Murovanie na tenkovrstvovú maltu (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na urýchlenie stavebných prác a zabezpečenie kvality samotnej stavby je dôležité presné vybetónovanie základovej dosky, resp. základových pásov. Na základovú dosku alebo podkladovú betónovú dosku pri založení na betónové pásy je pred murovaním potrebné nalepiť hydroizolačné pásy. Po osadení rohových tvárnic sa podľa murárskej šnúry osadia do lôžka z vápenno-cementovej malty tvárnice prvého radu. Druhý a ďalšie rady tvárnic sa murujú na tenkovrstvovú lepiacu maltu.

Murovanie obvodového muriva na tenkovrstvovú maltu
Murovanie obvodového muriva na tenkovrstvovú maltu |
 1. Zakladacia malta Porfix
 2. Murovacie lepidlo Porfix
 3. Pórobetónové tvárnice Porfix Premium P2-400 (PDK), hrúbka 500 mm
 4. Pórobetónové tvárnice Porfix Premium P2-400 (PDK), hrúbka 375 mm
 5. Penetračný náter Baumit Regulátor nasiakavosti, 10 kg
 6. Jadrová omietka Baumit GrobPutz, 25 kg + Baumit Výstuž omietok (výnimočné prípady)
 7. Penetračný náter Baumit UniPrimer, alternatívne PremiumPrimer
 8. Fasádna omietka Baumit StarTop, 25 kg
 9. Asfaltovaný hydroizolačný pás ST LINE V60 S 35, 10 m2/balenie
 10. Tepelnoizolačná doska Austrotherm XPS TOP, hrúbka 100 mm
 11. Povrchová úprava sokla weberpas mozaiková omietka 1040, 20 kg

Čo budete potrebovať

 • Zakladacia malta: Zakladacia vápenno-cementová malta
 • Tenkovrstvové lepidlo: Lepidlo Porfix, spotreba: približne 17 kg/m3 muriva (tvárnice PDK), približne 20 kg/m3 muriva (hladké tvárnice), papierové vrece, 20 kg 5,20 €
 • Tvárnica na obvodové murivo:
  Porfix Premium P2-400 (s perodrážkou a kapsou (PDK)), spotreba: 8 ks/m2, rozmery (d. × v. × š.): 500 × 250 × 300 mm, ks 5,27 €, 500 × 250 × 375 mm, ks 6,53 €, 500 × 250 × 500 mm, ks 8,63 € alebo
  Porfix P2-440 (s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)), spotreba: 8 ks/m2, rozmery (d. × v. × š.): 500 × 250 × 250 mm, ks 4,43 €, 500 × 250 × 300 mm, ks 5,27 €, 500 × 250 × 375 mm, ks 6,53 € alebo
  Porfix P4-600 (s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)), spotreba: 8 ks/m2, rozmery (d. × v. × š.): 500 × 250 × 250 mm, ks 4,50 €, 500 × 250 × 300 mm, ks 5,36 €, 500 × 250 × 375 mm, ks 6,64 €
 • Náradie a pomôcky: nivelačný prístroj, nivelačná lata, elektrické nízkootáčkové miešadlo, plastová nádoba, murárska šnúra, murárska lyžica s ozubením, vodováha, gumené kladivo, priamočiara alebo okružná píla, zarovnávací hoblík.

Krok 1: Určenie polohy prvej tvárnice

Nivelačným prístrojom alebo laserovou vodováhou sa zistia výškové nerovnosti na podkladovej doske a určí sa najvyšší bod na osadenie prvej tvárnice. Vytýčia sa strany (položia sa rohové tvárnice) a premerajú sa uhlopriečky. Meracím pásmom alebo laserovým meradlom sa skorigujú nepresnosti uhlopriečok.

01 Určenie polohy prvej tvárnice
01 Určenie polohy prvej tvárnice |

Krok 2: Založenie prvého radu

V najvyššom rohu základovej dosky sa na hydroizolačný pás nanesie zakladacia vápenno-cementová malta v hrúbke min. 10 mm. Do zakladacej malty sa osadí prvá tvárnica perami k vonkajšiemu lícu. Zakladacia malta musí byť pod celou plochou tvárnice.

02 Založenie prvého radu
02 Založenie prvého radu |

Krok 3: Prvý rad tvárnic

Po osadení rohových tvárnic sa podľa murárskej šnúry osadia do lôžka z vápenno-cementovej malty tvárnice prvého radu. Vykoná sa výšková kontrola nivelačným prístrojom, resp. laserovou vodováhou. Opätovne sa prekontrolujú dĺžky a uhlopriečky. Poloha tvárnic sa koriguje poklepaním gumeným kladivom.

03 Prvý rad tvárnic
03 Prvý rad tvárnic |

Krok 4: Tenkovrstvové lepidlo

Druhý a ďalšie rady tvárnic sa murujú na tenkovrstvovú lepiacu maltu. Suchá zmes malty sa zmieša s vodou (7,5 l vody/25 kg vrece) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechá sa približne 5 min. odležať a opätovne sa premieša.

04 Tenkovrstvové lepidlo
04 Tenkovrstvové lepidlo |