Strešná krytina

Partneri sekcie:

Návrh strešného plášťa nezávisí iba od zvoleného konštrukčného systému, ale aj od funkčného využitia priestoru pod i nad ním. Stále dokonalejšie materiály na zateplenie, odvetranie a hydroizoláciu plochej strechy ponúkajú viac možností jej využitia. Strechy dnes môžu bez obáv slúžiť napríklad aj na pestovanie trávnatého koberca. Ako prakticky uplatniť najnovšie trendy pri návrhu plochých striech?

Jednou z najdôležitejších a zároveň najviac namáhaných častí domu je strecha, a preto sa na ňu kladú veľmi vysoké požiadavky. Musí byť nielen správne navrhnutá, ale s využitím kvalitného materiálu aj dobre technicky realizovaná.

Pri výstavbe nových striech, ale najmä pri rekonštrukciách sa možno stretnúť s aplikovaním plechovej krytiny, ktorá sa dá použiť na strechy s rôznym sklonom. Pri manipulácii a montáži tejto strešnej krytiny však treba dodržiavať technologické postupy výrobcu, pretože iba tak môže bezporuchovo plniť svoju funkciu.

Zlatú plaketu udelili aj spoločnosti ROVA-SK, a. s., Jamník, Odorín za plechovú strešnú krytinu Goodlock za „riešenie kotvenia krytiny k podkladu a za riešenie vzájomných spojov jednotlivých prvkov krytiny“.

Urobiť si na svojej terase či streche peknú záhradu nielen s trávnikom, ale i so skalkou, možno aj s kríkmi a so stromami. To je riešenie, ktoré nám ponúkajú vegetačné strechy. Často však odradia pre svoju finančnú náročnosť, ale majú aj určité výhody. Treba si však uvedomiť, že práve zeleň spôsobuje premenu oxidu uhličitého na kyslík, ďalej sa znižuje prašnosť, zlepšuje zvuková izolácia a zvyšuje tepelná izolácia, s čím súvisí znižovanie nákladov na teplo.

Vypálená škridla odoláva agresívnemu prostrediu a nepoškodzujú ju ani kyslé dažde, ani vtačí trus (teda kyseliny a huby). Odolnosť povrchu pálenej škridly proti usádzaniu rôznych machov a lišajníkov podstatne zvyšuje hladkosť jej povrchu a nízku nasiakavosť jej črepu.