1 2

Rekonštrukcia skladových priestorov vo firme Kellys

Slovenská firma Kellys Bicykles s.r.o. je jeden z najväčších výrobcov bicyklov na Slovensku s exportom do 35 krajín po celom svete.

Hlavnou požiadavkou investora bola rekonštrukcia osvetlenia a zvýšenie intenzity osvetlenia skladových priestorov a eliminácia ľudského faktora. Týmto rozhodnutím získal sofistikované nezávislé riadenie bez ľudského zásahu, čím dosiahol zvýšený stupeň návratnosti pri vysokom počte svietidiel so strednou až malou migráciu osôb v daných priestoroch.

Ďalšou z podmienok bolo zníženie spotreby elektrickej energie, zníženie nákladov na servis sústavy a predĺženie servisného intervalu osvetľovacej sústavy. Svetelnotechnický projekt rátal so svetelnou scénou, pri ktorej bola osvetlená len jedna skladová ulička tak, aby boli dodržané normatívne požiadavky na osvetlenosť aj bez príspevku svetla z ostatných svietidiel (uličiek). Projekt riešil aj núdzové osvetlenie a kompletnú výmenu pôvodnej elektroinštalácie vrátane rozvádzača.

Pôvodné osvetlenie bolo už značne poškodené, len čiastočne funkčné a bola použitá zastaraná technológia. Do návrhu sme zapracovali použitie LED svietidiel v krytí IP65 s vysokou životnosťou. Navrhnuté svietidlá sú prepojené DALI digitálnym riadiacim systémom firmy Helvar.

2 2
Zdroj: DNA Slovakia

Hlavnou riadiacou jednotkou je Router 910 s dvomi DALI linkami pre 2 × 64 koncových zariadení. Každé svietidlo má vlastnú jedinečnú adresu a identitu. DALI systém umožňuje individuálne riadenie svietidla v rozsahu 1 – 100 %. Svietidlá je možné zoskupovať, prípadne rozdeliť na svetelné zóny, kedykoľvek je to potrebné.

Sklad je opticky rozdelený na hlavný koridor, ktorý je pozdĺž celej haly. Z neho sa prechádza do bočných uličiek, v ktorých bude prebiehať skladovanie a manipulácia s materiálom. Na zabezpečenie automatického riadenia DALI systému boli v hlavnom koridore použité 4 ks multisenzorov 321 a na bočné 25 ks mikrovlnných senzorov 314.

V prípade prítomnosti pracovníkov aplikácia senzorov zabezpečí udržiavanie intenzity osvetlenia na nastavenej úrovni 250 lx. Senzory sú nastavené na postupné znižovanie intenzity po odchode pracovníka, tzv. oneskorenie. Na miestach, kde je v hale prísun denného svetla, senzory automaticky reagujú a zapínajú svietidlá len na potrebnú úroveň.

Takto je zabezpečené maximálne šetrenie elektrickej energie bez potreby ľudského zásahu. Jednotlivé scény je potrebné naprogramovať pomocou softvéru Designer firmy Helvar. Veľkou výhodou DALI riadenia je možnosť preprogramovania systému v prípade zmeny použitia skladových priestorov, rozmiestením regálov, prípadne úplnou zmenou na montážne priestory.

Ak sa zistí, že niektoré svietidlo je nefunkčné, po pripojení na Router 910 možno identifikovať poruchu. DALI riadenie má mnoho ďalších výhod a funkcií, ktoré je možné postupne doplniť ďalšími funkciami, ako sú automatizácia a monitoring okamžitej spotreby energie, množstvo svetelných scén a prelínaní či integrácia so systémami budov.

www.dnaslovakia.sk

Zdroj: PR článok DNA Slovakia, spol. s r.o.