Generon L1

Terran Generon – solárna škridla, ktorá znižuje náklady

Naše životné prostredie, je čoraz viac zaťažované činnosťou veľkopodnikov, rozsiahlym, nadmerným odlesňovaním, plytvaním vodou, znečistením pôdy, vody a ovzdušia. Zásoby fosílnych energetických zdrojov na Zemi sa čoraz viac zmenšujú, dôsledkom čoho dochádza k narastaniu ceny energií.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie môže byť tým najvhodnejším, najhospodárnejším a najdôležitejším dlhodobým riešením pre ľudstvo.

Stavebníctvo má obrovský vplyv na životné prostredie, preto je namieste otázka, že okrem základnej úlohy ochrániť naše domovy a naše hodnoty, prečo by nemohla strecha plniť ešte aj úlohu aktívneho, ekologického, čistého a bezpečného zdroja energie?

Životodarná energia Slnka je nevyčerpateľná, preto spoločnosť Mediterran Slovakia, s.r.o., výrobca strešnej krytiny Terran, využívajúc neobmedzenú silu prírody vytvorila revolučnú novinku vo forme nových solárnych strešných škridiel, Generon, ktorá zdobí strešnú krytinu už aj v Českej republike. Do konca tohto roka sa plánuje viacero nových inštalácii Generonu pre ochranu životného prostredia.

generon2
Na obrázku je uvedené porovnanie štandardných solárnych modulov a výrobku Terran Generon. Škridla so solárnymi článkami sa dá úplne zapustiť do roviny strechy, tým vôbec neruší vzhľad okolia. | Zdroj: Mediterran

Estetické a ekologické riešenie bez kompromisov

Terran Generon je strešná krytina s integrovaným solárnym článkom, ktorý má také isté vlastnosti, ako ostatné súčasne vyrábané produkty firmy Mediterran Slovakia (odolnosť proti mrazu, presné rozmery, vodonepriepustnosť, povrchová ochrana), ale na povrch tejto krytiny sú integrované solárne články takým spôsobom, že spôsob ich ukladania a vzhľad sa takmer zhodujú s klasickými škridlami a ich pôvodná ochranná funkcia na celej ploche strechy je dokonale zaistená. Škridla Generon zároveň inovatívne využíva obnoviteľný zdroj energie a tým vám ponúka nielen estetické, ale aj ekologické riešenie bez kompromisov.

A prečo máme využívať slnečnú energiu?

1. Chceme chrániť naše životné prostredie.

Počas prevádzky neprodukujeme plyny vytvárajúce skleníkový efekt, ani žiadne škodliviny.

2. Chceme ušetriť peniaze.

Slnečná energia je zadarmo a môžeme rátať s predvídateľnou dobou návratnosti investície.

3. Chceme sa pripraviť na budúcnosť.

Sme zodpovední za naše životné prostredie a za život budúcich generácií.

 

Viac o produkte Terran Generon sa dozviete na stránke www.generon.sk.

www.terran.sk

www.krytina.sk

Zdroj: PR článok Mediterran Slovakia s.r.o.