Partner sekcie:
  • Stavmat

Dosky CETRIS® – šikovné riešenia na sokle i fasády

image 91202 25 v2

Odvetrávané obklady soklov predstavujú ideálne riešenie všade tam, kde dochádza k zvýšenej záťaži soklových častí budov. Predovšetkým spodné časti stavieb sú nad upraveným terénom namáhané pôsobením vlhkosti (napr. v dôsledku nezrealizovania hydroizolácie) a nadmerným znečisťovaním.

Opláštenie musí zaistiť nielen spoľahlivé odvetrávanie muriva, ale aj vytvorenie pohľadovej úpravy, na ktorej vzhľad nemá pôsobiaca vlhkosť vplyv. Jednou z možností spoľahlivého riešenia obkladu sokla je opláštenie z cementotrieskových dosiek CETRIS®.

Na opláštenie možno použiť základnú dosku CETRIS® BASIC alebo niektorú z fasádnych dosiek CETRIS® s povrchovou úpravou. Základná doska CETRIS® BASIC môže byť upravená náterom – v takom prípade je nutná ochrana dosky CETRIS® BASIC základnou farbou (penetráciou) i z rubovej strany dosky.

V ponuke sú dosky s farebným nástrekom (odtieň podľa vzorkovnice RAL alebo NCS) – CETRIS® FINISH, prípadne CETRIS® PROFIL FINISH (štruktúrovaný povrch pripomína letokruhy alebo bridlicu). Na opláštenie sokla sú vhodné i dosky CETRIS® LASUR – na výber je 12 lazúrovaných odtieňov – vzorkovnicu farieb nájdete tu: http://www.cetris.cz/desky/s-povrchovou-upravou/deska-cetris-lasur/.

Vyslovene soklovou „záležitosťou“ je cementotriesková doska CETRIS® DEKOR. Jej povrchová úprava je vytvorená z marmolitovej oteruvzdornej a umývateľnej omietky. Dosky CETRIS® DEKOR sa dodávajú v 4 farebných variantoch podľa vzorkovnice (http://www.cetris.cz/desky/s-povrchovou-upravou/deska-cetris-dekor/).

Opláštenie z cementotrieskových dosiek CETRIS® sa kotví vždy na pomocnú konštrukciu. Táto konštrukcia nielenže slúži na prichytenie obkladu, ale aj umožňuje prípadné vloženie tepelnej izolácie a vytvára odvetrávanú vzduchovú medzeru. Vzhľadom na pôsobenie vlhkosti sú preferované pozinkované, prípadne hliníkové profily. Vhodné sú napríklad profily systému LA centrum.

Ploché nosníky LA-KV1 so špeciálnym prierezom omega sa kladú zvisle a cez nastaviteľné podložky sa kotvia priamo k podkladu. Umiestňujú sa do škár obkladu a ako medziľahlé. Pevné a kĺzavé ukotvenie zaisťuje dilatácia  nosníkov. Zvislé nosníky majú jednotnú šírku. V mieste zvislých škár môžu byť rozšírené pevne votknutými krídelkami.

Rovnaký podkladový rošt bol použitý pri rekonštrukcii existujúceho obvodového plášťa prevádzkového objektu kuchyne s jedálňou v areáli závodu CETRIS. Riešený objekt bol postavený v roku1989, pričom obvodový plášť je tvorený z plynosilikátových parapetných dielcov a okenných pásov doplnených o štítové dielce.

Po výmene všetkých otvorových výplní sa tento rok pristúpilo k úprave samotného „kabátu“ objektu. Vzhľadom na energetickú sebestačnosť objektu (je tam umiestnená veľkokapacitná kuchyňa) je opláštenie riešené bez vloženej tepelnej izolácie.

Vzhľadom na výrazné odchýlky vo zvislej rovine plášťa (odklon na výšku budovy až 50 mm) sa použili systémy rektifikačných podložiek. Naformátované a predvŕtané dosky CETRIS® FINISH sú kotvené k pomocným profilom nitmi. Pri nitovaní je nutné po vymedzení polohy dosky najprv na fasáde predvŕtať profil. Najskôr sa vždy doska prichytí v tzv. pevnom bode – v mieste, kde je predvŕtaná iba na priemer skrutky do dreva alebo nitu. Tento bod je obvykle umiestnený uprostred dosky.

Nasleduje kotvenie v ďalších – už posuvných – bodoch. Predvŕtanie posuvných bodov je vždy väčšie – 8 alebo 10 mm podľa veľkosti formátu dosky CETRIS®. V prípade nitovania sa na dosiahnutie posuvného spoja musí použiť dištančný nástavec s dištanciou približne 1 mm. Na záver sa doska prichytí v okrajových miestach – rohoch.

Viac informácií o cementotrieskových doskách CETRIS® nájdete na www.cetris.cz.

Komentáre