Každá strešná konštrukcia – nová alebo rekonštruovaná – predstavuje náročný proces navrhovania, realizácie a jej následnej údržby. Veľmi dôležitou súčasťou každej plochej strechy je tepelná izolácia. Viac sa dozviete v článku Zateplenie plochej strechy.

Tepelné izolácie v strešných konštrukciách

Tepelné izolácie v strešných konštrukciách

Strecha je stavebná konštrukcia, ktorá sa nachádza nad vnútorným alebo chráneným priestorom budovy a je vystavená priamemu vplyvu vonkajšieho prostredia. Vhodne navrhnuté ploché strechy (strechy bez akéhokoľvek sklonu, resp. strechy s miernym sklonom) aj strechy šikmé musia …
Nadkrokvová celoplošná izolácia z PUR/PIR dosák

Nadkrokvová celoplošná izolácia z PUR/PIR dosák

Celoplošnú izoláciu z tvrdenej polyuretánovej peny, ktorá sa pokladá na krokvy, môžeme použiť, ak chceme zachovať viditeľnú trámovú konštrukciu stropu. Môžeme ju použiť aj pri špeciálnych tvaroch striech, ako je valená klenba, alebo pri rekonštrukciách ňou …
Zateplenie šikmých striech minerálnovláknitými materiálmi

Zateplenie šikmých striech minerálnovláknitými materiálmi

Základom vhodného konštrukčného riešenia šikmej strechy obytného podkrovia je optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana. Tieto požiadavky spĺňajú aj minerálnovláknité materiály vďaka svojej tepelnoizolačnej schopnosti, nehorľavosti a akustickej účinnosti.
Zásady pri zatepľovaní plochých striech

Zásady pri zatepľovaní plochých striech

Každá strešná konštrukcia – nová alebo rekonštruovaná – predstavuje náročný proces navrhovania, realizácie a jej následnej údržby. Veľmi dôležitou súčasťou každej plochej strechy je tepelná izolácia. Pri rekonštrukcii plochých striech starších bytových domov je takmer vždy …
Zatepľovanie šikmých striech

Zatepľovanie šikmých striech

Šikmé strechy sú súčasným trendom vo výstavbe a v rekonštrukcii budov, ktorý má estetický aj praktický význam. Výrazný nedostatok bytov si vynucuje adaptáciu starších povalových priestorov na nové byty, zároveň sa rozšírila i výstavba podkrovných …