image 91444 25 v1

Rekonštrukcia šikmej strechy rodinného domu

Jedným z hlavných dôvodov na rekonštrukciu strešnej konštrukcie je zníženie spotreby energie na vykurovanie. Túto požiadavku možno dosiahnuť pridaním ďalšej vrstvy tepelnej izolácie alebo výmenou existujúcej tepelnej izolácie za izoláciu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.
image 84097 25 v1

Montáž nárožia

Príprava strešnej plochy v nároží sa začína uložením poistnej hydroizolačnej fólie. V súčasnosti sa používajú difúzne priepustné fólie, ktoré sa v oblasti nárožia preložia cez nárožnú krokvu s dostatočným prekrytím a prichytia sa sponkami. Vrchná preložená časť sa prelepí páskou.
image 76028 25 v1

Hrebeňové odvetranie šikmej strechy

V technických normách sú stanovené špecifické pravidlá návrhu a realizácie správne odvetranej šikmej strechy podľa druhu krytiny. Neexistuje jedno univerzálne pravidlo, ako strechu správne odvetrať. Nielen typy strešnej krytiny, ale dokonca aj jednotlivé modely majú rozličné systémy …
image 72755 25 v1

Ochrana strešnej konštrukcie proti prehrievaniu

V ostatných rokoch sú citeľné klimatické zmeny, v dôsledku ktorých dochádza k extrémnym výkyvom počasia, a to tak v lete, ako aj v zime. Starosti stavebníka a nepríjemnosti v priebehu bývania môže (ale nie vždy) vyriešiť projektová dokumentácia. Projektant musí pri návrhu …
folie vsikmej streche

Fólie v šikmej streche

Aj keď sú dnes strešné fólie bežne používaným materiálom, ešte stále sa v praxi môžeme stretnúť s neznalosťou základných aspektov tejto problematiky, čo môže viesť až k zásadným chybám pri realizácii izolácií šikmých striech. Pritom od odolnosti proti …
spravne riesenie detailov strechy sbetonovou krytinou

Správne riešenie detailov strechy s betónovou krytinou

Strecha je súčasťou estetického stvárnenia celej stavby a svojím tvarom aj farbou ju dotvára. Jej hlavnou funkciou je ale ochrana stavby proti poveternostným vplyvom a zrážkam. Preto je veľmi dôležité, aby sa celý strešný plášť zrealizoval správne …
Vetranie strechy a difúzna priepustnosť

Vetranie strechy a difúzna priepustnosť

Strecha sa vetrá najmä z dvoch dôvodov: jednak na odvedenie vlhkosti preniknutej zvonka alebo zvnútra, alebo ešte sa vyskytujúcej stavebnej vlhkosti z konštrukcie strechy (primárna úloha) a jednak na odvetranie časti tepla pri letnom prehriatí vonkajších vrstiev strechy …