Partneri sekcie:

Zošívanie trhlín v podklade (Pracovný postup)

08 Zaliatie trhlín

Na zošívanie trhlín v podklade možno použiť vhodný typ živice, ktorá sa volí v závislosti od veľkosti trhliny a predpokladaného zaťaženia podkladu. Pred jej zošitím je potrebné vhodne pripraviť podklad.

Info o materiáli

» Dvojzložková transparentná zošívacia živica na báze epoxidových reakčných živíc, bez obsahu rozpúšťadiel, veľmi rýchlo reagujúca.

Čo budete potrebovať

 • Živica na zošívanie (na malé zaťaženie a menšie trhliny):
  Murexin Živica na zošívanie 2K – HOCO 24, spotreba: približne 1,3 až 1,5 kg/dm3 objemu škáry (podľa zmiešania), súprava 0,55 kg, 9 kg (6 kg, komponent A a 3 kg, Komponent B), súprava 0,55 kg 23,92 € alebo
  Murexin Živica na zošívanie 2K SI 60, spotreba: približne 0,6 l/dm3 objemu škáry (podľa zmiešania), plastová fľaša, 600 ml 21,22 €
 • Živica na zošívanie (na väčšie trhliny):
  Murexin Epoxidová živicová báza EP 70 BM, spotreba: približne 1,1 kg/dm3 objemu škáry (podľa zmiešania), súprava 600 kg (2 × 200 kg, komponent A a 1 × 200 kg, komponent B), plechový sud 30 kg (20 kg, komponent A a plechový kanister 10 kg, komponent B), plechový kanister 4,5 kg (3 kg, komponent A a plechový kanister 1,5 kg, komponent B), 4,5 kg 95,60 € alebo
  Murexin Epoxidová živica Express Coat EC 60, spotreba: približne 1,1 kg/dm3 objemu škáry(podľa zmiešania), súprava 10 kg (6 kg, komponent A a 4 kg, komponent B), 10 kg 419,14 €
 • Zošívacie spony: Murexin HOCO – Zošívacie spony, šírka: 3 mm, výška: 6 mm, hrúbka: 0,5 mm, dĺžka: 120 mm, balenie 100 a 500 ks, 500 ks 49,79 €
 • Kremičitý piesok: zrnitosť: 0,3 až 0,8 mm, vrece, 25 kg 13,65 €
 • Náradie a pomôcky: plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo, stierka, uhlová brúska, priemyselný vysávač, štetec, murárska lyžica.

Príprava podkladu

Podklad by mal byť suchý, nezmrznutý, pevný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, tukov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt a bez uvoľnených častí. Pred aplikáciou živice sa posúdi rozsah trhliny, možné príčiny jej vzniku, rozmery a zvolí sa vhodný postup zošívania trhlín a spôsob použitia živice.

Mierne šikmo na smer trhliny sa narežú pomocou uhlovej brúsky zárezy vo vzájomnej vzdialenosti 100 až 200 mm. Hĺbka zárezu musí byť min. 15 mm, dĺžka min. 180 mm. Brúskou sa nareže (otvorí) aj samotná trhlina. Trhliny a zárezy sa dôkladne očistia od prachu, špiny a nesúdržných častí.

Spracovanie zošívacej živice

Zošívacia živica sa zmieša predpísaným spôsobom a v predpísanom pomere – komponent A : komponent B = 6 : 4 (pri použití výrobku Murexin Epoxidová živica Express Coat EC 60). Na miešanie čiastkových množstiev treba vždy použiť váhu.

Komponent B sa pridáva do komponentu A bez zvyšku a zmes sa dôkladne premieša elektrickým miešadlom (približne 300 ot./min.) až do dosiahnutia homogénnej hmoty, t. j. asi 2 až 3 minúty. Zmes treba dôkladne premiešať aj na dne a pri stenách nádoby.

Na zabezpečenie rovnomerného vytvrdnutia a zabránenie vzniku lepivých miest sa zmes preleje do inej čistej nádoby a opätovne sa dôkladne premieša. Trhliny a zárezy sa dôkladne napenetrujú pomocou štetca pripravenou zošívacou živicou.

Do napenetrovaných zárezov sa vložia zošívacie spony a zatlačia sa tak, aby boli zapustené min. 5 mm pod úrovňou povrchu (ideálne spodná polovica hrúbky vrstvy). Celá trhlina aj so zárezmi sa potom zaleje až po vrch živicou. Nadbytočná živica sa odstráni stierkou.

Pri širších trhlinách sa môže živica zahustiť jemným kremičitým pieskom. Priebežne sa živica dolieva, aby bola až po vrch trhliny. Nakoniec sa povrch živice bohato zasype kremičitým pieskom, aby sa vytvoril adhézny povrch pre následnú vrstvu (napr. nivelizačnú stierku, EP/PU stierku).

Ak bude následnú vrstvu tvoriť iba náter, živica sa nezasypáva. Po vytvrdnutí živice sa prebytočný piesok povysáva. Pri použití finálneho náteru sa vytvrdnutá živica prebrúsi, aby sa zarovnali nerovnosti.

Krok 1: Rozsah trhlín

Pred aplikáciou živice sa posúdi rozsah trhliny, možné príčiny jej vzniku, rozmery a zvolí sa vhodný postup zošívania trhlín a spôsob použitia živice.

01 Rozsah trhlín
01 Rozsah trhlín |

Krok 2: Zárezy

Mierne šikmo na smer trhliny sa narežú pomocou uhlovej brúsky zárezy vo vzájomnej vzdialenosti 100 až 200 mm. Hĺbka zárezu musí byť min. 15 mm, dĺžka min. 180 mm. Brúskou sa nareže (otvorí) aj samotná trhlina.

02 Zárezy
02 Zárezy |

Krok 3: Vyčistenie trhlín a zárezov

Trhliny a zárezy sa dôkladne očistia od prachu, špiny a nesúdržných častí.

03 Vyčistenie trhlín a zárezov
03 Vyčistenie trhlín a zárezov |

Krok 4: Vhodný pomer miešania

Zošívacia živica sa zmieša predpísaným spôsobom a v pomere – komponent A : komponent B = 6 : 4 (pri použití výrobku Murexin Epoxidová živica Express Coat EC 60). Na miešanie čiastkových množstiev treba vždy použiť váhu.

04 Vhodný pomer miešania
04 Vhodný pomer miešania |

Krok 5: Zmiešanie živice

Komponent B sa pridáva do komponentu A bez zvyšku a zmes sa dôkladne premieša elektric­kým miešadlom (približne 300 ot./min.) na homo­génu zmes (2 až 3 min.). Zmes sa preleje do inej čistej nádoby a opätovne sa dôkladne premieša.

05 Zmiešanie živice
05 Zmiešanie živice |