Partneri sekcie:
image 84097 25 v1

Montáž nárožia

Príprava strešnej plochy v nároží sa začína uložením poistnej hydroizolačnej fólie. V súčasnosti sa používajú difúzne priepustné fólie, ktoré sa v oblasti nárožia preložia cez nárožnú krokvu s dostatočným prekrytím a prichytia sa sponkami. Vrchná preložená časť sa prelepí páskou.
folie vsikmej streche

Fólie v šikmej streche

Aj keď sú dnes strešné fólie bežne používaným materiálom, ešte stále sa v praxi môžeme stretnúť s neznalosťou základných aspektov tejto problematiky, čo môže viesť až k zásadným chybám pri realizácii izolácií šikmých striech. Pritom od odolnosti proti …
Správny návrh a realizácia strechy

Správny návrh a realizácia strechy

V rámci šetrenia tepelnou energiou sa obytné budovy čoraz častejšie zatepľujú. Pri problematike zateplenia striech sa odporúča znížiť najmä počet rizikových miest, a zabezpečiť tak vzduchotesnosť a vetrotesnosť objektu. Kvalitne zhotovená tepelná izolácia vytvára predpoklad na úsporu energií, …