Stavbu záchytného parkoviska pri vlakovej stanici slávnostne otvoril minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Stavajú záchytné parkovisko pri vlakovej stanici v Ivanke pri Dunaji

Parkovisko pri železničnej zastávke v Ivanke pri Dunaji postaví český Metrostav. Cieľom projektu je zvýšenie prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej dopravy a odľahčenie cestnej siete do Bratislavy.

Parkovisko bude pozostávať z dvoch samostatných parkovacích plôch po ľavej a pravej strane Nádražnej ulice. Ich poloha je navrhovaná v bezprostrednej blízkosti nástupiska pri koľaji č. 2 tak, aby pešia dostupnosť k nástupisku bola čo najkratšia.

Celková kapacita parkoviska je 158 miest pre automobily a 80 miest pre bicykle. Parkovisko bude oplotené, spevnené, pripravené pre zariadenia na kontrolu vstupu, bude vybavené informačným systémom o odchode vlakov, informáciami o aktuálnom stave dopravy v cieľovom bode cesty (Bratislava), osvetlené a vybavené kamerami.

„Aj napriek tomu, že zima pre nás stavbárov nie je úplne obľúbené ročné obdobie, urobíme všetko pre to, aby sme pri zachovaní nevyhnutných technologických postupov realizovali dielo včas a splnili tak zmluvné záväzky,“ uviedol Igor Sedláček, námestník riaditeľa divízie 8 v spoločnosti Metrostav. Predpokladaný termín dokončenia je plánovaný v apríli 2020.

www.metrostav.cz