Partner sekcie:
  • Stavmat

Čo s vysokou vlhkosťou v potere?

image 70896 25 v1

Na podklady, v prípade ktorých nie je možné normálne schnutie po normalizovanú povolenú zostatkovú vlhkosť a ktoré musia byť veľmi rýchlo pripravené na ďalšie podlahárske práce, je vhodné použiť špeciálnu živicu, ktorá vytvrdzuje aj na veľmi vlhkom podklade. Podklad musí byť pred aplikáciou epoxidovej živičnej penetrácie pevný, suchý na povrchu (žiadne kaluže vody, stojatú vodu treba odstrániť), bez trhlín, čistý a očistený od látok, ktoré znižujú priľnavosť.

Čo budete potrebovať

  • Epoxidová živičná penetrácia UZIN PE 480. spotreba 250 až 500 g/m2 (1 vrstva), kombinovaná plechová nádoba, 10 kg
  • Disperzná penetrácia UZIN PE 280. spotreba 70 až 150 g/m2, plastová nádoba, 5 a 12 kg, 5 kg
  • Samonivelizačná stierka UZIN NC 170 LevelStar, spotreba približne 1,4 kg/m2 (vrstva 1 mm), papierové vrece, 25 kg
  • Náradie: dlhý skrutkovač, čistá oválna nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo, ozubená stierka B2, nylonový plyšový valček, velúrový valček s krátkym vlasom, nadstavec na miešanie stierkovacích materiálov, hladidlo alebo veľkoplošná stierkovacia lišta s ozubením R2

01 | Prerazenie kombi nádoby
Kombi nádoba sa nechá pred použitím ­aklimatizovať na priestorovú teplotu. Plastový uzáver a dno nádoby tvoriace veko (tvrdidlo B) sa viackrát prerazia napríklad dlhým skrutkovačom. Pri práci je potrebné používať ochranný odev.

02 | Vytečenie tvrdidla
Tvrdidlo sa nechá úplne vytiecť do spodnej časti nádoby s obsahom živice (zložka A). Vyprázdnené veko sa odstráni.

03 | Premiešanie zmesi
Obidve zložky sa dôkladne premiešajú nízkootáčkovým plynule nastaviteľným miešadlom (300 ot./min.), až kým nevznikne homogénna zmes (bez viditeľných škvŕn). Premiešaný materiál sa preleje do čistej oválnej nádoby a ešte raz sa krátko premieša. Treba ho riadne premiešať aj pri dne a stenách nádoby.

04 | Uzatvorenie vlhkosti
Okamžite po rozmiešaní sa epoxidová živičná penetrácia nanesie na podklad ozubenou stierkou B2 v množstve minimálne 500 g/m2. Následne sa rozvalcuje nylonovým plyšovým valčekom. Je potrebné dbať na úplné uzatvorenie vrstvy. Na rýchlejšie preschnutie možno do zmesi pridať epoxidový urýchľovač. Zmes má obmedzený čas spracovateľnosti.

05 | Vytvorenie drsného povrchu
Na vytvorenie drsného povrchu sa nanesie disperzná penetrácia s karbónovou technológiou (UZIN PE 280). Penetrácia sa nanáša na podklad rovnomerne, v tenkej vrstve a celoplošne velúrovým valčekom s krátkym vlasom alebo nylónovým plyšovým valčekom. Plochu možno po 60 min. prestierkovať.

06 | Zmiešanie samonivelizačnej stierky
Obsah 25 kg vreca samonivelizačnej stierky (UZIN NC 170) sa zmieša so 6,25 až 6,75 l studenej vody v čistej nádobe. Zmes sa mieša, až kým nevznikne hustá tekutá bezhrudková zmes. Na dôkladné rozmiešanie sa odporúča použiť výkonné elektrické ručné miešadlo s nadstavcom na miešanie stierkovacích materiálov.

07 | Aplikácia stierky
Rozmiešaná zmes stierkovacieho materiálu sa nanesie na pripravený podklad hladidlom. Na nanášanie stierky možno alternatívne použiť veľkoplošnú stierkovaciu lištu s ozubením R2. Rozlievateľnosť stierky možno zlepšiť ihlovým valčekom. Po vyzretí stierky možno na povrch aplikovať podlahovinu.

TEXT: Ing. Martin Černek
FOTO: HA – UZ MARKET

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre