Súprava nosných podpier Geberit Pluvia

2020 Pluvia fastening system web2
Zdroj: Geberit

Nová súprava nosných podpier zvyšuje stabilitu odvodňovacieho systému Geberit Pluvia. Podpery výrazne obmedzujú riziko bočných vibrácií a kmitov spôsobených vysokou prietokovou rýchlosťou odvádzanej dažďovej vody.

Systém odvodnenia striech Geberit Pluvia funguje na princípe podtlaku. Je navrhnutý tak, aby sa potrubie pri silnom daždi rýchlo zaplnilo vodou. Tým sa vytvorí uzavretý rýchlo prúdiaci vodný stĺpec, ktorý vodu zo strechy účinne odsáva. Strešné vtoky sú pripojené k odpadovému potrubiu pomocou PE rúr, ktoré sú vedené vodorovne pod strechou. Súčasťou Geberit Pluvia je patentovaný systém na profesionálne a stabilné upevnenie rúr.

MENŠIE OSCILÁCIE

Upevňovací systém Pluvia predstavuje spoľahlivé riešenie pre potrubné úseky vedené pod strechou. Znižuje zaťaženie stavebnej konštrukcie vznikajúce v dôsledku teplotnej dilatácie PE rúr a je preto ideálny pre ľahké strechy. Teraz je upevňovací systém optimalizovaný pridaním novej súpravy nosných podpier Pluvia. Postup samotnej inštalácie zostáva takmer rovnaký. Jedinou zmenou je pridanie novej súpravy nosných podpier pre zvýšenie stability vodorovných rúr.

Správne nainštalované podpery výrazne znižujú riziko bočných vibrácií a kmitov, ktoré môžu nastať vtedy, keď dažďová voda preteká potrubím vysokou rýchlosťou. Pri inštalácii nosných podpier Geberit Pluvia sa používajú osvedčené upevňovacie kliny, pomocou ktorých možno podpery rýchlo a jednoducho pripevniť k nosnému profilu. Na dosiahnutie vyššej stability možno súpravu nosných podpier nainštalovať aj dodatočne na odvodňovací systém Pluvia, ktorý už je v prevádzke.

Nová súprava nosných podpier je pripevnená k nosnému profilu pomocou upevňovacích klinov.
Nová súprava nosných podpier je pripevnená k nosnému profilu pomocou upevňovacích klinov. | Zdroj: Geberit

IDEÁLNA SOFTVÉROVÁ PODPORA

Na mieru vytvorený program Geberit ProPlanner zjednodušuje prácu majiteľom budov, architektom, inžinierom a projektantom ZTI pri projektovaní a výpočtoch strešného odvodňovacieho systému Pluvia. Aby sme používateľom ponúkli ešte lepšiu podporu, používame na dimenzovanie potrubných systémov umelú inteligenciu. Vďaka tomu je príprava projektu rýchlejšia a jednoduchšia. Okrem toho ponúka spoločnosť Geberit BIM dáta pre svoje výrobky. K dispozícii sú na webovej stránke www.geberit.sk/bim.

Viac informácií o systéme odvodnenia striech Geberit pluvia a novom upevňovacom systéme nájdete na www.geberit.sk/pluvia.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Geberit Slovensko s.r.o.