Murovanie na tenkovrstvovú maltu (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na urýchlenie stavebných prác a zabezpečenie kvality samotnej stavby je dôležité presné vybetónovanie základovej dosky, resp. základových pásov. Na základovú dosku alebo podkladovú betónovú dosku pri založení na betónové pásy je pred murovaním potrebné nalepiť hydroizolačné pásy. Po osadení rohových tvárnic sa podľa murárskej šnúry osadia do lôžka z vápenno-cementovej malty tvárnice prvého radu. Druhý a ďalšie rady tvárnic sa murujú na tenkovrstvovú lepiacu maltu.

Krok 5: Ďalší rad tvárnic

Ďalšie rady sa začínajú murovať vždy od rohov, osadením celej tvárnice perami von pôdorysne natočenej o 90° oproti tehlám spodného radu. Z povrchu prvého radu tvárnic sa zarovnávacím hoblíkom odstránia nerovnosti a vzniknutý prach. Pri napojení hladkých plôch tvárnic sa lepiaca malta nanesie aj na vertikálny spoj.

05 Ďalší rad tvárnic
05 Ďalší rad tvárnic |

Krok 6: Nanesenie tenkovrstvového lepidla

Lepiaca malta sa nanáša celoplošne zubovým hladidlom s veľkosťou zuba 4 mm alebo murárskou lyžicou s ozubením na dĺžku dvoch až troch tvárnic. Konzistencia lepiacej zmesi je vyhovujúca vtedy, keď v malte ostávajú ryhy po zuboch hladidla.

06 Nanesenie tenkovrstvového lepidla
06 Nanesenie tenkovrstvového lepidla |

Prečítajte si tiež: Ako zhotoviť oceľovobetónový veniec?

Krok 7: Dodržiavanie previazania

Jednotlivé tvarovky sa postupne zasúvajú tak, aby medzi perami a drážkami vznikol tesný spoj. Styčná škára medzi perami a drážkami sa nevypĺňa lepidlom. Ložné škáry sa vypĺňajú až po líce muriva. Pri murovaní je potrebné dodržiavať previazanie muriva min. 100 mm.

07 Dodržiavanie previazania
07 Dodržiavanie previazania |

Krok 8: Korekcia polohy tvárnic

Pomocou murárskej šnúry a vodováhy sa priebežne kontroluje vodorovnosť a zvislosť stien. Prípadné nerovnosti tvárnic je možné korigovať poklepaním gumeným kladivom do približne 10 min. po nanesení lepidla na podklad.

08 Korekcia polohy tvárnic
08 Korekcia polohy tvárnic |

 

Text + foto: spracované z podkladov firmy Porfix
Vizualizácia detailu: Viktor Mikovčák

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2019.

Murovanie obvodového muriva na tenkovrstvovú maltu
08 Korekcia polohy tvárnic
07 Dodržiavanie previazania
06 Nanesenie tenkovrstvového lepidla
05 Ďalší rad tvárnic
04 Tenkovrstvové lepidlo
03 Prvý rad tvárnic
02 Založenie prvého radu