ISS 9587
Galéria(6)

Výrobná hala v pasívnom štandarde s oknami GENEO

Partneri sekcie:

Napriek tomu, že téma pasívnych objektov sa v poslednej dobe skloňuje hádam vo všetkých pádoch, objektov s touto energetickou klasifikáciou je ešte ako šafranu. Zakaždým prirodzene ide o technicky, projektovo aj stavebne náročnú stavbu, ktorá si žiada dodržanie mnohých špecifických kritérií.

Jedným z kľúčových konštrukčných prvkov obálky pasívneho domu sú okrem tepelnej izolácie okná. Projektové riešenie na nich kladie tie najvyššie nároky a zvláštnu opateru je treba vždy venovať montáži. Objekt musí takisto splniť prísne normy pre tesnosť obálky, ktoré sú v každom prípade presmerované tzv. Blower-door testom.

ISS 9566
ISS 9573
ISS 9579
ISS 9583
ISS 9587

Kompozitný materiál RAU-FIPRO X

Vhodným a certifikovaným systémom pre stavebné výplne pasívnych domov sú z hľadiska uvedených aspektov okná vyrobené z kompozitného materiálu RAU-FIPRO X firmy REHAU (okná GENEO). Receptúra výroby tohto materiálu je založená na kombinácii PVC a sklených vlákien, ktorá poskytujú okennému systému potrebnú pevnosť a tvarovú stálosť najmä u veľkoformátových konštrukcií.

Súčasne však, a to je pre pasívne domy to najdôležitejší, súčiniteľ priestupu tepla je v prípade okien GENEO najnižší, tým pádom tepelno-izolačné vlastnosti takého okna zvládnu bez problémov vysoké nároky pasívneho domu. V praxi to znamená, že hodnota Uw, môže byť až 0,62 W/m2K.

ISS 9583
Zdroj: REHAU

Výrobná hala v pasívnom štandarde

Z dôvodu rozšírenia výrobnej kapacity v oblasti strojárenskej výroby bol behom vlaňajšieho roku realizovaný projekt novej výrobnej haly firmy MONTS, s.r.o., v Hradci Králové, ktorá bola vybudovaná v pasívnom štandarde. Okenné systémy boli v prípade tejto stavby skutočným technickým orieškom.

Väčšina okien bola navrhnutá vo formáte 1000 x 2400 mm a každé muselo splniť základné požiadavky na súčiniteľ Uf = 0,79 W/m2K. Riešenia sa ujalo technické oddelenie firmy REHAU a výroby sa chopila firma MS okna, s.r.o. z Turnova.

Polovina realizácie výrobnej haly predstavovala predradenú montáž okien na tehlový systém HELUZ, kým druhá polovina haly bola tvorená oceľovou konštrukciou s nadväzujúcim systémom Kingspan. Okna v predradené montáži na tehlový koncept sa nachádzala natoľko vysoko, že bola vylúčená akákoľvek možnosť ručného ovládania.

Požiadavkou projektanta bolo schovať do rámu okna kovanie, nahradiť ručnú manipuláciu elektrickým pohonom, ktorý však musel byť takisto integrovaný do okenného profilu. Navyše, okná sa vyklápajú. Použiť iný ako kompozitný materiál na výrobu tak náročného systému nebolo vôbec možné.

Vzhľadom k veľkosti okien a ich tvarovej stabilite bolo potrebné profily GENEO so stavebnou hĺbkou 86 mm opatriť ešte oceľovou výstuhou. Pretože však táto výstuha s vlastnosťami tepelného vodiča zhoršovala tepelno-izolačné vlastnosti, musel byť vnútorný profil okna doplnený termo modulmi.

Skĺbiť všetky tieto požiadavky v jeden kompaktný a dokonale fungujúci celok vyžadovalo zvláštny prístup a neobvyklé riešenie, ktoré muselo byť navyše doložené potrebnou certifikáciou.

ISS 9566
Zdroj: REHAU

Kvalitu systému vrátane prevedenia potvrdil úspešný Blower-door test, dokonca hneď prvýkrát. Nie celkom bežnou požiadavkou bolo dvojfarebné riešenie okenného systému, čo predstavovalo kašírovanie šedou fóliou zvnútra a špeciálnou modrou z vonkajšku budovy.

Tak isto montáž vyžadovala špeciálny prístup, remeselnú starostlivosť a použitie najlepších materiálov. Všetky okná boli teda usadené v „Purenitovom ráme“, ktorého úlohou je jednak pevnostne zabezpečiť 100% nehybnosť okenného systému vo všetkých troch rovinách, a jednak eliminuje vznik tepelných mostov.

Pre tesnenie okien boli vybrané osvedčené komprimačné pásky iLLBRUCK, ktorých úlohou je plniť funkciu tepelnej izolácie, zabrániť vniknutiu prípadnej vlhkosti z vonkajšieho prostredia a naopak vedieť sa vyrovnať sa s vlhkosťou vnútri haly tak, aby nedochádzalo k únikom tepla a roseniu skiel.

Predovšetkým vďaka konštrukčným vlastnostiam kompozitného materiálu RAU-FIPRO X sa podarilo všetky náročné požiadavky naplniť. Výrobná hala firmy MONTS, s.r.o., je v súčasnosti dokončená a pripravuje sa na rozbehnutie výroby.

www.rehau.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti REHAU s.r.o.