pohyb snehu na sikmych strechach

Pohyb snehu na šikmých strechách

Problematike snehu na šikmých strechách sa nevenuje dostatočná pozornosť ani napriek tomu, že ide v našich klimatických podmienkach o aktuálnu tému. Pritom sneh na streche spôsobuje viaceré problémy.
Detaily šikmej strechy

Detaily šikmej strechy

Celkový vzhľad a predovšetkým správnu funkčnosť strechy nepredurčuje len materiál krytiny, jeho štruktúra a sklon strechy, ale aj riešenia jednotlivých strešných detailov, ako sú hrebeň, nárožie, úžľabie, strešné prestupy, protisnehová ochrana, odvetranie strechy a pod. Keďže sú spolu …
Ochrana striech proti účinkom snehu

Ochrana striech proti účinkom snehu

Slovensko je krajina s pomerne členitým reliéfom a výraznými klimatickými vplyvmi, ktoré preveria mnohé strechy už krátko po realizácii. Aby sa predišlo možným poruchám zapríčineným pôsobením vetra a extrémneho snehového zaťaženia, je dôležité dodržiavať zásady …
Padá sneh a padajú strechy – ponaučenie nielen pre investorov

Padá sneh a padajú strechy – ponaučenie nielen pre investorov

V poslednom čase sa veľa hovorilo o haváriách strešných konštrukcií, ktoré niekde mali aj tragické následky (napr. Zimný štadión v bavorskom Bad Reichenhalle, výstavný pavilón v poľských Katoviciach) a vždy nepriaznivé ekonomické dôsledky. Veľa sa …