Pracovný postup: Vyrovnanie drevenej podlahy

Partneri sekcie:

Ako môžeme využiť starú drevenú podlahu na vytvorenie novej podlahovej vrstvy.

Krok 11: Technologická prestávka

Vyrovnávacia vrstva sa nechá dôkladne vyschnúť. Podlaha je pochôdzna po 24 hodinách.

11. Technologická prestávka
11. Technologická prestávka

Krok 12: Odrezanie dilatačnej pásky

Presahujúca okrajová dilatačná páska sa odreže nožom na koberce a položí sa nová podlahová krytina.

12. Odrezanie dilatačnej pásky
12. Odrezanie dilatačnej pásky
01. Pôvodný podklad
02. Zbrúsenie podlahy
03. Očistenie zbrúsenej podlahy
04. Priskrutkovanie na podklad
05. Dilatačná páska
06. Nivelizácia miestnosti
07. Kontaktný mostík
08. Nanesenie vyrovnávacej vrstvy

Text: spracované z podkladov firmy quick-mix
Foto: quick-mix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2018.