Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Pracovný postup: Anhydritový poter na podlahové kúrenie

Liaty anhydritový poter je stabilný a ekologický materiál mimoriadne vhodný na použitie v obytných miestnostiach s podlahovým kúrením. Sedem krokov na dosiahnutie ideálne rovného povrchu a dlhej životnosti celej podlahy.

Krok 7: Lepenie dlažby

Na vyzretý poter sa pomocou vysokoflexibilného lepidla aplikuje keramická dlažba. Lepidlo sa nanesie na podklad zubovým hladidlom tak, aby hladidlo zvieralo s podkladom uhol 60° až 70°. Lepidlo sa nechá po nalepení dlažby dôkladne vyzrieť (2 až 3 dni) a dlažba sa vyškáruje.

07 | Lepenie dlažby
07 | Lepenie dlažby

TEXT: spracované z podkladov firmy Cemix
FOTO: Cemix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2018.