych frekvenciách.

V porovnaní s inými akustickými obkladovými materiálmi je pri použití cementotrieskovej dosky CETRIS® AKUSTIC zistená navyše aj vysoká odolnosť proti mechanickému prerazeniu, proti vlhkosti – to všetko pri zachovaní vysokej triedy reakcie na oheň (A2-s1,d0). Tieto parametre predurčujú použitie tohto nového typu dosky CETRIS® AKUSTIC predovšetkým v priestoroch s premenlivou teplotou a vlhkosťou, v objektoch so špecifickými požiadavkami.

Okrem základného vyhotovenia bez povrchovej úpravy ponúka výrobca i typ CETRIS® AKUSTIC FINISH.
www.cetris.cz/desky/s-povrchovou-upravou/deska-cetris-akustic-finish/
Tento typ dosky má navyše povrchovú úpravu – nástrek základnej a vrchnej farby na báze modifikovanej akrylátovej živice. Farebný odtieň je možné zvoliť zo širokej škály odtieňov vzorkovnice RAL alebo NCS. Všetky typy akustických dosiek sa ponúkajú v štandardnom formáte 1 250 × 625 mm a s hrúbkami 8 a 10 mm.

www.cetris.cz/reference/147-akustic-v-aqualandu-moravia/
Zabudovaním cementotrieskovej dosky CETRIS® AKUSTIC do systému obkladu steny alebo podhľadu (pod stropnou alebo strešnou konštrukciou) spolu s nosnou konštrukciou, akusticky účinnou textíliou a vloženou minerálnou vlnou vznikne nielen esteticky zaujímavý, ale i funkčný obklad, ktorý preukázateľne zlepšuje priestorovú akustiku.

Zdroj: PR článok spoločnosti CIDEM Hranice, a.s., divízia CETRIS