Partner sekcie:
  • Stavmat

Vysokokvalitné podlahy z dosiek CETRIS

image 84542 25 v1

K dôležitým požiadavkám kladeným na podlahové konštrukcie patria okrem mechanickej tuhosti a tepelných vlastností aj akustické parametre.

Vysoké hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti možno dosiahnuť skladbami ľahkých plávajúcich podláh z dosiek CETRIS®, ktoré sú známe pod označením IZOCET, prípadne POLYCET.
V celom systéme je využitý priaznivý efekt celoplošne uloženej izolácie, ktorá zabraňuje šíreniu hluku do miestností pod podlahou a stropom. Roznášacou vrstvou sú v tomto prípade vždy dve vrstvy cementotrieskových dosiek CETRIS® s hrúbkou 12 mm. Pri ukladaní je horná vrstva voči spodnej vždy preložená o min. 300 mm, vzájomné spojenie je najčastejšie mechanické – zoskrutkovanie, prípadne sponkovanie.

Zníženie predpísaného počtu skrutiek/sponiek (cca 30 ks/m2) možno dosiahnuť kombináciou s lepením nízkoexpanznou polyuretánovou lepiacou penou. Táto pena sa nanáša po obvode s odstupom cca 40 mm od hrany dosky, najlepšie tak, aby po položení hornej dosky nedošlo k vytlačeniu peny cez hranu dosky. Obrazec je nutné doplniť dvoma pruhmi v strede dosky, a to v smere jej ďalšieho rozmeru. Odporúčaný priemer „húsenice“ na lepenie dosiek CETRIS® je 15 – 20 mm. Po položení sa horná vrstva zoskrutkuje so spodnou, postačí na to 15 ks skrutiek na 1 m2.

Všetko o podlahách z dosiek CETRIS sa dozviete na internetových stránkach www.cetris.cz/systemy/podlahove-systemy/.

Komentáre